Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

26.11.1686 Nils Mathesius Nicolaus Gabrielis, Ostrobotniensis 3352. * Kalajoella 29.8.1676. Vht: Kalajoen kappalainen Gabriel Mathesius 1636 (yo 1663, † 1692) ja Maria Bergudd tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 26.11.1686 [Mathesius] Nic. Gabrielis Ostrob _ 170. 213. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1686] Nicolaus Gabr. Mathesius. | 26 Nov. | Primo Magister in Philos. proclamatus 1700. Sacellanus in Pyhäjoki 1701. jam pastor 1715. Præpositus adjacentis contractus constitutus 1725. 1740 mortem occubuit. Disputavit de Philautia Sana 1696. et 1700. de fideli patriota. Ylioppilas Uppsalassa, mainitaan siellä konsistorin pöytäkirjoissa 12.11.1694 alkaen. Uudestaan ylioppilas Turussa 1695/96 [Mathesius Nic. Gabrielis Ostrob _ 170. 213]. Respondentti 28.11.1696 pro exercitio, pr. Johan Munster 2581. Respondentti 3.11.1700 pro gradu, pr. Johan Munster 2581. FM 14.12.1700. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1701. — Haapaveden kappalainen 1701. Pakeni Ruotsiin 1714, asui siellä Idenorin pitäjässä Hudiksvallin lähellä. Pyhäjoen kirkkoherra 1716 (virkaan 1721). Lääninrovasti 1725. Puhuja pappeinkokouksessa Kokkolassa 1706, saarnaaja 1738. † Pyhäjoella 24.2.1740.

Pso: 1:o 1701 Anna Portinus († 1725); 2:o 1727 Maria Pettersdotter Niskanen (Axeen) tämän 1. avioliitossa († 1776).

Pson seur. aviomies: Siikajoen kappalainen Matias Salmelin 6241 (yo 1735, † 1764).

Appi: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Pehr Portinus 2114 (yo 1671, † 1714).

Poika: professori, FM ja TT Gabriel Mathesius U682 († 1772).

Poika: Pyhäjoen kirkkoherra, FM Per Niklas Mathesius 5571 (yo 1727, † 1772).

Poika: lääninsihteeri, laamanni Johan Mathesius 5579 (yo 1727, † 1765).

Poika: kristiinankaupunkilainen kauppias Matias Mathesius U760.

Poika: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Georg Mathesius 7832 (yo 1754, † 1816).

Poika: Fågelåsin kirkkoherra, FM Aaron Mathesius 8755 (yo 1767, † 1808).

Vävy: Kruunupyyn kirkkoherra, FM Gustaf Juslenius U669 († 1774).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 127a, 127a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #339; KA valtakunnanregistratuura 11.1.1716 f. 596 (Kyrkoherde fullmackt för Magister Nicolaus Mathesius ... medelst Mag. Petri Pontini 2114 dödel. afgång Kyrkoherde bestellningen wid Pyhajoki församling i Österbotten är kommen at blifwa ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 222 (XLVII), 278 (LVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 33, 38, 232; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #339; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 84 #339 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #253; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 381 (12.11.1694, dråpmåhlssaken, som i förleden wecka sig tilldragit ... Nu inkom Dn. Elias Hamnius U455 med fullmacht från Nils Mathesius af d. 12 Novembris), 388, 391, 393–398 (13.11.1694, Wijdare continuerades nu den i går begynte ransakningen öfwer dråpmålssaken), 398–401 (14.11.1694), 404, 405, 424, 424, 448 (22.12.1694, Studiosorum Mathesii, Brenners 3141, Kemmers och Ulbecks, som för dhet begågne dråpet insatte äro, supplique uplästes at till dhen instundande helg emot säker caution slippa uhr fängelsset. Här på slöt Cons:m att förblifwa wid sin förre resolution); Akademiska konsistoriets protokoll XXI 1695–1696 (Uppsala 1976) s. 50 (30.3.1695), 52, 63, 93, 96–99 (29.4.1695, Effter detta fattades och jousterades dommen så lydandes: ..., katso 4486), 99, 153 (24.7.1695, Hof Rättens domb ... Anders Kemmer, Henrich Brenner, Joseph Ulbeck och Nicolaus Mathesius böta hwar half mans boot 50 dr s:mt). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 158, 164; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 855 (Mathesius Taulu 10); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #493D, 1368D, 1441G, 2648R, 2651R, 3436D, 3443D, 3846D, 4100D, 4214G; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8261; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 203, 203; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 156; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7289, 7479 (1717); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #291H (prom. [1699]?), 909H (prom. 1700), 2523H (prom. 1700), 2669R, 2676R, 3080, 4171.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Mathesius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3352>. Luettu 7.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mathesius, Nic. Gabrielis Ostrob. p. 170. 213 || Ob. 339: 26.11.1686. Hans far p. 75. Född 1676. Respondens 28.11.1696 och pro gradu 3.11.1700 u. Munster. Magister 14.12.1700. Kpl 1702 och kh 1716 i Pyhäjoki. Död 1740.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 222.

Mathesius, Nic. Gabrielis Ostrob. p. 213 || Redan p. 170.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 278.

Tallenna tiedot muistiin