Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1688 Johan Lönqvist Johannes Matthiæ, Aboensis 3494. Vht: rykmentinkirjuri Turun ja Porin läänin jalkaväkirykmentissä Matts Olofsson († 1700) ja Lisbet Mattsdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1688 Lönquist Johan [Aboens _ 176]. — Turun meritullin kontrollööri 1704. Oleskeli isonvihan aikana Ruotsissa (1716–20). ‡ Turussa 18.7.1733.

Pso: Katarina Dahlström († 1737).

Veli: tullikontrollööri Gävlessä Olof Lönqvist 3495 (yo 1688, † 1734).

Veli: luutnantti Gabriel Lönqvist 3496 (yo 1688, † 1703).

Veli: turkulainen kauppias Isak Lönqvist 3497 (yo 1688).

Lanko: Turun hovioikeuden auskultantti Olof Dahlström 6784 (yo 1741, † 1768).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 122b; KA valtakunnanregistratuura 4.12.1719 f. 209 (Inrikes civilexpeditionen, Til Commercie Collegium Swar ang:de Controlleuren Lönquists antagande wid Licent medlens upbörd ... Wij i nåder samtycke, at Controlleuren ifrån Finland Lönquist må bijträda Räntmästaren Aschlin uti Licent-Medlens emottagande, låtandes wij ock, i anseende til detta omak och arbete Wåre nådige ordres til Wårt Statz Contoir afgå, at ber:de Lönquist därsammastädes sin hela åhrs Controlleurs lön åtniuta skall), 4.12.1719 f. 210 (Inrikes civilexpeditionen, Til Statz Contoiret); KA mf. ES 1756 (cc 28) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 16.–17.9.1701 s. 208 (föredrog Johan Lönqvist uppå Cammarerskan Hustru Anna Forsmans wägnar); KA mf. ES 1847 (kk 10) Raision ja Maarian käräjät 16.–17.8.1693 s. 349 (Då företrädde Regementz Skrifwaren Wälbetrodde Matthias Olofssons fullmechtige och Son Johan Lönqwist och upwiste Högwälborne H:r Baron och Landzhöfdingens remiss och resolution gifwen på Regementz Skrifwarens Supplique d: 24: passato, angående den skada som bem:te Regementz Skrifware genom wådeldh lijdit på sitt Rustningz hemman Jänäsari); KA mf. ES 1848 (kk 12) Raision ja Maarian käräjät 1.–2.10.1695 f. 342v (Ransaka om Regementz Skrifwaren Wälbetrodde Mathias Olofsson den tijden han för 12: åhr sedan, eller mehra, innehaft Siri hemman i Ihala ... instälte sig nu på Regementz Skrifwarens wägnar des Son Stud: Johan Lönquist); KA mf. ES 1849 (kk 13) Liedon käräjät 9.–10.10.1696 f. 382 (Regementz Skrifwaren Wälbetrodde Matthias Olofsson gaf Rätten genom sin Son Johan Lönqvist tillkenna); KA mf. ES 1849 (kk 14) Raision ja Maarian käräjät 11.–12.2.1697 f. 252 (Jänäsari Rusthåldh); KA mf. ES 1852 (kk 24) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 26.–27.2.1706 f. 36v (Mons: Johan Lönnqvist som af H:r General Majoren Högwählborne Alexander Hummerhielm är befullmächtigade); KA mf. ES 1855 (kk 32) Liedon käräjät 12.–14.1.1712 f. 3v (Controleuren Wälbet:de Johan Lönnquist angaf sig å des Moors Regementz Skrifware Enkias dygdesamme hust. Elisabetha Mattzdotters wegnar, och fordrade efter inlagd Rächning 415 D:r 13 ö: K:m:t, som opå Tårstila Kiöpskilling åtherstå). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 229 (XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 549–554 (isä); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 26, 61; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XIII 1731–1738 (julk. T. Carpelan, 1952) s. 60; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 126 (18.7.1733, ‡). — V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 100; A. Ekman, Anna Dahlström-Alanus och hennes släkt. Genos 14 (1943) s. 91; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4991 (1716), 5410 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1341.

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lönqvist. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3494>. Luettu 18.5.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lönquist, Johan.; – Oluf; – Gabr.; & Isaac. – Aboenses. p. 176 || Förmodligen borgaresöner. Okände.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 229.

Tallenna tiedot muistiin