Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

8.10.1687 Jakob Lechander Jacobus Abrahami, Vestrogotus 3445. * noin 1667. Vht: Lekåsan kirkkoherra Abraham Lechander (Abrahamus Nicolai, † 1678) ja Kerstin Hillesköld tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa 8.10.1687 [Lechander] Jacob V G _ 174. Nimi on kopioitu 1733/34 Länsigötanmaalaisen osakunnan matrikkelista Ruotsalaisen osakunnan matrikkeliin [1687/88] \ 1687. d. 8 Oct. \ Jacob Lechander. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1688 – sl. 1689. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1690 – sl. 1692. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1693 – kl. 1694. † ylioppilaana, ‡ Lohjalla 22.4.1713.

Veli: Vänersborgin pormestari Lars Lechander 2944 (yo 1681, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 113a; HYK ms., Ruots. osak. matr. I #127; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 49 (Consultissimi Dn. Professoris Juris ex Inscriptione d. 6 Novemb. A:o 1690 habita, Auditores: ... Jacobus Leckander), 86 (6.3.1691); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1972 (nn 20) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 19.–20.2.1703 f. 106 (Studenten Jacob Lecander fordrade af Cappellanen Wällärde H:r Johan Molinus 2442 10 D:r K:m:t, 1 p:r Skoor, 1 par Ullstrumpor och 1 Hallsduuk, som han föregifwer, än återstå på des 1 Åhrs Löhn, han informerat H:r Johans Son, beswärandes han deriempte öfwer H:r Johans Hustro, dygdesamma Elin Wanæa, hwilcken d: 31 passato till sin Swåger, Cappellanen i Teisko Wällärde H:r Clemet Molinus 2709 kommit, hwarest Lecander præceptorerar och i hans Lecanders frånwaro efter han då råkat wara i Skogen på Skiuteri, tagit hans Kista, och fördt uthj gran Gården i Asmundila, hwarest han låtit den öpna och borttagit 2:ne Böcker han af hennes Man till Läns haft, widh hwilket tillfälle han säger af Kistan iemwähl hafwa bort kommit 5 D:r S:m:t, begärandes fördy, att hon för Råhn plichta måtte, och honom bem:te 5 D:r betahla), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 12.–13.5.1703 f. 223v; KA mf. ES 1972 (nn 21) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 17.–18.5.1704 f. 290 (Det Kärde wähl Studenten Jacob Lecander till Cappellanen Wällärde H:r Clemet Molinus angående någon återstående fordran bestigande effter en inlagdh Räckning till 67 D:r 20 ö: K:r m:t för H:r Clemetz Barns Informerande uthj 2½ Åhrs tijdh, skohlandes H:r Clemet des förutan förolämpat honom medh anstötelige Ordh eller Beskyllningar); KA mf. ES 1891 (ll 26) Espoon käräjät 19.–21.1.1709 s. 52 (Befallningzmannens framl: Eric Sparrmans Enckas Ellsa Stolpes Fullmechtige Stud: Jacob Lekander. Myös 24.–25.5.1709 s. 310); KA mf. ES 1892 (ll 27) Espoon käräjät 8.–10.2.1710 s. 227 (Efter Fullmacht af Sahl: Befallningzman Sparmans Encka Madame Ellsa Stolpe, af den 9 hujus, sökt hennes Barns Præceptor Stud: Mons: Jacob Lekander, att); KA mf. ES 1892 (ll 28) Siuntion käräjät 10.–11.10.1711 s. 497. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 229 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 395, 396, 413–416, 430, 515, 572; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 50, 55, 143, 205, 245, 252, 258, 264, 321, 407, 445, 523; H. Sallander, Västgötarna vid Åbo akademi under 1600-talet. Vestrogothica 6 (1944) s. 90. — G. Rein, Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. Genos 16 (1945) s. 114.

Päivitetty 31.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Lechander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3445>. Luettu 20.4.2018.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lechander, Jac. Vg. p. 174 || Svg. 127: 8.10.1687. Hans bror p. 151. Stipendiat 1688–95. Nämd i prot. 1691 och 1692 för gäld.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 229.

Tallenna tiedot muistiin