Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1684/85 Joakim Wargentin Joachimus Vilhelmi, Aboensis 3202. * noin 1670. Vht: turkulainen kauppias, raatimies Vilhelm Jochimsson Wargentin († 1692) ja Magdalena Jochimsdotter Wittfooth. Ylioppilas Turussa 1684/85 Wargentin Joachim Ab _ XXX. — Korpraali (1693). Pehtori (1697). Kiteen Suorlahden vuokraaja. Komissaari (1704). † Kiteellä keväällä 1705. ‡ Viipurin tuomiokirkkoon.

Pso: 1:o Margareta Henriksdotter Forsman († 1696); 2:o 1697 Helena Henriksdotter Sutthoff tämän 3. avioliitossa († 1718).

Eno: tukholmalainen asianajaja Johan Wittfooth 1700 (yo 1664, † 1690).

Setä: Henrik Wargentin 1749 (yo 1665).

Veli: Sunnen kirkkoherra, FM Vilhelm Wargentin 3203 (yo 1684/85, † 1735).

Veli: kihlakunnantuomari Johan Wargentin 4180 (yo 1695, † 1738).

Lanko: Mikael Sutthoff 1562 (yo 1662).

Lanko: Turun hovioikeuden aktuaari Johan Phoenix 1673 (yo 1663/64, † 1707).

