Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1643 Karl, vuodesta 1648 Gyllenflög Carolus Johannis, Alanus 327. Vht: tilanomistaja Getassa Ahvenanmaalla, amiraliteetissa palvellut majuri Johan Hansson Gyllenflög (aateloitu 1648, † 1669) ja hänen 1. puolisonsa Kristina Karlsdotter Ram. Ylioppilas Turussa sl. 1643 Alanus Car. Johannis _ 19. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1643/44] Carolus Johannis Alanus. — Vänrikki henkikaartissa 1660. Luutnantti. Omisti tiloja Mynämäessä ja Finströmissä. Turun maakuntakokouksen osanottaja 1657 ja 1676. Valtiopäivämies 1664 ja 1693. † 1698. ‡ Mynämäen kirkkoon.

Pso: 1:o (jo 1668) Christina Lünow; 2:o 1673 Elin Fleming († 1673); 3:o 1675 Helena Sölfverarm († 1736).

Veli: luutnantti Johan Gyllenflög 624 (yo 1648, † 1699).

Lanko: Henrik Fleming 29 (yo 1640).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 4b; HYK ms., Bor. osak. matr. #20; KA valtakunnanregistratuura 8.2.1693 f. 97 (Till Landzhöfd:n Creutz om Lieut. Gyllenflögs ansökning); KA mf. ES 1927 (mm 15) Taivassalon käräjät 21.–23.2.1687 s. 114–123 (att icke ächta fålk kunnat kärligare wara mer som orden lydde /: eij enämbät Rackaut Parisskunnan wälil taitanut olla :/ än emel:n Catharina [Sölfwerarm] och Erland ... hon Catharina med des Syster Gyllenflögz Fruu ... och sagdt på finska /: Woi minua köyhä waimo :/ och att hennes Syster Catharina skulle föda barn ... d: 26 Februarij sedan Rätten bleef kunnigt att Catharina Sölfwerarm kommit om förra barnet som Studenten skall giort, till een annan bekennelsse, bleef hon inkallad, och tillfrågad om hon påstodt att hon i Åbo efter sin för Rätten giorde bekännelsse af een okänd Student är belägrad, der till hon neekade och bekände att Qwarter Mestaren Carll Gustaf Wedeman på Korsnääs skulle wara barnfadren); KA mf. ES 3234 (Åland 6) Saltvikin käräjät 24.1.1662 f. 79 (ransakat om Samuel Olssons j Långbergzödhe Moderlösa Barns Tilstånd, och sedhan huru medh dheres Mödernes hemman dher j Langbergzödhe beskaffat war ... Effter hwilken Släktlinea, Samuels framledne hustru, hadhe warit skyld medh Skepz Capitainens, Wälbördigh Johan Hansson Gyldenflögs Sal: Fruu, Wälb: Kirstin Carlsdotter, j tolffte ledh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 20 (IV). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 166 (Gyllenflög Tab. V); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 257 (Gyllenflög Tab. 2).

Päivitetty 31.5.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Gyllenflög. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=327>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Alanus, Car. Johannis. p. 19 || Bor. 20.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 20.

Tallenna tiedot muistiin