Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1681 Matias Melander Matthias Josephi, Borealis 2911. Vht: Pyhämaan kappalainen Josef Melander 685 (yo 1648/49, † 1694) ja N.N. Turun katedraalikoulun oppilas 19.11.1677 (in cl. rect. circ. infer., Mathias Josephi, Filius Sacellani in Pyhäma). Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Melander] Matth. Josephi Bor _ 149. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Matthias Josephi Melander, Norfinl. | Pastor in Pyhämaa ‹Virheellinen tieto.›. — Pyhämaan kappalaisen (isänsä) apulainen (1688). ‡ Pyhämaassa 9.6.1693.

Pso: Elisabet Erfving (‡ 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 128b; HYK ms., Bor. osak. matr. #180; KA mf. ES 1927 (mm 15) Laitilan käräjät 7.–10.2.1687 s. 25 (Företrädde Wyrdige och Wällärde Her Mathias Melander och begiärade på frijheet at få Optaga ett alldehles Crono ödes H:n i Walkamaby och Pyhäma Kyrckiogeld, om 1 H:n 8 ö: Skatt ½ M:l förmedlat, der Matz Matzsson åbodt haf:r, anhållandes att om Hemmanetz Ödesmåhl Lagl:n Ransaakas måtte); KA mf. ES 1927 (mm 17) Laitilan käräjät 9.–12.1.1688 f. 22v (Comminister Wyrdige och Wällärde H:r Matthias Melander), 30v (Coadjutor Wällärde H:r Matthias Melander); KA mf. ES 1846 (kk 9) Laitilan ja Pyhämaan käräjät 17.–18.3.1690 f. 206v (Capellanen i Pyhäma Pastorat Wyrdige och Wällärde H:r Matthias Melander berättade huru såsom på ett Crono ödes hemman i Walkomaby honom fuller af H:r Vice Landzhöfdingen Wälborne Samuel Wallenstierna ähr på samma hemman 3 åhrs Frijheet förundt och bewilliat som af Brefwet Dat: d: 19 Januarij 1688 är att intaga); KA mf. ES 1847 (kk 10) Laitilan ja Pyhämaan käräjät 9.–10.2.1691 f. 55v (Coadjutor wedh Pyhäma Pastoratz Församblingh Wällärde herr Matthias Melander beswärade sigh öf:r dess drängh hustru Kirstin Mårthensdotter i Ylikylä). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190 (XLI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 19; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 170 (1678:II), 172 (1679:II), 173 (1680:I), 175 (1681:I). — Y. Hormia, Pyhämaan Melander-suku. Genos 11 (1940) s. 43.

Päivitetty 25.7.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Melander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2911>. Luettu 28.5.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Melander, Matth. Josephi Bor. p. 149 || Bor. 180: pastor in Pyhämaa[?]. Hans far p. 34.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190.

Tallenna tiedot muistiin