Lanko: pietisti Petter Schaefer 2565 (yo 1677, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; KA valtakunnanregistratuura 2.1.1677 f. 171 (Till Cameren för Lands Camereraren i Wijborgz och Ny Slåttz lähn, Hindrich Forssman), 5.1.1677 f. 176 (Öpet bref för Landz Camereraren Hindrich Forsman på 2½ ödeshemman iämpte ett åhlefiske); KA mf. ES 1816 (ii 7) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 27.–28.6.1693 f. 628 (Corporalen under H:r Ryttmest:s Grönhielms Compagnie Jochim Vargentin anhölt, att Rätten wille undersökia, huru det är för tijden beskaffat medh hans Bostelle i Heinlaxby och Pyttis Sochn, som Corporalen Johan Anton till förend innehaft, men Vargentin nu tänker att tillträda), 634v; KA mf. ES 1816 (ii 8) Vehkalahden ja Kymin käräjät 10.–11.11.1693 s. 113, Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 15.–16.11.1693 s. 133; KA mf. ES 1816 (ii 9) Savitaipaleen ja Taipalsaaren käräjät 2.–4.10.1694 f. 184; KA mf. ES 1817 (ii 11) Pyhtään käräjät 29.–30.10.1695 s. 271, 287; KA mf. ES 1817 (ii 13) Pyhtään käräjät 30.–31.10.1696 s. 605 (för detta Corpralen Wargentin); KA mf. ES 1837 (jj 15) Viipurin pitäjän käräjät 28.–29.6.1667 s. 57 (Landzbookhållaren Hindrich Thomasson Forsman); KA mf. ES 1838 (jj 18) Äyräpään kihlakunnan käräjät 29.–31.7.1673 s. 52 (Då framträdde Corporalen Anders Forsman och inlade ett öppet bref gifwit d: 5 Junij 1673 hwaruthi Fendrichen Wälb: Jacob Thomas Lindtman hafwer för såldt honom för Tiugu D:r Sölf:r mynt det Ryttare hemman i Kifwinäbb S:n och Kåtsälckä by, af en heel Skatt jord som han 1672 af Hendric Ifwoin till sigh kiöpt hafwer); KA mf. ES 1838 (jj 22) Viipurin pitäjän käräjät 19.–20.3.1679 s. 13 (Oppå Cornettens Anders Forsmans begäran, oplystes nu 3:e resan Maj:s Wälb: Nils Loobärgz Frelse Godz i denne Wijborgz Sochn; emot en Summa aff 300 D: KM:t dem ber:de Major aff fordom Landz Bookhållaren Sahl: Henrich Forsman tilläns bekommit, och där emot desse Frälse Godz, förmedelst dess Obliga:on aff den 29 Julij 1675 pantsatt. Och fans ingen som der emot klandrade); KA mf. ES 1838 (jj 23) Viipurin pitäjän käräjät 11.–12.2.1681 s. 1, 2 (Oppå Fordom Landz Bookhållarens Sahl: Hindrich Fårssmans Effterlefwerskas Gudhfruchtige hust: Elisabet Ottes dåtters anhållande, ransakades, om dett hemmans tillståndh j Kärstila by, som hon uppå Rustningz hålldh, innehafwer); KA mf. ES 1800 (gg 16) Kiteen käräjät 25.–27.2.1697 f. 76 (Opbördz Skrifwaren Mons:r Anders Näglick fullmechtigad af framledne Arrendatorens sahl: Hendrich Nethonij Enckia dygdesamma h:o Helena Sutthof), Kiteen ja Tohmajärven käräjät 22.–28.9.1697 f. 245v (Inspectoren Wällbet:de Joachim Wargentin inlade denne Rättz af d: 27 Febr: till dhe under Sorlax Gård lydande bönder giorde förmaning att dhe weed 40 m: S:m:ts wijte skohla infinna sig till Gårdzsens dagzwärcken), 251 (Inspectoren Wällbet:de Jochim Wargentin föredrog Rätten det han ifrå den tijdh hann haar sig å sin K: hustros Helena Suthofz wägnar uthi des Enckieståndh åtagit förwaltningen af Sourlax Goodz haar möijeligest sökt som sig bort cultiwera des ägor wetandes han eij at något det ringaste emot den förra wahnligheeten woore i förgätenheet kommet, och fördenskuld anhölt det dhe under Sorlax lydande bönder måtte här om blifwa lagl:n afhörde); KA mf. ES 1800 (gg 17) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 3.–12.2.1698 f. 60 (Inspectoren af Mulliola Godz Wällbetrodde Jochim Wargentin); KA mf. ES 1800 (gg 18) Tohmajärven ja Kiteen käräjät 23.–31.10.1699 f. 216v (Arrendatoren Wällbet:de Jochim Wargentin); KA mf. ES 1801 (gg 21) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 24.2.–1.3.1702 f. 43; KA mf. ES 1801 (gg 23) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 22.–27.2.1704 s. 44 (Commissarien och Arendatoren Wälbet:de Jochim Wargentin beklagade högel: för Rätten den olycklige händelse som af een oförmodelig Wåd Eldh, hwilken ingen kunnat wachta el:r föresee at å Mulliola Hoff d: 27 Decemb: om affton händt och tijmat); KA mf. ES 1801 (gg 24) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 20.–25.11.1705 s. 188 (Framledne Commissariens sahl: Joachim Wargentins Enckia dygdesamme hustro Helena Sutthoff beswärade sig öf:r dess betiente Mattz Stare); KA mf. ES 1801 (gg 25) Ilomantsin ja Suojärven käräjät 25.2.–2.3.1707 s. 50 (framledne Arrendatoren sahl: Jochim Wargentjin ... Commissarien Wälbet:de Jacob Biörckman som sahl: Wargentijns warande matrimonij Successor), Kiteen ja Tohmajärven käräjät 12.–18.9.1707 s. 167; KA mf. ES 1801 (gg 26) Kiteen ja Tohmajärven käräjät 22.–24.2.1708 f. 66. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214 (XLV). — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 119 (Köpmannasläkter i Åbo, Vargentin Tab. 2) (Selvitys ei tunne Joakim-nimistä poikaa); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 201; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 31; H. Falck, Om släkten Meinanders äldre led. Genos 46 (1975) s. 85; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #960.

Päivitetty 4.10.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Joakim Wargentin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3202>. Luettu 23.9.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wargentin, Joachim. Ab. p. 162 || Son af handels- och rådman Vilh. Wargentin i Åbo. Blef handl. i Åbo.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214.

Tallenna tiedot muistiin