Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1687 Johan Gestrin Johannes Thomæ, Tavastensis 3448. * Helsingissä 25.11.1668. Vht: Nurmijärven kirkkoherra Tomas Gestrinius (Thomas M., † 1670) ja Brita Greek. Ylioppilas Turussa sl. 1687 [Gestrinus] Johan. Tavast _ 174. — Hämeen läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja (1703, Akianderin mukaan), sittemmin pappina Viipurin kaksikasjalkaväkirykmentissä. Joutui sotavangiksi Viipurin piirityksessä 1710, mutta vapautui. Viipurin läänin jalkaväkirykmentin (Gust. Ad. Mellinin rykm.) rykmentinpastori 1711. Mäntyharjun kirkkoherra 1719 (virkaan 1722), erotettu 1730. Rovasti. Asui sittemmin Tukholmassa. Elossa 1740.

Pso: 1:o N.N. Mollerus; 2:o Margareta Gustafsdotter Lithovius.

Appi: Mäntyharjun kirkkoherra Matias Mollerus 2171 (yo 1672, † 1714).

Appi: Limingan kirkkoherra Gustaf Lithovius 2696 (yo 1679, † 1715).

Veli: Tukholman suom. kirkkoherra Tomas Gestrinius U409 († 1699).

Poika: Elimäen kappalainen Salomon Gestrinius 5543 (yo 1727, † 1771).

Poika: Luumäen kirkkoherra Jonathan Gestrinius, myöh. Gestrin 5544 (yo 1727, † 1764).

Poika: Virolahden kirkkoherra David Gestrin 6262 (yo 1736, † 1779).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 71a; Stockholms stadsarkiv, Bouppteckningar 1733/1:52 (Brenner, Henrik, assessor & bibliotekarie, d. 29/8 1732; syster: Brenner, Margareta, änka efter Lithovius, Gustaf, kyrkoherde, Limingo, Österbotten; närv. de sistn. måg, Gestrin, Johan, prost, Mengiuharu), 1754/1:497 (Lithou, Gustaf, kapten, d. 2/12 1753; syskon: ... 5) avl. Lithou, Margareta, g.m. Gestrin, Johan, prost, barn: a) Gestrin, Johan, förare vid gardet; b) Gestrin, Georg Adolf, volontär vid gardet; c) Gestrin, Phanuel, korpral vid gardet; d) Gestrin, Johanna); KA valtakunnanregistratuura 25.2.1717 f. 45 (Confirm. för innanskrefne Präster och Officerare af åtskillige Regementer ... Regementz Prästen wijd Wiborgs lähns Regemente till foht Oss älskelig Johan Gestrijn i underdånighet anhåller om Wår nådige stadfästelse uppå samma dess bestälning, hwartill han d. 27 Sept. 1711 af K. Rådet Gref Nieroth är worden förordnad), 12.9.1719 f. 153 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmakt för Johan Gestrin på Pastoratet Menduharju ... medelst Matthiæ Molleri 2171 dödel. afgång Mänduharju Pastorat i Wiborgz Stifft är wordet ledigt); KA mf. ES 1728 (bb 28) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 15.–16.12.1708 f. 160 (Esqvadrons Predikanten Ehrewyrdige Johan Gestrenius); KA mf. ES 1729 (bb 29) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 1.–2.3.1709 f. 47v, Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 23.–24.11.1709 f. 173v; KA mf. ES 1729 (bb 31) Padasjoen ja Kuhmoisten käräjät 19.–20.6.1711 f. 47; KA mf. ES 1821 (ii 30) Savitaipaleen ja Mäntyharjun käräjät 11.–14.6.1722 f. 94, Savitaipaleen käräjät 16.–18.10.1722 f. 179v; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 29.10.1684 (Då blef affhördt effter skrefne dieknar, Nembl:n Gustavus Andræ 3219, Mathias Barthollj 3220, Laurentius Marthinj 3216, Andreas Wargh 3221, Johannes Thomæ, Simon Erici 3663, Ericus Marthjnj, Ernæstus Thomæ 3447, Samuel Mæcclanij 3366 , Carolus Henricj, hwilcke alle Samptl:e bekendhe, att [dieknen] Johan Thomasson [ifrån Padasjokj Sochn och Harmos by] hadhe hafft alle dhe Böcker, som på hans upsatz ähr antecknat, men om dhe andre partzeler sadhe sigh ingen wetskap hafwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XII 1726–1731 (julk. T. Carpelan, 1948) s. 292; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 4. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 73; F. Landgrén, Släkterna Gestrinius - Gestrin. Genos 17 (1946) s. 52; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2624G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3895; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 70; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 119.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gestrin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3448>. Luettu 26.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Gestrinius, Johan. Tavast. p. 174 || Son af kpl i Helsingfors, sist kh i Kuhmois Nic. Gestrinius († 1720)?? Bataljonspredikant vid T:hus infanteri regem. 1703. Regementspastor vid Viborgska infanteri regem. Tillfångatogs vid belägringen 1710. Kh i Mäntyharju 1719; tillträdde 1722. Afsatt för många fel 1730. Lefde sedan i Stockholm.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 228.

Tallenna tiedot muistiin