Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1687 Jakob Limatius (myös Limacius) Jacobus Andreæ, Ingermannus 3450. Vht: Kelton kirkkoherra Anders Limatius U135 († 1694) ja N.N. Ylioppilas Turussa sl. 1687 [Limacius] Jacob Jacob.‹¿› Ingerm _ 174. — Kelton kirkkoherran (isänsä) apulainen 1693, armovuodensaarnaaja siellä vuoteen 1695. Lopen kappalaisen apulainen 1695–96. Tuutarin vt. kirkkoherra 1696. Järvisaaren varapastori (1698), pian sen jälkeen taas virassa (kirkkoherrana?) Lopessa. Pakeni sotaa 1701, mutta mahdollisesti palasi. Toksovan kirkkoherra 1720-luvun alussa. † Toksovassa 1726.

Pso: 1:o (?) Kerstin Samuelsdotter Kiliander; 2:o Maria Kristina Tavast (elossa 1755).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 117a; KA mf. ES 1878 (kkk 8) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 4.–13.9.1693 s. 305 (Denne dagh inkom Lisbeta Berendzdotter tillijka medh sin Fullmechtigh Stadz Fischalen Wäl:t Matthia Almenio, Andragandes Saken, som emellan henne och H:r Jacob Limacium den 5 sidstl: Maij utj Ven: Consist: anhengigh blifwit, hwilken Saak H:s Hög Ehrewörd:t H:r Superintend: Doct: Jacob Langh funnit godt, till häradz Rättens undersökiande och afdömmande d: 12 sidstl: Junij remittera ... Om icke han betänkt sigh att Echta Lisbeta Berendzdotter? ... dess Faders Past: H: Andreæ Limacij Skrifftel: protest ... Och hwadh Ringen widkommer, skulle Limacij egen Syster Jungf: Christina Limacia sändt till sin Swägerska, såsom Broders H:r Johan Limacij 2534 hustro ...), 311 (Emedlertijdh hwadh [Rect: H: Balth:] Govin: 3061 belangar, jäfwade Limacij Fullmechtigh honom, emedan Past: i Lembala H:r Carl Pomælius wore Lisbetas Syskonebarn hafwandes för detta ägt till hustro Govinij Kötslige Morsyster), 343 (Limacij Fullmechtigh Zach: Falk 2551), 358, 398; KA mf. ES 1879 (kkk 9) Ylim. käräjät Nevanlinnassa 3.–5.7.1694 s. 188 (Då förekom Lisbeta Berentzdotter, örkandes på Saken som för detta d: 5 sidstl: Sept: för Rätta warit, angående det hon wore af H:r Jacobo Limacio under Echtenskapz låfwen häfdadh); KA mf. ES 1879 (kkk 10) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 4.–11.2.1695 s. 109, 114 (Lisbetha Berendtzdotter C: Jacob Limacium); KA mf. ES 1880 (kkk 14) Lopen, Liissilän, Inkeren ja Järvisaaren käräjät 5.–9.9.1698 s. 247 (Vice Pastoren i Järwisari H:r Jacob Limatius); KA mf. ES 1880 (kkk 15) Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin Tuutarin käräjät 6.–17.2.1699 s. 296 (Kyrckioherden i Kieltis Ehrewyrdige och Wähllärde H:r Johan Limatius kiärde till sin Bror H:r Jacob Limatius), 299, Kuivaisin, Korpiselän, Kelton ja Spasskin käräjät 30.9.–17.10.1699 s. 767 (H:r Jacob Limacius framkom och sade sig effter Häredz Rättens Citation instält sig att swara till saken, som hans Bror Sahl: Kyrckioherden i Kieltis H:r Johan Limatius honom angifwit att hafwa tagit kyrkiones Teenflaska). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 229 (XLVIII). — K. Väänänen, Herdaminne för Ingermanland I. SSLS 538 (1987) #193; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #442.

Päivitetty 24.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Limatius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3450>. Luettu 1.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Limacius, Jacob. Jacob. Ingerm. p. 174.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 229.

Tallenna tiedot muistiin