Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1688 Johan Prest Johannes Johannis, Ostrobotniensis 3484. Kastettu Kokkolassa 1.11.1667. Vht: kokkolalainen kauppias, raatimies Johan Eriksson Präst († 1686) ja Elsa Mattsdotter Tast. Ylioppilas Uppsalassa 8.7.1682 *Johannes Präst Ostro-Bothniensis. Ylioppilas Turussa kl. 1688 Prest Johan. Ostrob _ 175. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1688] Iohannes Prest. (Turun hovioikeuden?) auskultantti. ‡ Kokkolassa 23.11.1692.

Eno: Kokkolan kappalainen Johan Tastenius 930 (yo 1652, † 1666).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 153a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #359; KA mf. ES 2027 (qq 3) Kalajoen käräjät 25.–27.8.1680 s. 121 (Rådh och Handelssman i Gamble Carleby Wel:tt Daniel Bochmöller ... skyldigh till Bochmöllers Antecessori Sahl: Erich Marlander), Kokkolan käräjät 3.–4.9.1680 s. 158 (Rådh och Handelsman wel:t Johan Ersson Präst); KA mf. ES 2032 (rr 12) Kokkolan käräjät 4.–5.8.1668 f. 187 (Präst hemmanedt á 3/4 skatt som Hans Michelsson till Mattz Sigfredsson försåldt hafwer, Upplystes förste gångon arfwingarne till Lösn, och war eij någon som klandrade); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kokkolan käräjät 4.–5.5.1674 f. 553v (Gabriel Peersson ifrån Cronby Sochn och Hopsahla by kärde till Borgaren i Staden Johan Präst med sine interessanter om 2:ne Ängiar den eena Stoor Såke b:d och den andra widh Såka bek belägen, som hans hemmans åbo Peer Michellsson 20 och några åhr sehn skall Prästens Swärfader Matz Tast pantewis öfwerdragit hafwa), Kruunupyyn käräjät 16.–18.2.1674 f. 659, 662v; KA mf. ES 2033 (rr 14) Kokkolan käräjät 8.–9.4.1675 f. 122v; KA mf. ES 2035 (rr 20) Kälviän ja Kokkolan käräjät 3.–4.9.1683 s. 442 (Skolmestaren wellerde h:r Christopherus Olaj 2083 i Gamble Carleby Stadh war begerse få optaga Hans Michellsson Prestz 3/8 m:ls ödes hemman i Korplax belegen för 1/4 m:ll), Kalajoen käräjät 12.–13.10.1683 s. 479; KA mf. ES 2036 (rr 22) Kokkolan ja Kälviän käräjät 27.–29.8.1685 s. 249 (Rådhman Johan Erickzson Präst framkom och kärde till Mattz Johansson Tast om sin Swärfaders Sahl: Mattz Tastz (katso 930) hemman och annat Arff, hwilken Sahl: Tastz Syster Sona Son Mattz Johansson ähr); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kokkolan ja Kälviän käräjät 15.–17.3.1686 s. 189 (Erasimus Biörckman Fullmechtigatt af Sahl: Rådhman Johan Ersson Prestz Enckia Insinuerade i Rätten denne rättz opskofz doom af d: 27 Aug: 1685, angående den fordran som Sahl: Johan Ersson medh sine Swågrar Daniel Båckmöller och Johan Simonsson förmente förmedelst sine Hustrur hafwa, effter deres federne till Tast hemmanett), 193, Kalajoen käräjät 16.–17.9.1686 s. 635 (Studiosus Johannes Präst Påminte Rätten, dhet Knut Knutsson Saris hemman alleredhan wore för hans Sahl: Fadhers fördetta Handels Mans i Gl: Carleby Johan Erichssons fordran till Knuth 3 gångor Uplyyst, begiärandes nu Män som honom hemmanet tilhanda werdera skulle); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kalajoen käräjät 27.–28.8.1688 s. 191 (Erasmus Biörkmans Sahl: Swerfader Rådman Johan Erichsson); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–5.1.1689 s. 4 (Framkom Handelsman Erasmus Biörckman Och giorde Retten witterligh huru hans Sahl: Swerfader Johan Erichsson Prest warit för undt Hindrich Sigfredsson Finnilas 2/3 Mant: Gambla Ödes hemman i Stoorby belägen); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kalajoen käräjät 14.–16.1.1692 s. 63 (Mons:r Jacob Skotte befullmächtigat aff Sahl: Daniel Bochmöllers Enckia hust: Margareta Myrich); KA mf. ES 2039 (rr 34) Lohtajan käräjät 14.–15.1.1697 s. 68 (Får detta Rådmans ifrån G:Carlby Daniel Bockmöllers Änckia dygdesamme hustru Margareta Murick, katso U325). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 386, 391, 393, 394, 401, 403–404, 461; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 279; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #359; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 26 (22.2.1688, Johan. Prest Ostrobothn. begärer testimonium. Inspector nationis gier honom gott wittnesbördh. Altså bewillies honom det).

Päivitetty 26.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Prest. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3484>. Luettu 29.11.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Prest [l. Präst], Johan Ostrob. p. 175 || Ob. 359: 1688. Student i Upsala 8.7.1682. Nämd för grofva excesser i prot. 28.9–6.12.1688.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 230.

Tallenna tiedot muistiin