Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

2.11.1687 Ernst Gestrinius Ernestus Thomæ, Nylandus 3447. * Helsingissä 1.4.1663. Vht: Nurmijärven kirkkoherra Tomas Gestrinius (Thomas M., † 1670) ja Brita Greek. Ylioppilas Turussa 2.11.1687 Gestrinus Ernest. Nyl _ 174. Alimman luokan stipendiaatti sl. 1689 – sl. 1690. Respondentti 21.3.1691 pro exercitio, pr. Anders Wanochius 2021. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1691 – sl. 1693. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1694 – sl. 1696. Respondentti 24.11.1694 pro gradu, pr. Johan Munster 2581. FM 26.11.1694. — Turun akatemian vt. deposiittorina kesällä 1690. Viipurin triviaalikoulun konrehtori 1695, rehtori 1696. Viipurin lukion kreikan ja heprean kielten lehtori 1697. Jääsken kirkkoherra 1705. Pakeni sotaa 1706, palasi ja pakeni lopullisesti 1710, oleskeli 1712 Rautalammilla, jatkoi sieltä edelleen Ruotsiin. Rovasti. Tunan ja Stavbyn kirkkoherra (Uppsalan arkkihiippak.) 1718, ero 1735. Sokeutui 1730-luvun alkupuolella. Tunnettu oppineena miehenä ja runoilijana. † Tunassa 21.3.1739.

Pso: Kristina Schultz.

Veli: Tukholman suom. kirkkoherra Tomas Gestrinius U409 († 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 71a; KA valtakunnanregistratuura 14.8.1696 f. 438 (Fullmackt för Ernst Gestrinius att wara Rector wid Trivial Scholan i Wijborg ... förmedelst Jacob Printz 2549 befordran till ett Lectorat, Rectoris beställningen wid Trivial Scholan uti Wijborg kommer att blifwa ledig), 10.6.1697 f. 352 (Lectors Fullmakt för Ernestus Gestrinius ... medelst Peuronij 3377 dödelige frånfälle Lectio Græcæ Linguæ wid Wårt Gymnasium i Wijborg är kommen att blifwa ledig), 20.12.1697 f. 788 (Rectoris Scholæ fullmakt för Isac Laurbeckius 3756 ... medelst Ernesti Gestrinij befordran till Græcæ Linguæ Lecturam uti Wijborgs Gymnasio, des här tils förträdde Rectoris Scholæ Embete därsammastädes är kommit at blifwa ledigt), 19.6.1705 f. 232 (Kiörkioherde fullmacht wid Jäskis pastorat för Magister Ernst Gestrinius ... medelst Paul Heintzii 1903 dödelige frånfälle Jäskis Pastorat uti Wiborgz Stifft är kommit att blifwa ledigt), 19.6.1705 f. 232 ([Fullmacht] för Rector Scholæ uti Wijborg Magister Nicolaus Bruzelius 4034, att wara Græcæ Lector wed Gymnasium i Wiborg uti Ernest Gestrinii ställe), 28.2.1718 f. 457 (Kyrkioherde fullmacht för Ernst Gestrinius ... Kyrkioherde lägenheten wid Tuna och Stafby församlingar i Upsala Stift medelst mag. Brynolph Tegmans dödel. afgång har kommit at blifwa ledig, och i dess ställe til samma Pastorat, hoos Oss i nådig åtancka kommer Prosten och Kyrkioherden i Jäskis och Wiborgs lähn Magist. Ernst Gestrinius); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.10.1684 (Då blef affhördt effter skrefne dieknar, Nembl:n Gustavus Andræ 3219, Mathias Barthollj 3220, Laurentius Marthinj 3216, Andreas Wargh 3221, Johannes Thomæ 3448, Simon Erici 3663, Ericus Marthjnj, Ernæstus Thomæ, Samuel Mæcclanij 3366 , Carolus Henricj, hwilcke alle Samptl:e bekendhe, att [dieknen] Johan Thomasson [ifrån Padasjokj Sochn och Harmos by] hadhe hafft alle dhe Böcker, som på hans upsatz ähr antecknat, men om dhe andre partzeler sadhe sigh ingen wetskap hafwa), Helsingin KämnO 8.12.1685 (Då företogz Saaken igen om Gabriel Forsmans häst uthi Rectorens M:o Andreæ Ignati 1904 fullmechtiges Ernestus Thomæ närwaro). — K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia III (1889) s. 194; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 227 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 300, 431, 514, 515, 573, 590; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 28, 55, 143, 205, 214, 256, 264, 321, 408, 444, 445, 524, 592; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet V (1902) s. 138; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #208. — M. J. Alopæus, Borgå gymnasii historia III–V (1807–17) s. 497; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 298; J. Fant och A. Låstbom, Upsala ärkestifts herdaminne III (1846) s. 204; M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 323, 327; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 328; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #101G, 115D, 2175G, 2604G, 2606R, 2665D, 4016G, 4034G, 4250R; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 154; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 105; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 150; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4958 (1716), 6092; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #22, 147H (prom. [1693]?), 948, 1387, 1388, 1521, 1549H (prom. 1694), 2029H (prom. 1694), 2231, 2262, 2375, 2673R, 2782H (prom. 1694), 3094, 3098, 4358R, 4419H (prom. 1694).

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ernst Gestrinius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3447>. Luettu 26.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gestrinius, Ernest. Nyl. p. 174 || Hans bror i XLIII. Född 1663. Student 2.11.1687. Nämd i prot. 14.3.1688 vitne, 2.6.1690 t. f. depositor, 8.10.1692 præceptor för stud. Brochius. Stipendiat 1689–97. Respondens 21.3.1691 u. Wanochius, 24.11.1694 u. Munster. Magister 25.11.1694. Skolrektor i Viborg 1696. LL lektor der 1698. Kh i Jääskis 1705. På flykten 1712. Kh i Tuna och Stafby i Upland 1718. Död 1739, sedan 6 år blind. Skrifter, äfven verser (bl. a. „Broderliga Tårar“, en parent. öfver sin bror, hållen 1700 och tryckt 1702 i Viborg, 4:o pp. 40), se Elmgr. I, 89. 128.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 227.

Tallenna tiedot muistiin