Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1685/86 Matias Nervander Matthias Michaelis, Björneburgensis 3289. Vht: porilainen porvari Michel Nilsson Närvä († 1704) ja hänen 1. puolisonsa Agnes. Ylioppilas Turussa 1685/86 Nervander Matth. Mich:is Björ _ 166. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1685/86] Matthias Nervander. Bioerneb. | Adjunctus in Lappfierd, postea Sacellanus in Cauhajoki. Obiit A:o 1708. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Vaasassa) 21.2.1691. — Apulaispappi Lapväärtissä 1691. Lapväärtin pitäjänapulainen, samalla Kristiinankaupungin pedagogi 1698. Ilmajoen Kauhajoen kappalainen (1700). † 1708.

Pso: (jo 1698) Katarina Telin tämän 1. avioliitossa (‡ 1715).

Pson seur. aviomies: Kauhajoen kappalainen Henrik Hidenius, myöh. Hideen 4780 (yo 1703/04, † 1766).

Lanko: Pietarsaaren pitäjän kappalainen Elias Tellingius, myöh. Telin 4597 (yo 1701, † 1734).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #299; KA mf. ES 2084 (ss 15) Närpiön ja Lapväärtin käräjät 1.–2.8.1693 s. 45; KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 17.9.1700 s. 834 (Cappellanen H:r Mathias Nerwander); KA mf. ES 2090 (ss 24) Ilmajoen käräjät 2.–3.9.1702 s. 993; KA mf. ES 2090 (ss 25) Ilmajoen käräjät 19.–20.8.1703 s. 629; KA mf. ES 2091 (ss 26) Ilmajoen käräjät 9.–10.9.1704 s. 1099; KA mf. ES 2092 (ss 29) Ilmajoen käräjät 6.–7.2.1707 s. 177; KA mf. ES 2093 (ss 30) Ilmajoen käräjät 19.2.1708 s. 320 (att Capellanen wid Kauhajåki Capell H:r Mathias Nervander intet haf:r nutit giorde Spanmålnn till goda af Änola hemman, som till Caplans bohl anslaget är, utan skall Crono Befalningzmannen samma Spanmål upburit hafwa), Lapväärtin käräjät 30.6.–1.7.1708 s. 720 (att Capellanen i Illmola Sochn och Cauhajoki, nu sedermera afledne H:r Mathias Nervander någon tijd bem: Spanmål under händer hafft); KA mf. ES 2093 (ss 31) Ilmajoen käräjät 29.–30.1.1709 s. 88 (Sal: Capellanens H:r Mathiæ Nervandri effterlefwerska hust: Catharina Telin); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 24.1.1703 s. 3 (Borgaren Wälförståndigh Johan Kellander 3529 Insinuerade sin Swågers Cappellans uthj Cauhajoki Sochn, Wyrdige och Wällärde H:r Matthiæ Nervandri på sambtl: sine medh Arfwingars wägnar, medh honom den 6 Maij 1702 Ingångne Förlijkningz skrifft om Arff, effter bem:te Kellandrj Sahl: hustro, Fordom dygdesamme hustro Christina Thelingia, som barnlöös dödt, Hwar uthj Kellander sin Sahl: hustros sambtl: Arfwingar tilsäger för dheras Arfzprætension Twåhundrade dal:r Koppar Mynt), Porin RO 26.2.1712 s. 8 (Cappellanens i Cauhajoki Sal: H:r Matth: Nervandri Erfwingar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 218 (XLVI); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #299; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #16. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 52, 54, 62; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 922 (Nervander Taulu 1); E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 213; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4060D.

Päivitetty 13.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Nervander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3289>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Nervander, Matthias Mich:is Björn. p. 166 || Sat. 299. Sockneadjunkt i Lappfjärd. Kpl i Kauhajoki 1701. Död 1709 (1708?).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 218.

Tallenna tiedot muistiin