Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1687 Krister Bonelius Christiernus Sigfridi, Ostrobotniensis 3465. * noin 1673. Vht: Rovaniemen kappalainen Sigfrid Bonelius 578 (yo 1647, † 1701) ja Juliana Nilsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1687 Bonelius Christiernus Both _ 174. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1687] Christiernus Bonelius. Ups. depos. | Sacellanus in Rouaniemi, ubi Clarissimi D:ni Pastoris Alexandri Kranck antecessor et successor fuit atq: evasit. Ylioppilas Uppsalassa 6.11.1689 Christiernus Bonelius Ostrobothn. egregio testimonio rectoris Acad. Aboensis ornatus, societati nostræ adscriptus est. Uudestaan ylioppilas Turussa sl. 1694 [Bonelius] Christjernus Bothn _ 207. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.12.1699. — Kemin Rovaniemen kappalaisen (isänsä) apulainen 1699, kappalainen 1717 (vahv. 1722), ero 1739. † Rovaniemellä 30.3.1745.

Pso: 1705 Felicia Forselius († 1758).

Appi: Hailuodon kirkkoherra Gustaf Forselius 2569 (yo 1677, † 1707).

Lanko: Paltamon kappalainen (Hailuodon nim. kirkkoherra) Johan Brax 3709 (yo 1690, † 1737).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 27a, 27a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #351; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 158 (21.1.1702, ... Det hafwer Elisabeth Sigfredzdotter så wähl utj Ciemnärs Rätten här i Åbo som ... påstådt, det J H:r Boneli, Åhr 1699. 14. dagar för Bartholomaei här i Staden skolen hafft lägersmåhl med henne, och henne med barn rådt, ...), 160 (21.1.1702), 171 (8.3.1702), 178 (12.4.1702), 189 (20.6.1702), 196 (15.7.1702), 207 (6.12.1702), 216 (3.3.1703), 229 (22.4.1703), 248 (26.8.1703), 249 (26.8.1703); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kemin käräjät 9.–10.7.1694 s. 93 (Oanseedt Studiosus Dns: Christiernus Sigfridi åtskillige inwändningar emoot sin Obligation af d: 1 Novemb: 1691 wille förebära, hwarutinnan han giör sigh till Olof Olofss:n 98 dahl:r Kopp:r mynt skylldigh ...); KA mf. ES 2041 (rr 37) Kemin käräjät 30.6.–5.7.1700 s. 626 (Framkom på Coadjutoris wed Rowaniemi Cappell wyrdige H:r Christierni Bonelii wägnar dess Broder Råd- och handelsman i Uhleå wähl:t Johan Sigfredss:n Bonelius och berättade huru såssom hans fader Cappellanen dersammastädes Wyrdige och wällärde H:r Sigfred Bonelius 578 för någre åhr sedan optagit Ruokala 1/4 M:lls Cronohemman i Kemihaaraby och det samme bebrukat, Men emedan ber:de hans fader såssom een gl: och ållderstigen man och med blindheet behäfftat det samme nu meera eij mächtar förestå el:r wed macht hålla, hällst sedan han uthj desse Krigztijder eij kunnat förskaffa sigh leego follck till dess behörige wed macht hållande, Och hans Broder ber:de H:r Christian det samma eij heller kan förestå så wijda han både ogifft och af ringa medell ähr, Alltså will han nu lagl:n opsäija ber:de Ruokala hemmans cultur och lämbna det under wederbörandernes disposition att försees med een annan Åboo); KA mf. ES 2044 (rr 42) Kemin käräjät 5.–8.7.1705 s. 388 (Sedan Cappellanen Wyrdig herr Alexander Kranck 4084 antydt sitt beswär emoot H:r Christian Bonelius angående någre Capellans huus opsättiande). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 225 (XLVIII), 268 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 165, 174, 179, 227–229, 231, 237–241, 244–246, 248, 255, 258, 259, 265, 272, 273, 274, 275, 275–277, 278–279, 289, 297, 303, 340, 347, 364, 365, 367, 370, 371–374; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 328; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #351; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #224. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 236; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #485D, 505D, 1600D, 2340G, 3452D, 4214G; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Rovaniemi; J. Ahvenainen, Bonelius-suvun varhaispolvet. Genos 36 (1965) s. 48; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 164.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.1.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Krister Bonelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3465>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Bonelius, Christiernus Bothn. p. 174 || Ob. 351: 1687. Son af kpl i Rovaniemi (Kemi) Sigfr. Bonelius († 1701). Född 1673. Student i Upsala 6.11.1689: egregio testim. rectoris acad. Aboensis ornatus. Åter inskrifven i Åbo 1694; se p. 207. Pvgd i Åbo 1699 till interimspred. i Rovaniemi. Kallas dels kpl, dels blott prestman i Kemi, i prot. 9.10.1701–20.2.1704 vid sin långa process med anledn. af begånget lägersmål under sin studenttid. Kpl der 1722. Tog afsked 1739. Död 1745.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 225.

Bonelius, Christiern. Bothn. p. 207 || Se p. 174.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 268.

Tallenna tiedot muistiin