Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1684/85 Johan Galle Johannes Johannis, nobilis 3208. * noin 1664. Vht: suomalaisen ratsuväen kenraaliluutnantti Johan Claesson Galle († kaatui 1676) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Munck. Ylioppilas Turussa 1684/85 [Galle] Johan. Nob. Fenn _ 162. — Musketööri henkikaartissa 1691, lippumies 1692, kersantti 1694. Kornetti henkiratsuväkirykmentissä s.v., luutnantti 1700. Henkivartiosotilas s.v., henkivartiokorpraali 1704. Everstiluutnantti Pohjois-Skånen ratsuväkirykmentissä 1707. † kaatui Pultavan taistelussa 28.6.1709. Naimaton.

Eno: ratsumestari Jakob Munck 1207 (yo 1658, † 1706).

Velipuoli: ratsumestari Claes Galle 934 (yo 1652/53, † 1676).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 69a; KA valtakunnanregistratuura 19.5.1674 f. 238 (Till Hofrätten i Åbo för General Major Galle och hans medarfwingar om 3 små hemman ... Tario i Reeso, Sappäla i Rusko, och Witamo i St. Karins Sochn uthi Åbo lähn belägne, dem dhe prætendera som gammalt frälse och arfgodz effter deras framledne Swärfader och fader Vice præsidenten där i Wår Hofrätt Johan Munck, vertaa 966), 14.2.1680 f. 127 (Till Cammaren för Gen. Lieut. Gallens Enkia Fru Margareta Munck att låta henne bekomma sin Sahl. Mans fordringar), 16.2.1680 f. 136 (Till Åbo Håff Rätt för Gen. Lieut. Galles Enkie Fru och des Syskon om Witamo Luålala och Kylomäcki Godz ... som framledne M:r Johan Frises 966 Arfwingar nu för tijden innehafwa), 18.2.1680 f. 144, 22.4.1680 f. 233, 11.7.1681 f. 556, 12.7.1681 f. 561, 2.9.1682 f. 596, 19.12.1683 f. 611, 22.4.1684 f. 222, 2.9.1684 f. 550, 14.10.1684 f. 642, 8.11.1684 f. 703, 30.5.1685 f. 287, 1.6.1685 f. 295, 24.11.1685 f. 653, 21.6.1688 f. 342 (Till Dorptz Hoffrätt, angående twisten emellan [framledne General Lieutnantens Galles änkiefru] Margareta Munk, och [Lieutnanten] Christer Tollengreen ... angående en ägotwist, emellan Ostragovitz och Cirkovitz ägor), 21.6.1688 f. 343, 21.7.1688 f. 430, 14.11.1688 f. 732, 2.11.1699 f. 325 (Till Landzhöfdingen Anders Lindhielm, angående Margareta Muncks ansökning); KA mf. ES 1798 (gg 10) Raudun, Sakkolan ja Pyhäjärven käräjät 3.–6.2.1691 f. 6 (Anbelangande dhe observations puncter som fordom General Leutenamptens Sahl: Wälb:ne H:r Johan Galles Enckia Fruus Fullmechtigh Mons:r Andreas Peuronius 3377 här för Rätta producerade, emot för detta Amptmannen Biörn Christopher Finne, här flytande af Leinecka godz Ränttor och Upbördh); KA mf. ES 1793 (ff 10) Jaaman läänin käräjät 19.1.1697 s. 77 (Uppå Sahl: General Lieut:ns Gallens Enckie frues Wälb: Fru Margareta Muncks wägnar anhöldt hennes Ombudzman Gustaf Tollet, dett måtte Allmogen af Sirckowitz och Crassnitz Byar niuta någon Lindring utj Uthgiörderne); KA mf. ES 1793 (ff 11) Jaaman läänin käräjät 20.–27.6.1698 s. 197, 218. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210 (XLV). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 137 (Galle i Finland Tab. III); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. A–K (1921) s. 222; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 3 (Galle i Finland, Tab. 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4234G, 4261G.

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Galle. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3208>. Luettu 18.5.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Galle, Johan Nob. Fenn. p. 162 || Hans bror p. 46. Informerad af Benj. Johannis Ulmgren. Löjtnant vid lifdragonerna. Död i unga år.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 210.

Tallenna tiedot muistiin