Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

16.3.1682 Simon Tarvonius Simon Simonis, Piexämäkiensis 2984. * noin 1663. Vht: Pieksämäen kirkkoherra Simon Tarvonius (Simon Christierni, † ~1685) ja N.N. Ylioppilas Turussa 16.3.1682. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1682 d. 16. Mart.] Simon Simonis Piexämäkiensis. — Pieksämäen kappalaisen apulainen (1684?), 2. kappalainen siellä 1700, 1. kappalainen 1712. † Pieksämäellä 23.1.1726.

Pso: (jo 1694) Ebba Hästesko († 1742).

Vävy: Tohmajärven kappalainen Axel Argillander 5508 (yo 1726, † 1779).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. I #175; KA valtakunnanregistratuura 7.9.1664 f. 304 (Confirmation på Consistorij i Wijborgh Collations bref för H. Simon Christierni på Pastoratet i Piehämä Försambl.), 2.12.1680 f. 793 (Öpet bref för H. Claudio Collano (katso 4964), att blifwa Kyrkioheerde uti Piexämäki försambling ... efter sin Swärfader H:r Simon Christierni); KA mf. ES 2002 (oo 3) Rantasalmen käräjät 19.–23.8.1661 (Skolmestaren på Malmen j Safwolaxs Nystadh H:r Hendrick Christierni [Iisalmen kirkkoherra Henricus Christierni Tarvonius, † 1670] framlade j Rätten en Arfdeelnings schrifft emillan sin hustro fordom Laglesarens Sahl: Knut Knutssons Enkia och hennes Barn, dhen förra och senare kullen, katso U230); KA mf. ES 1815 (ii 6) Lappeen ja Joutsenon käräjät 15.–16.9.1687 f. 147 (Elisabeth Tarvonia, katso 3195); KA mf. ES 2002 (oo 3) Juvan käräjät 7.6.1649 (Förekom Cappelan Wällärde her Simon, och begärade optaga Anders Hapios ödes hemman, som är in alles 4 skat m:, det han begärer, emedan legenheeten fast ringa är, Under Cappelans bordh, effter H:s K: M:tz Nådige bewilningh och Resolution), Juvan käräjät 9.–11.9.1657 (Dömmess H:r Simon Christiernij att Bethala till Mattz Thomassonn Pistollsmedh dee 8 D: Kopp:rm:tt, han aff honom tillånss tagit hafuer, effter sahl: Laglesarenns Knut Knutssonns förmanings Zeedel af denn 19 9:bris 1655); KA mf. ES 1842 (jj 36) Ruokolahden käräjät 13.–14.3.1699 s. 149 (Förekom Sahl: Cappellans Ischani [Ruokolahden kappalainen Lars Ischanius] Enckia hust: Beata Tharwonia, och opwijste Crono Befallningzmans Wälbetrodde Israel Willandz inrymningzskrifft af d: 8 Junij 1697, des medelst henne är effterlåtit att uptaga dett Hemmanet af 1/6 Skatt uthj Tåifwola by som Swen Swensson Suikar tillförena bebodt); KA mf. ES 1842 (jj 43) Ruokolahden käräjät 7.–8.11.1704 s. 194 (Alldenstundh Capellanens Enckia Hustru Beata Tawonia sigh för Rätta, medh des Styfsson Lars Larsson Iscanius, angående arff effter des Sahl: Fader H:r Lars Iscanius så föreenat, att ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196 (XLII); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 25. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 156, 158; K. Teräsvuori, Elephantin ja Tarwoniuksen suvuista. SSV 19–20 (1935–36) s. 169; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 123.

Päivitetty 8.3.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Tarvonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=2984>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Simon Simonis Piexämäkiensis. – Vib. 175: 16.3.1682. Månne Simon Tarvonius kpl i Pieksämäki, född 1663, död 1726, son af kh der Simon Christierni Tarvonius (†1683)?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 196.

Tallenna tiedot muistiin