Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1688 Herman Ross vanhempi Hermannus Hermanni, Ostrobotniensis 3498. Kastettu Mustasaaressa luult. 18.7.1672. Vht: vaasalainen kauppias, raatimies Herman Williamsson Ross († 1688) ja hänen 1. puolisonsa Margareta Jesenhausen. Ylioppilas Turussa kl. 1688 Ross Herm. Herm. Ostrob. _ 176. Rect. Ac. 301. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1688] Hermannus Herm. Ross. | Aboæ ritum subiit depositionis 1688, in Majo. Gradum vero ibidem 1694. d. 25 Nov. consecutus. Postmodum Scholæ Cathedralis Rector accuratissimus, jam S. S. Theol. Professor ibidem excellentissimus, ut Academiæ ita Nationis nostræ decus insigne. Parta pace Inspector Nationis optimus. A:o 1726 tempore autumnali naturæ solvit debitum, oculosq: clausit, Vir boni cujusq: desiderium, et Botniæ nostræ columna, decus atq: lumen. Disputavit de anno Jubilæo in Israële. \ | 10. Hermannus Herm. Ross. Inskrefs i Afdelningens Matrikel i Maj 1688 under Daniel Achrelii Rectorat. Den 25 November 1694 tilldelades honom den Philosophiska Graden, i Åbo. Derefter blef han Rector vid Cathedral skolan derstädes, hvilken syssla han med största noggranhet bestred. Befordrades derifrån till Theologiæ Professor, och blef såväl Academiens som vår Nations prydnad. Efter afslutad fred mellan Sverige och Ryssland blef han Nationens Inspektor, ävensom han från 1722 till 1724 beklädde Academiæ, Rectors värdigheten. Han afsomnade år 1726 om hösten, saknad af hvarje redlig man, såsom ”Botniæ nostræ columna, decus atque lumen”. Han disputerade ”de anno Jubilæo in Israele”. Respondentti 29.5.1693 pro exercitio, pr. David Lund 2257. Respondentti 22.11.1694 pro gradu, pr. Torsten Rudeen U385. FM 26.11.1694. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1698. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori, sitten inspehtori 1723–26. — Turun katedraalikoulun rehtori 1698. Turun akatemian kolmas teologian professori 1709, toinen 1712, pakeni sotaa Ruotsiin 1713 oleskellen siellä mm. Mariefredissä ja Gripsholmissa, ensimmäinen teologian professori 1720, samalla Turun tuomiokapitulin jäsen 1709, palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra s.v., Naantalin ja Raision 1712–26, Turun ruots. seurak. kirkkoherra ja tuomiorovasti 1722. Akatemian rehtori 1722–24. Valtiopäivämies 1719. † Turussa 29.10.1726.

Pso: 1:o 1698 Anna Margareta Schäfer († 1704); 2:o 1706 Margareta Pihlman († 1747).

Appi: Turun pormestari Johan Schaefer 299 (yo 1642/43, † 1683).

Appi: kaunopuheisuuden professori, FM Isak Pihlman 2136 (yo 1671, † 1707).

Äidin isä: Vaasan kappalainen Petter Jesenhaus 353 (yo (1643), † 1668).

Setä: kihlakunnantuomari Jakob Ross U231 († 1720).

Serkku: kanslisti Tukholmassa Johan Ross 3556 (yo 1689, † 1702).

Poika: varakirjastonhoitaja Johan Ross 5301 (yo 1721, † 1727).

Poika: teologian professori, TT Isak Ross 5391 (yo 1723, † 1783).

Poika: Turun katedraalikoulun lehtori, professori Herman Ross 5392 (yo 1723, † 1777).

Poika: Jomalan kappalainen Jakob Ross 5393 (yo 1723, † 1779).

Poika: Turun kappalainen, tutkimusmatkailija, FK Vilhelm Ross 6148 (yo 1734, † 1766).

Lanko: Laihian kirkkoherra Samuel Backman 1681 (yo 1664, † 1712).

Lanko: Närpiön kappalainen Gabriel Kalm 2833 (yo 1680, † 1716).

Lanko: Ilmajoen kirkkoherra Anders Mennander 3564 (yo 1689, † 1734).

