Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1682/83 Johan Bjugg Johannes Johannis, Kumoensis 3020. * noin 1656. Vht luult.: Loimaan Männistössä asunut Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin luutnantti Johan Michelsson Biugg († ~1689) ja hänen oletettu 1. puolisonsa N.N. (pso 2:o noin 1682 kokemäkeläinen Margareta Josefsdotter Carlin). Ylioppilas Turussa 1682/83 [Bjugg] Joh. Johannis Kumoens _ 154. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Johannes Biugg. | sacellanus in Pungalaitio. | Obiit Anno 1730 in Feb:. Stipendianomus 9.12.1685. — Punkalaitumen kappalainen 1686, vt. kirkkoherrana isonvihan lopulla. † Punkalaitumella 1.3.1730.

Pso: Margareta Bertilsdotter Judius tämän 2. avioliitossa († 1717).

Pson edell. aviomies: Punkalaitumen kappalainen Jöran Pourenius 768 (yo 1650, † 1685).

Appi: ylioppilas Bertil Judius 356 (yo (1643), † ~1672).

Isän eno(?): Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Vertaa: Johan (Johannes Michaelis) 1576 (yo 1662/63).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 24b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #283; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (9.12.1685); KA mf. ES 1925 (mm 13) Lapin käräjät 12.–13.1.1682 f. 4v (Lieutenanten Manhaftig Johan Michelsson begiärade att om des Fordeels hemman i Lappo Sochn Lagl: ransaakas måtte); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Huittisten käräjät 12.–16.2.1685 f. 13 (Hwadh Leutenantens Edell och Manhaftig Johan Biuggz fordran till Påhl Henrichson Callia widkommer ... hans fordeells bonde i Allakiära by och Lappo Sochn A:o 1675 då han Qwartermestare warit); KA mf. ES 1926 (mm 14) Huittisten käräjät 4.–7.10.1687 s. 296 (Cappellanen i Pungalaitio Wällärde H:r Johannes Biugg); KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 3.–4.7.1683 s. 1058 (Leutnampten Manhafftigh Johan Michellson Biugg); KA mf. ES 1967 (nn 10) Loimaan käräjät 3.–6.2.1693 f. 4 (dygdesamma Hustru Margareta Josepzdotter Carlijn); KA mf. ES 1968 (nn 10) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 12.–14.10.1693 f. 542 (Sipilä hemman, som till Caplans Bohl anslagit ähr); KA mf. ES 1968 (nn 11) Loimaan käräjät 28.–30.3.1694 f. 210 (Sölfret som skall wara satt j förwaring hoos Sahl: Lieut:n Biuggens änkia, dygdesamma hustru Margeta Carlijn); KA mf. ES 1969 (nn 13) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 10.–11.2.1696 f. 13v; KA mf. ES 1972 (nn 20) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 26.–27.5.1703 f. 235v (Cappellanen ifrån Pungalaitio Pastorat Wällärde H:r Johan Biugg framsteg och berättade sig eij längre kunna förestå Hemmola Crono Hemman i Mäenpä by, det han ungefär för 17 Åhr sedan säger sig hafwa emottagit, beklagandes sig det nödgas giöra i mangel af Lego Folk, emädan hans Stiuffsson Jacob Jöransson för samma hemman iblandh Recreuteringen till Solldat måst utgå, och derföre nu eij mera någon derpå är, som det bebruka och widh macht hålla kunde, helst som han H:r Johan desförutan innehafwer Cappellans Bohl, derpå han ock sitt tillhåldh hafwer, för hwilket han iemwähl Solldatz beswäret måste utstå, begärandes fördenskull, att honom kunde tillåtas bem:te Hemmola Hemman öfwergifwa); KA mf. ES 1972 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 9.–11.5.1704 f. 265v (Corporalens Michel Biuggz Bref); KA mf. ES 1973 (nn 21) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 4.–7.7.1704 f. 392v (Cappellanen i Pungalaitio Wällärde H:r Johan Biugg, hwilken innehafwer 2:ne Crono hemman i Mäenpä, Sipilä och Hemmola ben:de); KA mf. ES 1977 (nn 29) Loimaan käräjät 23.–25.6.1710 s. 641 (H:r Lieutenanten Gabriel Gustaf Carlin (katso 2474) ... Lieutenantens Systers dygdesamma Margaretha Carlinas ... som äger ett Rusthåldh j Männisto Byen); KA mf. ES 1978 (nn 30) Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 13.–16.10.1711 s. 768 (Bengt Jacobson Pouru ifrån Sarckila berättade, det han några Åhr sedan Caverat för Matz Jacobson, som tillträdt Hemmo Crono Hemman i Mäenpä by, som Cappellanen H:r Johan Biug tillförne innehaft); KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön käräjät 30.1.–1.2.1686 s. 57 (Christinæ Holmiæ Modher Modhers, dygdesamme Matronas Hustru Christinæ Walsteniæ, katso 925), Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.6.1686 s. 8. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197 (XLIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 121 (29.3.1666, Emellan Henricum Kort och Joh. Biugg, Salmenij discipel, om een wäria föl denne domen); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 68; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #283. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 239; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 202, 202.

Päivitetty 8.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Bjugg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3020>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bjugg, Joh. Johannis Kumoens. p. 154 || Sat. 283: sacellanus in Pungalaitio [1686]. Född 1657. Död 1730.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 197.

Tallenna tiedot muistiin