Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1684/85 Anders Warg Andreas Bartholdi, Nylandus 3221. * noin 1662. Vht: helsinkiläinen käsityöläinen Bertil Warg ja N.N. Ylioppilas Turussa 1684/85 [Warg] Andr [Bartholli Nyland _ 162]. † ylioppilaana Pyhäjoella 26.8.1692.

Veli: Helsingin hospitaalinsaarnaaja Matias Warg 3220 (yo 1684/85).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 206b; KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 1.2.1686 (katso 4400); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 15.2.1681 (... Förehöltz Wargens Bertills Enckias Son dieken Andræas Barthollj om icke han hadhe sagdt för Hans Olofsson hoos Rådhmans Sahl: Mårthen Johanssons Enckia, att han upläsit pasqvillet hoos Skantz Skreddars der emoth han nekadhe), Helsingin KämnO 29.10.1684 (Då blef affhördt effter skrefne dieknar, Nembl:n Gustavus Andræ 3219, Mathias Barthollj 3220, Laurentius Marthinj 3216, Andreas Wargh, Johannes Thomæ 3448, Simon Erici 3663, Ericus Marthjnj, Ernæstus Thomæ 3447, Samuel Mæcclanij 3366 , Carolus Henricj, hwilcke alle Samptl:e bekendhe, att [dieknen] Johan Thomasson [ifrån Padasjokj Sochn och Harmos by] hadhe hafft alle dhe Böcker, som på hans upsatz ähr antecknat, men om dhe andre partzeler sadhe sigh ingen wetskap hafwa), Helsingin KämnO 23.6.1690 (H:r Matz Wargh ... hans äldste Broor Anders Wargh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214 (XLV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #200.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Warg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3221>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Warg, Andr. Bartholli Nyland. p. 162 || Föregåendes bror.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214.

Tallenna tiedot muistiin