Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1684 Nils Pictorius Nicolaus Petri, Ostrobotniensis 3133. Vht: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672) ja Kristina Nilsdotter Ringius. Ylioppilas Turussa kl. 1684 [Pictorius] Nicol. Ostrob _ 159. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1684] Nicolaus Pictorius. | 1684 Sacris initiatus. 1689. diem vero supremun obivit. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1684. — Närpiön kirkkoherran apulainen. † 1690...1694.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #313; KA mf. ES 2082 (ss 8) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–3.6.1686 s. 14, 23 (Sal: Probstens Ehrewördige och wellerde H:r Eliæ Holmij effterlåtne Änckia dygdesamme Matrona hustru Christina Ringia ... bemelte Änckias Sohn Studiosus Nicolaus Pictorius); KA mf. ES 2083 (ss 11) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 16.–19.1.1689 s. 55 (Fordoom Probstens och Kyrckioherdens Sahl: H:r Eliæ Hollmii Änckia Hustru Chirstin Ringia Sohn D:nus Nicolaus Pictorius Anklagade Drengen Mattz Lodhwijksson i Bäckby); KA mf. ES 2083 (ss 12) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 11.–14.7.1690 s. 42 (Wällärde H:r Nils Pictorius kärde till Anders Bengtsson i Bäckby att Han medh till rödningh uthwidgat sine teegar utj Myran sittiandes medh 3/4 Mantall skatt och doch häfdar öfwer 150 fambnar der emoth H:r Nils sitter medh 1 Mantahl och icke äger meera än 50 och några fambnar); KA mf. ES 2085 (ss 16) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 28.2.1694 s. 395 (Bookhållaren Wälbet:de Sigfredh Hendersson begierade af Rätten twenne Män, som kunde tillskickas Pastorem Loci, medh förfrågan, huru stoor Lön han sin för detta Coadiutor Sahl: H:r Nicolaus Pictorius, den tijden han för honom predikade Lofwat. Altså förordnades Länssman och Nembdeman Mattss Andersson att inhempta Kyrckioheerdens Swar her å hwilka sedermehra igen kommo och sade Pastor låfwat Sahl: H:r Nils om åhret 140 D: K: m:t. Och att des Sonn H:r Johan 2113 dhee penningar om händer hafwer. Bookhållaren sade H:r Johan något der på Lefwererat, Men ännu restera 45 D:r K: m:t hwarföre han sade H:r Johan till Tings Låtit stemma. Som nu icke comparerade, Lenssman sade H:r Johan bedt ursechta sigh denne gången till Sommar Tinget, emedan han nu måst föllia Höghwördige H:r Biskopen, som för några dagar här i Nerpis visiterat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 207 (XLIV); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #313. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8251; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #788, 2531, 2576.

Päivitetty 1.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Pictorius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3133>. Luettu 28.1.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Pictorius, Nicol. Ostrob. p. 159 || Ob. 313: 1684; sacris initiatus 1689, diem vero supremum obiit.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 207.

Tallenna tiedot muistiin