Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1686 Erik Holmenius Ericus Erici, Holmensis 3324. Kotoisin Tukholmasta. Ylioppilas Turussa kl. 1686 [Holmenius] Eric Erici Holmens _ 168. Ylioppilas Uppsalassa 14.11.1698 Ericus Holmenius Holmensis cum honorif. testim. Magni Steen ‹† 24.8.1697› Acad. Aboens. h. t. Rect. — Narvan katedraalikoulun konrehtori 1701. Moloskovitsan kirkkoherra 1702, pakeni sieltä Narvaan 1703. Viipurin tuomiokirkon taloudenhoitaja noin 1707, samalla vt. tuomiorovasti 1707 sekä Viipurin linnan ja Siikaniemen seurak. vt. kirkkoherra. † Viipurissa 14.5.1710.

Pso: 1706 Johanna Margareta Hvedstorp tämän 2. avioliitossa (‡ 1744).

Pson edell. aviomies: Siikaniemen kirkkoherra, FK Krister Winblad 2952 (yo 1681/82, † 1705).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 90b; Kanslianeuvos Georg Lutherin tiedonanto 26.3.2003 (Felix Relanderin ilmoittamat tiedot Holmeniuksen toimimisesta Moloskovitsan kappalaisena ja Narvan tuomiokirkon taloudenhoitajana 1600-luvun puolella eivät ole uskottavia); KA mf. ES 1887 (ll 13) Kirkkonummen käräjät 2.–3.3.1696 s. 187 (Cornetens [Wälb: Ernest Krantzfeldt] Barns Præceptor Stud: Ericus Holmenius. Erich Holmenius on henkikirjoitettu Crantzfeltin säterissä Kirkkonummen Överbyssä jo 1694); KA mf. ES 1843 (jj 45) Vipurin pitäjän käräjät 5.–6.2.1706 s. 34 (Det kom för Rätta Kyrckioherden Ehrewyrdige och Högwälärde H:r Erich Holmenius, och gaf klagl: tillkänna huru såssom denne Nårre Förstaadz Präste bohls Engiar uppå Hertuala alt sedan åhr 1702, blif:t af det af och an marcherande Krigzfålket, hwart åhr för bärgningz tijden till innewarande dato, så oppbete och Undertrampade, att ...); KA mf. ES 1843 (jj 46) Viipurin pitäjän käräjät 22.–24.10.1707 s. 240 (Kyrckioherden Ehrewyrdige, och Högwällärde H:r Erich Holmenius, oppwijste för Rätta Crono Befallningzmans Wälbetrodde Johan Weckströms inrymingz skrifft af d: 25 Junii 1706 förmedelst hwilken såssom honom effterlåtes att fåå uptaga den Öde Rusthåldz Stom á 11/12 skatt utj Ylisomes by, och Wijborgz Sochn, som H:r Capitein Hollender tillförene Rustat före men nu för desse swåre tijder och bem:te Stoms aldel: ringa appartinenten, måst öde Lemna, Anhållandes der öfwer Lagl:n Ransakas måtte). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 217 (XLVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 409(?) (Student Holmenius), 415(?) (Student Holmenius); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 388. — S. D. Geerkens, Narva literata (1703) f. 5v; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 425 (Erik C. Holmenius); E. Koskenvesa, Viipurin tuomiorovasti Petrus Carsteniuksen kuolinaika. Genos 47 (1976) s. 10; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 141; S. v. Bonsdorff, Hvedstorp. Genos 53 (1982) s. 23; K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #149.

Päivitetty 27.10.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Holmenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3324>. Luettu 30.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Holmenius, Eric. Erici Holmens. p. 168.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 217.

Tallenna tiedot muistiin