Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1683 Jakob Charinius, myöhemmin Caringius Jacobus Jacobi, Borealis 3057. Vht (A. Oja, Maskun historia I, 1966, s. 333): talollinen Maskun Karinkylässä (Antintalo) Jakob Sigfridsson († 1701) ja Valborg. Turun katedraalikoulun oppilas 25.7.1678 (in cl. apolog., Jacobus Jacobi Maskoensis, Filius Rustici in Karikylä jam sacellanus in Masko). Ylioppilas Turussa kl. 1683 Charinius Jac. Norfin _ 155. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1682/83] Jacobus Charinius Norfinlandus. | Sacell. in Masku +. — Maskun Vahdon pitäjänapulainen 1688. Maskun kappalainen 1693, isonvihan aikana vt. kirkkoherrana. ‡ Maskussa 21.12.1729.

Pso: 1:o Maria Simonsdotter Brickara († 1694); 2:o Katarina Henriksdotter Wallius († 1732).

Setä: Seilin hospitaalinsaarnaaja Georg Caringius 785 (yo 1650, † 1668).

Lanko(?): turkulainen tullikirjuri Erik Spensenius 2308 (yo 1673/74, † 1692).

Lanko: naantalilainen porvari Anders Wallius 3651 (yo 1690).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 40b; HYK ms., Bor. osak. matr. #188, tilikirja s. 24 (Jacobus Karingius ‹Edellisen rivin päiväys "1683. 20. Oct:" koskenee tätäkin riviä›); KA mf. ES 1847 (kk 10) Nousiaisten ja Maskun käräjät 12.–13.1.1693 f. 15 (Uppå Probstens och Kyrckioherdens höglärde Mag: Isach Pijhlmans wägnar begärdte Coadjutor H:r Jacob Caringius); KA mf. ES 1849 (kk 15) Nousiaisten ja Maskun käräjät 31.1.–1.2.1698 f. 199 (Laulas Cappellans Bohl); KA mf. ES 1855 (kk 31) Maskun ja Nousiaisten käräjät 11.–12.5.1711 s. 143 (Uppå Cappellanens H:r Jacob Caringij andragande ehrkände Nembden, sampt närwarande Tingzlag, af Masko Sochn att den skada, som bem:te Cappellan den 16 Martij nästl:ne genom Ellden lijdit); KA mf. ES 1387 (q 2) Naantalin RO 14.7.1700 (Tullnären Mårthen Portman, medh Cappelan i Masko H:r Jacob Caringius, Insinueradhe en inlago, Som af dhem begge underskrefwen war, hwar uthi de indraga, och författa, Om deres Swärfadhers Sal: Hindrich Hinderssons qwarlåtenskap, katso 3651). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 198 (XLIII); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 114 (25.7.1688 vihitty eräs herra Johan Caringius ja Maria Brennerus); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 20. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 148, 149; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 90; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 186.

Päivitetty 20.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Caringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3057>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Charinius [Caringius], Jac. Norfin. p. 155 || Bor. 188. Erlade nationsafgiften 16.10.1683. Sockneadjunkt 1688 och kpl 1692 i Masku. Död 1729. Hans far Ge. Sigfridi i XI?

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 198.

Tallenna tiedot muistiin