Lanko: Vöyrin kappalainen, FM Isak Wasbohm 4159 (yo 1695).

Vävy: Tyrvään kirkkoherra Johan Hornborg 4396 (yo 1699, † 1754).

Vävy: Turun katedraalikoulun rehtori, FM Israel Peldan 5020 (yo 1708, † 1747).

Vävy: Seilin hospitaalinsaarnaaja Johan Salonius 5554 (yo 1727, † 1765).

Vävy: Nauvon kirkkoherra Abraham Miödh 5563 (yo 1727, † 1786).

Vävy: Seilin hospitaalin komministeri, FM Jakob Cavonius 7673 (yo 1752, † 1789).

/ Mainitaan toisinaan virheellisesti ylioppilaaksi Lundissa 1693, nähtävästi merkinnän "respondens 1693 u. Lund" harhaan johtamana. /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 163a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #364; KA valtakunnanregistratuura 6.7.1688 f. 369 (Till Stats Contoiret swar, at den nya Skutan må tagas i betahlningh för Herman Rosses Sterbhuus skuld), 20.7.1688 f. 425 (Swar till Stats Contoiret, om Rådmans i Wasa, Herman Roses Arfwingars Skuta), 6.4.1698 f. 281 (Fullmacht för Mag. Herman Ross att wara Rector wid Cathedral Scholan i Åbo ... Rectoris förwaltningen wid Cathedral scholan i Åbo medelst Mag. Isaci Pihlmans 2136 befordran till Linguarum Professionem wid Academian, är worden vacant och ledig), 7.1.1720 f. 4 (Inrikes civilexpeditionen, Fullmackt för Herman Ross at wara Primarius Theologiæ Professor wid Academien i Åbo ... medelst Doctor Ingemund Bröms U447 befordran till Superintendentien i Carlstad, Primariæ Theologiæ Professio wid Academien i Åbo kommit att blifwa ledig ... för tertius Theologiæ Professor Abraham Alanus 3244, at wara secundus Theologiæ Professor wid Academien i Åbo efter Herman Ross); KA mf. ES 2082 (ss 10) Ilmajoen käräjät 1.1688 f. 7 (Sahl: Rådhmans Herman Rosses i Waasa änckia Hustru Margeta Wanbergh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 231 (XLVIII), 486 (Tillägg och rättelser. XLVIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 386, 527; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 312, 314, 513–516; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 134–136, 165, 215, 303, 415, (481); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 34 passim; A. Hästesko (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1701–1735 (1907) s. 30 (5.7.1704, ‡ hustru), 112 (4.11.1726, ‡); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 505 passim; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #364; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #180. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 45, 111, 129; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 258; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 179; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 297; K. Hedman, Ross. SSV 5 (1921) s. 45; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 216; Y. Blomstedt, Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus icke inskrivna efter 1809 i finskt adligt, friherrligt eller grevligt stånd upphöjda ätterna. SSV 37 (1957–59) s. 91; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #137D, 861D, 1834D, 1837D, 1840D, 1853D, 2331R, 2340G, 3240D, 3349R, 3383D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 86; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 190; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 148; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #4926 (1716), 5187 (1720); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #665H (prom. 1694), 791, 2444R, 2731H (vih. 5.7.1698), 3149D, 3209, 3246R, 3346H (prom. 1694).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 12.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Herman Ross. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3498>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Ross, Herm. Herm. Ostrob. p. 176 || Ob. 364: 1688. Son af råd- och handelsman Herm. Ross i Vasa. Född 1670. Respondens 29.5.1693 u. Lund, 22.11.1694 pro gradu u. Rudeen. Magister 25.11.1694. Skolrektor i Åbo 1698. Teol. professor 1709. Tillika (sedan 1722) domprost. Hade först Lundo, sedan Nådendal till annexa. Flyktade med familj 1713 till Sverige, der han mest vistades i Mariefred och på Gripsholm, stundom infinnande sig till konsist. sessionerna i Stockh. Återkom efter fredsslutet. Död 1725. Skrifter – inga.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 231.

Ross, Herm.... Död 29.10.1726; begrafven 4.11. (T. Carpelan).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 486.

Tallenna tiedot muistiin