Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1683) Johan Hacks Johannes Petri 3097. * noin 1667. Vht: Perniönkartanon vuokraaja Petter Pettersson Hakes (‡ 1675) ja Ingel Olofsdotter Berg tämän 1. avioliitossa. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 3.11.1683. Stipendianomus 7.3.[1684]. Respondentti 1686 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. Oraatio 12.5.1687 (ks. I. Collijn, Sveriges bibliografi, sp. 345). Alimman luokan stipendiaatti kl. 1687 – kl. 1688. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1688 – kl. 1689. — Turun meritullin kontrollööri (1692), tullinhoitaja 1705. Tulliylitarkastajan arvonimi. Omisti useita tiloja mm. Rymättylässä. † 1735.

Pso: 1:o 1690 Margareta Andersdotter (‡ 1694); 2:o 1695 Margareta Henriksdotter Wärdh († 1716); 3:o 1717 Anna Gertrud de la Motte tämän 2. avioliitossa (elossa 1735).

Pson edell. aviomies: kapteeniluutnantti Adam Reinhold Starck 3543 (yo 1688/89, † 1709).

Appi: ratsumestari Karl de la Motte 867 (yo 1652, † 1676).

Veli: Turun akatemian kvestori, FM Gustaf Hacks 3500 (yo 1688, † 1717).

Poika: Turun hovioikeuden notaari Henrik Hacks 5275a (yo (1717), † 1728).

Poika: Turun hovioikeuden asianajaja Alexander Hacks 5311 (yo 1722, † 1740).

Tyttärenpoika: hovimajoitusmestari Samuel Jerlström 7947 (yo (1756), † 1817).

Lanko: Perniön kappalainen Johan Saxenius 4025 (yo 1694, † 1713).

Lanko: apulaispappi Jakob Wärdh 2592 (yo 1677/78, † ~1692).

Viittauksia: HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (7.3.[1684], s.d. 4 kpl); KA valtakunnanregistratuura 6.6.1705 f. 225 (Fullmacht för Johan Hack att wara Tullnär wid storat Siötullen i Åbo ... Wij Carl etc. Giöre witterligit, att såsom Tullnären wed stora Siötullen i Åbo, Gabriel Valentinsson (katso 3943) i mangel af nöijachtig caution, intet längre kan lembnas wed bemelte beställning, kommandes densamma således att blifwa vacant, och hos oss till des besättiande underdånigs föreslås Controleuren därsammastädes, Johan Hacks, hwilken det goda låford gifwes att han är både capabel och skickelig till att förestå bemelte beställning); KA mf. ES 1751 (cc 15) Sauvon käräjät 21.2.1687 f. 19v (Dn: Studiosus Johannes Haaks); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Sauvon ylim. käräjät 1.9.1690 s. 221–223 (emellan Feltskärens Sahl. Robert Watz barn af första kullan, angående deras Fädernes och Mödernes Arf och Styfmodran hust:o Jngiel Bergh. Ks. myös (cc 20) Sauvon käräjät 15.–16.5.1693 s. 118), (cc 20) Sauvon käräjät 14.–15.11.1692 s. 121 (Controleuren Wälbetrodde Johan Haakz); KA mf. ES 1931 (mm 35) Vehmaan käräjät 30.–31.1.1699 s. 88; KA mf. ES 1932 (mm 37) Taivassalon käräjät 12.–13.2.1701 s. 1; KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 22.6.1650 (Blef Petter Hakes antagen till Stadzskrifuare), Uudenkaupungin RO 21.2.1653 (Gabriell Plaghman (katso 446) jnlade j Retten Peter Hakes Obligation, aff den 17 Junij 1652), Uudenkaupungin RO 21.4.1658 (Emedan som Sal: Peter Hakes enckia h: Brijta Hansdotter eij hafuer någhon medel att inlösa sin Kåpar Kettill som är för detta pant satt till Rådhman Johan Michellsson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 199 (XLIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 380, 408, 464, 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 68, 91, 175, 179, 180, 194–195, 197, 210, 213–215, 217, 227, 229, 265, 318, 328, 388, 395, 396, 398, 430, 459, 461, 473, 475, 514; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 65, 89, 94, 163, 167, 278, 368, 372; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 119 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 72 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 208; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 186; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 239 (26.1.1694, ‡ hustru). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 76 V#4231 (XV); V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 93; S. Dahlström, Tullinspektorn Johan Hacks och hans släkt. SSV 28 (1944) s. 51; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #117D, 503D, 1512D, 2621D, 2942D, 4231R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 132; Sursillin suku. Tillägg och rättelser (av L. Nyholm). Genos 66 (1995) s. 78; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1045, 1741H (vih. 15.1.1695), 1742, 1743, 4339R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Hacks. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3097>. Luettu 28.1.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hakes [äfven Hacks och Haaks], Joh. – Austro-Fenn. I prot. 3.11.1683 (der sjelf kallad „Stud. Dn.“ och hans mor „dygdesama hustru Ingelberg“), 1687 och 1688 ofta tvist. Stipendiat 1687–5.11.1689 afförd med löfte att restitueras om återkommer och blir flitigare. Respondens 1686 u. Wanochius. Af Joh. Petri Hacks en or. De aurora, Ab. 1687. En Joh. Hacks tullinspektor (1700). En Pet. Petersson Haaks arrendator på Bjerno gård († 1675?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 199.

Tallenna tiedot muistiin