Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1683/84 Aron Nycopensis Aronus Andreæ, Nylandus 3120. * Helsingissä 1.2.1664. Vht: Helsingin kirkkoherra, FM Anders Nycopensis 2 (yo 1640, † 1688) ja Anna Klöfverskjöld. Ylioppilas Turussa 1683/84 [Nycopensis] Aron [A. Nyl _ 159]. — Voluntaari Turun ja Porin läänin kaksikasratsuväkirykmentissä 1704, majoitusmestari s.v., kornetti 1706. Siirto Turun ja Porin läänin vakinaiseen ratsuväkirykmenttiin 1709, luutnantti 1717, ero 1719. ‡ Perniössä 20.5.1738.

Pso: (jo 1710) Sara Ritzelius († 1748).

Pojanpoika: FM Johan Karl Nycopensis 7919 (yo 1756, † 1764).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 141a; KA valtakunnanregistratuura 30.9.1719 f. 345 (Krigsexpeditionen, Afskeder för nedannämde officerare ... af Biörneborgs Lähns Regimente till häst ... Lieut. Aron Nicopensis); KA mf. ES 1724 (bb 17) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 2.–3.11.1696 s. 323 (katso 3220); KA mf. ES 1811 (hh 12) Kaprion läänin yläosan käräjät 17.–22.6.1695 s. 251 (Arrendatoren Mårten Erichsson (katso U542) igenom Studiosum Mons:r Aron Nycopensem nekade till heela klagomåhlet); KA mf. ES 1811 (hh 14) Kaprion, Unaditsan ja Moloskovitsan käräjät 18.–21.1.1697 s. 37, 42 (Arrendatoren Wäll:t Mårten Erichsson Enbergh läth genom Studenten D:no Aron Nykopensis föredraga Rätten, det han af Ryska Prästen Jochim Nesteroff 28 D:r K:m:t hafwer att fordra), Kaprion ja Unaditsan käräjät 7.–9.6.1697 s. 446 (Arrendatoren på Caibala Wähl:dh Mårten Erichson Enbergh ... dess fullmächtige Studenten D: Aron Nykopensis); KA mf. ES 1812 (hh 15) Kaprion ja Unaditsan käräjät 3.–7.2.1698 s. 26, 74 (Studenten D:nus Aron Nycopensis framkom för rätta, på dess Patrons Arrendatorens Mårten Erichsson Eenbergz wegnar, och kärde till Ryttaren Lorentz Norman), Soikkolan ja Kattilan käräjät 3.–4.6.1698 s. 652; KA mf. ES 1812 (hh 17) Kaprion läänin yläosan käräjät 10.–19.1.1700 s. 42 (Studenten D:nus Aron Nycopensis); KA mf. ES 1813 (hh 19) Kaprion ja Unaditsan käräjät 2.–3.6.1702 s. 54, Kattilan ja Soikkolan käräjät 4.–5.6.1702 s. 95; KA mf. ES 1813 (hh 20) Kattilan, Soikkolan ja Unaditsan käräjät 13.–14.4.1703 s. 197 (Mons:r Aron Nycopensis på Arrendatorens Mårten Erichson Eenbergz wägnar); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 8.10.1690 (Proubsten och Kyrckioheerden Mag: And: Nycopensis Son Aron Nycopensis befullmechtigat af sine med Syskon och begerade att hwad Kyrckioheerden Mag: And: Ignatius 1904 som ägde hans Syster, bekommit till hemgifft och gåfwa ener hon trädde i ächtenskaap medh sin förra man Conrectoren H: Joh: Wisenius 893 måtte komma uti Consideration wedh bytet arfwingarna emellan ...); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 4.3.1691 (Emedan Rådman Jacob Reimers (katso 4473) icke fullfölgdt den Appellation som han inlagt emot Cembners Rettens dom dem dher A:o 1690 d: 18 Decemb: är fallen emellan honom och Studenterne Aron och Anders 3121 Nicopensis ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206 (XLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 37 (XLIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 192–193, 194, 207, 209, 210, 215, 216, 217–219, 221, 222, 227, 228, 233, 243, 250, 257, 258, 281, 283, 290, 294–296, 299–300, 326, 350, 351; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #185. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 957 (Nycopensis Taulu 14); Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 449 (Nycopensis Tab. 17); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 485.

Päivitetty 6.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Aron Nycopensis. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3120>. Luettu 5.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nycopensis, Aron A[ndreæ] Nyl. p. 159 || Hans far i I. Född 1664. Nämd jemte sin bror i prot. 12.5.1687–15.5.1688 för dråpet på akad. vaktmästaren, men frikänd.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 206.

Nycopensis, Aron... Sist löjtnant, deltog i norska tåget 1718. Afsked 1719.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 37.

Tallenna tiedot muistiin