Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1681) Matias Solinius Matthias S. 2949. Syntyperä ei ole tiedossa. Mainitaan ylioppilaaksi Rauman raastuvanoikeuden pöytäkirjassa 1683. — Saarna-apulainen Raumalla ylioppilaana 1681–83. Turun katedraalikoulun ylin kollega 1683. Turun 2. suom. kappalainen 1687 (virkaan luult. 1689). ‡ Turussa (suom. seurak.) 11.10.1691.

Pso: (jo 1683) Brita Turosdotter Sandelinus tämän 1. avioliitossa (‡ 1724).

Pson seur. aviomies: Pirkkalan kirkkoherra Jonas Mennander 3386 (yo 1687, † 1721).

Appi: Rauman kirkkoherra Turo Sandelinus 371 (yo 1643/44, † 1682).

Poika: Raision kappalainen Johan Solinius 4680 (yo 1702, † 1761).

Poika: Hailuodon kirkkoherra Simon Solinius 4752 (yo 1703, † 1735).

Vävy: Naantalin kappalainen (Lemun nim. kirkkoherra) Israel Hartman 5092 (yo 1709, † 1730).

Kaima: Matias Sarcolinus 2845 (yo 1680).

Viittauksia: KA mf. ES 1395 (r 3c) Rauman RO 16.2.1683 (Studiosus Dn: Matthias Solinius inladhe nu i rätten des Suppliqve, hwaruthinnan han Tienstl:n föreställer huru det Höghwördiga doom Capitlet Höghgunstigst hafwa honom medh venia Consionandi bewärdigadt, och huru han det samma till Ödmiuckt föllie med Predijkningar åthskillige reesor här i försambligen sitt prof bewijsat och giort hafwer, der jempte Tienstl:n bidiandes, det rätten hans Predijkningar sampt gemena lefwernet i dhe 2 Åhren han här warit wille taga i betänckiande och der om honom deras Censur och omdöme Communicera; Och alldenstundh rätten till sådan hans skiälige begiäran icke annat betyga kan, ähn att bem:te D:ni Solinij här i Försambl:n giorde Predijkningar är fast berömlige och Församblingz ledamötter behagelige, sampt det han i bem:te Åhren förhållit sigh i alla tijdher uthi det gemene omgiänge som och elliest Skickeligen och wähl; dy blef detta till ett witnes bördh honom der öfwer meddeelt), Rauman RO 8.8.1683 (Sahl: Pastoris Mågh Dn: Mathia Solinio); KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 11.4.1685 (katso 371), Naantalin RO 28.7.1685 (Wählärdhe H:r Matthias Solenius, på sin hustrus, och des Samsyskons wägna, krefdhe betalningh och wärdhe af Borgaren Hans Jacobsson, för 1/4 Strömmingz Noot 4 D: 16 ö: För 1 Stuthz inlösandhe 3 D: och 1 Koo 12 D: som sigh belöper till 19 D: 16 ö: ährflytandhes af dheres Mödhernes arf, effter Sahl: Borgmestaren Hans Olofsson, Och des Hemman Ladwo), Naantalin RO 27.1.1686 s. 1 (Ladwo Ryttare hemman), Naantalin RO 14.6.1690 (Sammaledes fordrar H:r Matthias Solinius i Åbo, af honom [Jacob Glassmästare] 35 D:r Km:t Som flyter aff något arff, förmedelst hwilcka gårdh han boor uthi). — Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 33; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 226 (11.10.1691, ‡ coralis här wed domkyrckian herr Matthias Sollenius). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 60; A. Lähteenoja, Rauman kaupungin historia II [1600–1721] (1932) s. 268; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3832G, 4195G (Matthas S. Solinius); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1991, 3321H (dn. Matthias S. Solinius).

Päivitetty 3.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Solinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2949>. Luettu 3.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ei esiinny aiemmissa matrikkeleissa.

Tallenna tiedot muistiin