Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1681 Johan Stare, vuodesta 1686 Starensköld Johannes Eliæ, Nylandus 2921. Vht: Turun hovioikeuden asessori Elias Stare (Elias Haraldi, yo Uppsalassa 27.8.1642, aateloituna 1686 Starensköld, † 1692) ja Anna Mårtensdotter Mums tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1681 [Stare] Johan [Eliæ Nyl _ 149]. — Voluntaari Viipurin läänin jalkaväkirykmentissä 1688, kersantti s.v., vääpeli 1690, ero 1696. Voluntaari henkikaartissa s.v. Vänrikki Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1697, luutnantti 1703, ero 1705. Kapteeni Meijerfeltin rakuunarykmentissä s.v., joutui sotavangiksi Perevolotsnassa 1709, viety Tobolskiin, palasi 1723, ero everstiluutnanttina s.v. Asui puolisonsa omistamalla Zirstenin tilalla Erlan pitäjässä Liivinmaalla (1725). Elossa 1745.

Pso: Gertrud Dorotea von Trautwetter.

Veli: Gustaf Stare 1958 (yo 1668).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 181a; KA valtakunnanregistratuura 3.12.1697 f. 745 (Fändricks Fullmackt för Johan Stahrenschiöld); KA mf. ES 1840 (jj 28) Viipurin pitäjän, Säkkijärven ja Koiviston käräjät 22.–29.11.1693 s. 98 (Såssom Fältwäbelen Wälb:g Joh: Stahrenschöldt berättade dhet han af sine Med Arfwingar lööst till sig Rytt: hem:t Alakirjola, hwarpå hans Sahl: Fader, Foordom Assess:n Wälb:g Elias Stahrenschöldt antagit twenne Landbönder ...); KA mf. ES 1840 (jj 29) Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 24.–30.1.1696 s. 6 (Ehuruwähl dhet antyddes Fältwäbelen Wälb:g Johan Stahrenschöldh, ehnär han lagfördes och dömbdes för dhet Lönskeläger, som han begådt medh Chirstin Ehrsd:r, att han skulle draga omsårgh för dhet Barns Föda och Nödtorfft, hwilket han medh henne aflat; Men som han alt sådant oachtadt eij haar till dhet ringaste låtit sigh wårda och besagde sitt Barn, och förbem:te Chirstin nu allareda in moht 3 Åhrs tijdh födt och försörgt Barnet medh kläder. Altså böhr han nu lijkmätigt dhet 18 Cap: Erfd: B: Ll: ifrån denne dagh, förskaffa Barnet dess underhåldh och kläder till dess dhet är sina 7 Åhr gammalt, och sedan åligge sådant bägges thera Wårnader, så frambt ber:de Barn så länge lefwa skulle), Viipurin pitäjän ja Säkkijärven käräjät 19.–23.10.1696 s. 151 (Kom för sittiande Rätt Handelssman här i Wijborgh S:r Johan Hunnius, och androgh huruledes fordom Assessorens Sahl: H:r El: Stahrenschöldhz samptl:ge Erfwingar hafwa opdragit honom dheras Rusthåldh uti Alakiriola här i Wijborgz S:n hwaraf sielfwa Stammen är ett Bördehemman ... deröfwer han icke allenast ett original och underskrif:t kiöpe Bref af d: 23 Augusti An: cur:s daterat framwijste, utan och bägge H:r Stahrensköldernes, såsom Wälb: H:r Christophers d: 9 sidstl:ne Julij och H:r Johan Stahrenschöldhz tillijka medh ber:de sin Broders d: 28 Februarij innewahrande åhr in Antecessum uthgifne Skrifftelige Ratificationer); KA mf. ES 1841 (jj 30) Viipurin pitäjän käräjät 28.–30.1.1697 s. 9; KA mf. ES 1841 (jj 34) Viipurin pitäjän käräjät 1.–4.2.1698 s. 34. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 192 (XLI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #170. — A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 656; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VII (1932) s. 551 (Starensköld Tab. 2).

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Starensköld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2921>. Luettu 26.7.2021.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stare, Joh. Eliae Nyl. p. 149 || Föregåendes bror. Kapten. Öfverstelöjtnants afsked 1723. Död på 1730-talet.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 192.

Tallenna tiedot muistiin