Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1685 Henrik Wastenius Henricus Olai, Resoensis 3238. Vht: Raision kappalainen Olof Wastenius 265 (yo (1642), † 1694) ja Hebla Henriksdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 8.11.1678 (in cl. d:ni Henrici Karkuensis, Henricus Olai filius Sacellani in Reeso) – 1685. Ylioppilas Turussa kl. 1685 Wastenius Henr. Olai Reso _ 163. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1684/85] Henricus Olai Wastenius, Resoënsis. | Sacell. in Reso +. — Naantalin pitäjänapulainen 1692. Raision kappalainen 1694. ‡ Raisiossa 3.5.1713.

Pso: 1696 Margareta Blom (asui leskenä Ruotsissa 1756).

Appi: turkulainen tullikirjuri Jakob Florinus, myöh. Blom 1538 (yo 1662, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 207a; HYK ms., Bor. osak. matr. #196, tilikirja s. 24 (Henricus Olai Wastenius); KA mf. ES 1847 (kk 10) Raision ja Maarian käräjät 22.–23.9.1693 s. 565 (Coadjutor H:r Henricus Wastenius); KA mf. ES 1848 (kk 11) Raision ja Maarian käräjät 9.–10.10.1694 f. 375v (Cappellan Wällärde H:r Hinrich Wastenius); KA mf. ES 1848 (kk 12) Maarian ja Raision käräjät 21.–22.2.1695 f. 195v (att Ransaka om orsaken till Waisari hemmans ödes måhl, som Bertill Grelsson tillförende åbodt, och nu till Cappellans Bohl uplåtit ähr); KA mf. ES 1849 (kk 14) Raision ja Maarian käräjät 7.–9.10.1697 f. 362 (Effter Crono Befalningzmans Wälbetrodde Johan Nyholms begiäran Upbödz första resan Börde- eller Skatträttigheeten af Sahl: Cappellans H:r Olof Henrici hemman i Birilä för 15: 10: Sölf:r M:t Cronans Räst, och innewarande åhrs extraordinarier sampt hela Renttan till Rusthållaren, der emot ingen klandrade); KA mf. ES 1849 (kk 15) Raision ja Maarian käräjät 20.–22.5.1698 f. 274 (Tridie Resan Upbödz Birilä Skatte hemman, Sahl: Cappellan H:r Olai Henricii Arfwingar tillhörigh, emot den Räst, som samma hemman till Kongl: Maij:tt och Cronan sampt Rusthållaren heftar före, hwar wed Cappellan H:r Henrich Wastenius sigh förklarade, att han will betala Gelden och hemmanet inbörda, efter han ähr Sonen, och närmaste Arfwinge till samma hem:n). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214 (XLV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 378; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 20, 28; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 174 (1680:II), 176 (1681:II), 178 (1682:II), 179 (1683:I), 181 (1684:I), 183 (1685:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 115, 116.

Päivitetty 1.12.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Wastenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3238>. Luettu 22.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Wastenius, Henr. Olai Reso. p. 163 || Bor. 196. Son af kpl Ol. Henrici Wastenius i Reso († 1694), hvilken han efterträdde 1695. Död 1713.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 214.

Tallenna tiedot muistiin