Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1681 Kristoffer Stare, vuodesta 1686 Starensköld Christophorus Eliæ, Nylandus 2920. Vht: Turun hovioikeuden asessori Elias Stare (Elias Haraldi, yo Uppsalassa 27.8.1642, aateloituna 1686 Starensköld, † 1692) ja Anna Mårtensdotter Mums tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1681 Stare Christoph [Eliæ Nyl _ 149]. — Korpraali (1689). Kapteeni eräässä värvätyssä rykmentissä Virossa. Elossa 1696. — Naimaton.

Veli: Gustaf Stare 1958 (yo 1668).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 181a; KA mf. ES 1839 (jj 26) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 14.–15.5.1689 s. 46 (Dhen twist som Wälb: Christopher Starensköld, å dess Faders, Assessorens Wälb: H: Elias Starensköldz Och des Rustningz Godz Kiriola Wägnar, Androgh emoth Jören Jacobson och Cnut Staffanson j Kuckola, om Råår och Boolstada Skillnader dem emellan, uthställtes effter begge Parternes Åstundan, till een noga undersökningh och Syyn), Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 11.–16.11.1689 s. 73 (Corporalens Wälb: Christopher Starenskölds och Ryttarens Simon Jörensons klagan, öfwer des tilldeelningz bondes, Simon Jacobson I Kuckola hustru, Brijta Jacobs dotter, att hon I Septembr: Månadh nästleeden, huggit honom Ryttaren medh een Knijf i Bröstet, Opskiötz); KA mf. ES 1840 (jj 27) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 4.–8.3.1690 s. 4 (fälles hon hustrun [Brijta Jacobs dotter] för Ett fullt Sår till 20 m:r efter det 6 Cap: i Sårm: B: och att ehrläggia för Ryttarens sweda, wärck och försummelse, 3 Dhl:r Sölfwer M:t); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 151 (Alakiriola). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191 (XLI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #169. — G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 550 (Starensköld Tab. 1).

Päivitetty 22.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Starensköld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2920>. Luettu 7.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stare, Christoph. Eliae Nyl. p. 149 || Hans bror p. 95. Ej i ättartaflorna.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 191.

Tallenna tiedot muistiin