Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1684 Gustaf Salonius Gustavus Erici, Letalensis 3199. * 6.8.1666. Vht: Laitilan kirkkoherra Erik Salonius 372 (yo 1643/44, † 1701) ja Brita Mikaelsdotter Pacchalenius. Turun katedraalikoulun oppilas 18.11.1680 (in cl. rect., Gustavus Erici Lethalensis). Ylioppilas Turussa sl. 1684 [Salonius] Gustav Erici Letal _ 162. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1684/85] Gustavus Erici Salonius, Lethalensis. | Pastor in Nagu. Respondentti 1688 (Marklin), pr. Anders Wanochius 2021. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 26.5.1693. — Armovuodensaarnaaja Loimaalla 1693. Nauvon kirkkoherra 1697. Pakeni sotaa Ruotsiin 1713. Skövden kirkkoherra (Skaran hiippak.) 1715 (virkaan 1717). Vahvistus paluulle Nauvon kirkkoherran virkaan 1721. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1701. † Nauvossa 21.2.1737.

Pso: Anna Gerdzlovius tämän 2. avioliitossa († 1754).

Pson edell. aviomies: Hammarlandin kirkkoherra Gabriel Listerus, myöh. Sundenius 1804 (yo 1665/66, † 1696).

Poika: Turun hovioikeuden asessori Erik Salonius 5238 (yo 1713, † 1748).

Poika: Nauvon kappalainen Jonas Salonius 5283 (yo 1717, † 1764).

Poika: Seilin hospitaalinsaarnaaja Johan Salonius 5554 (yo 1727, † 1765).

Poika: Turun hovioikeuden aktuaari Georg Salonius 5556 (yo 1727, † 1760).

Tyttärenpoika: ylioppilas Gustaf Tillman 8099 (yo 1758/59, † 1818).

Vävy: Uskelan kirkkoherra Karl Melartopaeus 5343 (yo 1722, † 1758).

Vävy: Paraisten kappalainen Johan Timenius U1245 († 1777).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 169a; HYK ms., Bor. osak. matr. #195, tilikirja s. 24 (1684. 15. Oct. Gustavus Salonius; KA valtakunnanregistratuura 21.3.1720 f. 31 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmacht för Gabriel Gronovius 4776 att wara Kyrkioherde wid Nagu Församling i Åbo Stift ... medelst Kyrkioherdens Gustaf Salonii dödel. afgång[!], Nagu Pastorat uti Finland och Åbo Stifft är blefwit ledigt), 3.11.1721 f. 121 (Inrikes civilexpeditionen, Till Consistor. i Åbo at föreslå Gronovius 4776 till något annat Pastorat i Finland ifrån Nagu ... Såssom Kyrkioherden Gustaf Salonius, hwilken för detta warit wid Nagu Försambling i Edert anförtrodde Stifft, men under sin Flyckt blifwit här i landet förhulpen till Skiöfde Pastorat, nu mera åstundar komma till Nagu försambling tillbaka ... Wij finne billigt att samtyckia till bem:te Salonii i detta måhl giörde underdånige ansökning); KA mf. ES 1847 (kk 10) Laitilan ja Pyhämaan käräjät 1.–2.9.1692 s. 255 (Kyrckioheerdens i Lethala Ehrewyrdige och Wällärde H:r Erich Salonii fullmechtige och Son Studiosus D:nus Gustafvus Salonius. Myös 15.–16.7.1692 f. 67), Laitilan ja Pyhämaan käräjät 15.–16.7.1692 f. 70v (Studiosus Wällärde Dns: Gustafwus Salonius sampt dhe Sahloboar begiärade een Besichtning öfwer några små Enges teegar); KA mf. ES 1849 (kk 14) Nauvon käräjät 13.9.1697 f. 136 (Cappellan Wällärde H:r Simon Palander på Kyrckioheerdens Ehrewördige och Wällärde H:r Gustaf Salonij wägnar som nu är siuk och opasslig, beswärade sigh öf:r Skreddaren Johan Erichsson, hwilken i medlertijd som H:r Kyrkioheerden warit till Åhland slagit en dehl af des ängh Kyrckängen); KA mf. ES 3238 (Åland 11) Hammarlandin ja Eckerön käräjät 13.–15.3.1700 (Endoch Ländz:n Carl Sparff å Pastoren i Nago Sochn H:r Gustaff Salonii wägnar påstår och förmenar, att Mattz Andersson i Finboo, måtte i föllie af dess Blinde och Usle Faderfaders Mattz Sigfredssons uthfäste Lofwen ehrläggia och betahla i Lijk Stohl een Koo, som des Antecessor Matrimonii kunnat hafwa af honom att fodra); KA mf. ES 1968 (nn 11) Loimaan käräjät 28.–30.3.1694 f. 190v (Nåde åhrs Predikanten Wällärde H:r Gustafvus Salonius ... uppå Kyrkioheerdens Sahl: H:r Christer Procopæj 1787 Enckias dygdesamma hustru Elisabetha Thomææ wägnar), Loimaan käräjät 5.–6.11.1694 f. 564 (Prästen H:r Gustaf Salonius som Barnet Christnad), 564v (Wällärde H:r Gustaff Salonius uppå Sahl: Kyrckioheerdens j Loimjocki Änkias, dygdesamma Elisabeth Thomeæ wägnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 213 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XI 1720–1726 (julk. T. Carpelan, 1945) s. 397; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 22; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #71; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 176 (1681:II), 177 (1682:I), 179 (1683:I), 181 (1684:I, pro vale). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 77 V#4242; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 102; J. Warholm, Skara stifts herdaminne II (1872) s. 271; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1470D, 2334G, 2621D, 4242R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 191; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2511 (1714), 3435 (1715), 3533 (1715), 4670 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3325D, 4350R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Salonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3199>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Salonius, Gustav. Erici Letal. p. 162 || Bor. 195; bet. sin afgift 15.10.1684. Hans bröder p. 121. Respondens 1688 u. Wanochius. Kh i Nagu 1697. Flykting till Sverige 1713. Kh i Sköfde, Skara stift, 1717. Återvände till Nagu 1722. Död 1737.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 213.

Tallenna tiedot muistiin