Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1687/88 Tomas Kriander Thomas Gregorii, Aboensis 3478. Vht: turkulainen porvari Grels Kriander, myöh. Pässi 1481 (yo 1661, † 1703) ja Agneta. Turun katedraalikoulun oppilas 23.9.1684 (in cl. rect., Thomas Gregorij Ab. filius civis). Ylioppilas Turussa 1687/88 [Criander] Thom Gregorii [Aboens _ 175]. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.5.1697. — Kiskon Suomusjärven kappalaisen apulainen 1697. Karkun pitäjänapulainen 1702, pysyi virassa isonvihan yli. ‡ Karkussa 22.9.1750.

Pso: 1697 Anna Kotherus.

Appi: Suomusjärven kappalainen Nils Kotterus 1085 (yo (1655), † 1701).

Poika: Tyrvään pitäjänapulainen Tomas Kriander 6075 (yo 1734, † 1754).

Poika: Hämeenkyrön kappalainen Bertil Kriander 6488 (yo 1738, † 1774).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 45a; KA mf. ES 1756 (cc 27) Kiskon ja Kiikalan käräjät 9.–10.10.1700 s. 209; KA mf. ES 1757 (cc 31) Kiskon ja Kiikalan käräjät 9.–10.10.1703 s. 228; KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–6.2.1706 s. 328 (Coadjutoren i Karcku Sochn H:r Thomas Criander); KA mf. ES 1975 (nn 26) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–28.6.1707 s. 972 (Kyrkioheerden i Karcku H:r Johan Enckel ... H:r Enckels Medhiellpare Thomas Kriander), 986 (Medhiellparen Creander påstod ytterligare, det han ingalunde den resan warit drucken i Kyrkian, utan allenast af otåligheet, enär han på en rund tijd af H:r Kyrkioheerden intet fått swar på des frågan hwar han Söndagen derpå fölliande skulle predika, swarat, det en håle eij heller sådant längre kunde fördra, eller som orden på finska lydde, eij Perkelekän tettä änä woi kärsiä ... någon tijd dereffter påstod Creander des Ordeformer intet sådane warit, som de här frammanföre finnes förmälte, utan att han allenast sagt: eij kåfwalycki tätä woi kärsie, eller som det på swenska lyder, att olyckan sådant eij kan fördra); KA mf. ES 1976 (nn 27) Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–3.2.1708 s. 85, Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.6.1708 s. 366, Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–22.10.1708 s. 698, 716 (dömmes Creander sig till wähl förtient straff, för sådane des uthj Kyrckian uthgutne Swordomar, att böta sine 50 D:r S:m:t, Kyrckian och Sochnens fattige till tweskiftes); KA mf. ES 1977 (nn 29) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–25.2.1710 s. 225, Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–15.10.1710 s. 982 (Medhielparen Wällärde Thomas Creander, som på Frijheet optagit Punka Crono hemman j Wichtiälä by, förde beswär öf:r sine med interessenter utj Karfwanoja Sqwaltte Qwarn, för det dhe disputera honom at nyttia, Punka hemmans der utj ägande andehl); KA mf. ES 1978 (nn 30) Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–5.10.1711 s. 653. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 226 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 488 (lägersmåhl), 491, 494, 507, 514, 545, 558–560, 564, 567, 577, 586; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 29, 32, 36; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #163; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 182 (1684:II), 184 (1685:II), 185 (1686:I), 187 (1687:I), 189 (1688:I, pro vale). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 250; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 104; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 188; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 163.

Päivitetty 19.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Tomas Kriander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3478>. Luettu 26.2.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Criander [Kriander, Kreander], Thom. Gregorii Aboens. p. 175 || Föregåendes bror. Ofta nämd i prot. 10.7.1694 för lägersmål, 30.10 att drucken inför k:m, o. d. Sockneadjunkt i Karkku 1702. Död 1750.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 226.

Tallenna tiedot muistiin