Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

19.9.1643 Jakob Chronander Jacobus Petri, Vestrogotus 339. Kotoisin Skarasta. Skaran lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 19.9.1643. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1643/44] \ 1643. d. 19. Sept. \ Jacobus Petri. Nimi on kopioitu A. A. Stiernmanin Aboa Literatasta toistamiseen Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1644/45] \ ‹–› \ | Jacobus Cronander cujus vita curriculum extat. Stiernm. Aboa Lit: Pag. 37. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1645 – sl. 1646. Oraatio 22.4.1646. Kirjoitti ylioppilasnäytelmän "Surge eller Flijt och Oflitighetz Skode Spegel, författat vthi een Lustigh Comoedia" ja esitti siinä itse laiskaa ylioppilasta Circeiusta 6.5.1647. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1647 – sl. 1649. Respondentti 27.11.1647, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Respondenttina yhdeksään otteeseen yhtä monessa osassa julkaistulle itse kirjoittamalleen juridiselle väitöskirjalle 7.3.1649 – 29.4.1651, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Kirjoitti ylioppilasnäytelmän "Bele-Snack eller een Ny Comoedia, Innehållandes om Gifftermåhl och Frijerij åthskilleliga Lustige Discurser och Domar", joka esitettiin 31.7. ja 1.8.1649. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1650 – kl. 1652. MOL 1651. Respondentti 14.6.1651 pro doctoratu, pr. Mikael Gyldenstolpe U8. Turun hovioikeuden auskultantti. — Oikeushallintomies Pommerissa. Gotlannin kihlakunnan tuomari 1660–89, Gotlannin eteläisen kihlakunnan 1692–94. Samalla Visbyn pormestari 1661–69. ‡ Visbyssä 20.4.1694.

Pso: Anna Ekenberg († 1692).

Lanko: rykmentinmajoitusmestari Lorentz Ekenberg 737 (yo 1649/50, † 1708).

/ Chronanderin isä oli kotoisin Tidarp-nimiseltä tilalta (Blomstedt 1964), joka syntyperätieto on kirjallisuudessa vääntynyt muotoon "f. i Tierp" (Sv. biogr. lex.). /

Viittauksia: HYK ms., Ruots. osak. matr. I #17, 25. — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 139 (31.7.1649, Såsom och den 1. Augusti agerade Studenterna i Academien, en nyy Comoediam om Echtenskapz Ståndet, hvilcken Dn. Jacobus Chronander giordt hade); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 20 (IV), 25 (V); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 179, 219, 233, 242, 244, 275, 305, 307, 398, 424, 443, 444, 445, 448, 468, 469, 486, 494, 537; H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 86. — J. Chronander, Surge (1647); J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 199; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 111; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #150G, 2682G, 2764G, 2801D, 2806D, 4268G, 4291G, 4292R, 4317G, 4318G, 4361R, 4362R, 4363R, 4364R, 4365R, 4366R, 4367R, 4368R, 4369R, 4380D, 4380G, 4381R; Y. Blomstedt, Oikeustieteen tohtoreista ja tohtorinväitöskirjoista 1600-luvun Turussa. Lakimies 62 (1964) s. 697–699; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 39; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #638, 810, 858–860, 1530, 1560R, 1613R, 1654R, 1655R, 1656R, 1657R, 1658R, 1659R, 1660R, 1661R, 1662R, 1663; Suomen kansallisbiografia 2 (2003) s. 193.

Doria gratulantti

Päivitetty 20.2.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Chronander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=339>. Luettu 18.1.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

[Chronander], Jac. Petri. Svg. 17: 19.9.1643*) || Vg. I Åbo hyllad af presid. Kurck och assess. P. Vigelius. Stipendiat 1645–50 samt äfven derefter från 8.10.1651 på ett år, ehuru afrest med konsist. rekommendation till riksmarsk. gr. Magn. De la Gardie. Respondens 27.11.1647–27.6.1651 icke färre än 12 ggr. u. Vexionius, jemväl för den af honom sjelf författade dissertationen Fasciculus juridicus i 9 häften, 1649–51. Tyckes, att döma af flere hans dedikationer till personer i Viborg, någon tid vistats der. Auskultant i Åbo hofrätt. Juris licentiat, men ej doktor. Borgmästare i Visby. Häradshöfding på Gotland. Död efter 1689. – Skref och utgaf, utom sin jurid. dissertation två komedier: Surge l. Flit och Oflitighet, uppförd 2 dagar efter promotionen 6.5.1647 (rör. dess tryckn. jfr prot. 6.8.1647), samt Bele Snack 31.7.1649, äfvensom en mängd lat. gratulationsverser vid akademiska disputationer. — *) Enligt anteckning af Bilmark till Sveogoternes matrikel inskrefs Chronander der såsom n:o 25 år 1644, men mera sannolikt är han den i samma matrikel anförde n:o 17 Jac. Petri.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 20.

Chronander, Jac. Petri (Svg. 25). – Jfr i IV, not.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 25.

Tallenna tiedot muistiin