Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1687 Gabriel Rislachius vanhempi Gabriel Eliæ, Ostrobotniensis 3378. Vht: Kuortaneen kappalainen Elias Hållfast 680 (yo 1648/49, † 1682) ja Margareta Sigfridsdotter Haustramnius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa kl. 1687 Rislachius Gabr. Eliæ Ostrob _ 170. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1687] Gabriel Eliæ Rislachius. | Sacellanus lapoensis. | in Ala Härmä 1692. Obiit 1732. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.5.1692. — Alahärmän (eli Naarasluoman) kappalainen 1692, pysyi virassa isonvihan yli. † Alahärmässä 1732.

Pso: 1692 Vendla Karlsdotter Prochman tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Alahärmän kappalainen Jöran Asproth U332 († 1690).

Appi: Lapuan kirkkoherra Karl Prochaeus, myöh. Prochman 597 (yo 1647, † 1691).

Poika: Alahärmän kappalainen Gabriel Rislachius 5417 (yo 1724, † 1750).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #340; KA mf. ES 2084 (ss 15) Lapuan käräjät 4.–5.9.1693 s. 436 (Cappellanen wedh Naras Luoma Cappelgieldh wyrdige och wällerde her Gabriel Rislachius å sin Moders wegnar i Cortane), 446, 510; KA mf. ES 2085 (ss 16) Lapuan käräjät 11.8.1694 s. 105 (Sacellanen wedh Naras Luoma Capelgieldh H:r Gabriel Rislachius ... H:r Gabriels Antecessor Matrimonij H:r Jöran Asperooth); KA mf. ES 2085 (ss 18) Uudenkaarlepyyn käräjät 21.2.1696 s. 317 (på sitt yttersta uthi Predikantens H:r Gabrielis Rislachij Närwaru ... A:o 1696 d: 3 Februarj ... detta så i sanningh ähr wittnar och attesterar underskrefwen. Gabriel Rislachius V. D. Minister in Härmä); KA mf. ES 2087 (ss 20) Lapuan käräjät 3.–4.8.1698 s. 57 (att der ännu intet Caplans bohl, under berörde [Naras Luoma] Capell bekommit ... Föreslåendes de till i ödmiukheet, Härmä Hemman â 2/3 Mantahls Crono, uppå hwilkens ägor, Capell Kyrkian Funderad är); KA mf. ES 2088 (ss 21) Lapuan käräjät 6.2.1699 s. 257 (Sacellanus wid Narasluoma Capell, wällärde H:r Gabriel Rislachius upwijste hans Nådes H:r Landzhöfdingens Högwälborne H:r Johan Ehrenskiödhz nådige honom d: 14 8:bris 1698 meddeelt Confirmation till Härmälä 2/3 Mantahls Crono hemman, på hwilket han sedermera aff Befallningzmann Österbeck d: 19 Novembris Immitterat blifwet, och som berörde hemman skall wara illa af sigh kommet, ty anhölt han det honom nödwändige frijheetz åhr effterlåtes kunde), 271, 274 (ett Förlijkningz Instrument, honom och des medharfwingar emellan, deras Fäderne angående), 278, 319 (Trulldoom och widskeppelse, katso U332), Lapuan käräjät 29.8.1699 s. 289; KA mf. ES 2089 (ss 24) Lapuan käräjät 19.–20.2.1702 s. 233 (Predijkantens H:r Gabriel Rislacchii attest aff d: 6 Augusti 1699); KA mf. ES 2090 (ss 24) Lapuan käräjät 27.–28.8.1702 s. 945 (Capellanen H:r Gabriel Rislacchius); KA mf. ES 2092 (ss 28) Lapuan käräjät 23.–24.8.1706 s. 591 (Capellanen wid Narasluoma H:r Gabriel Rislachius); KA mf. ES 2095 (ss 34) Lapuan käräjät 21.–23.8.1712 s. 856. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 223 (XLVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 30; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #340; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #54. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 111; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 40; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1507; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 175.

Päivitetty 25.8.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Rislachius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3378>. Luettu 31.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rislachius, Gabr. Eliae Ostrob. p. 170 || Ob. 340: 1687. Hans bror p. 156. Nämd i prot. 6.11.1690 att pantsatt böcker. Kpl i Ala Härmä 1692. Död 1732.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 223.

Tallenna tiedot muistiin