Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

23.7.1688 Anders Lund, myöhemmin Lundell Andreas Benedicti, Smolandus 3508. * noin 1663. Vht: kestikievarinpitäjä Gråmanstorp-nimisellä paikkakunnalla Kristianstadin läänissä, sittemmin Göterydissä asunut Bengt Andersson ja Elisabet Colliander. Växjön koulun oppilas 2.3.1678. Växjön lukion oppilas 1682–88. Ylioppilas Turussa 23.7.1688 Lund Andr Smol _ 177. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1688] d. 23 julii. Andreas Lund. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1691 – sl. 1692. Respondentti 10.6.1693 Andreas Lundelius, pr. Petter Hahn 2187. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1693 – sl. 1693. Vihitty papiksi Turun hiippakunnan pappeinkokouksen aikana Vaasassa 20.2.1694 Andr. Lundell. — Vaasan triviaalikoulun kollega (Stiernman). Apulaispappi Kokkolassa 1694. Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen ja pedagogi 1696, kappalainen 1710. † Uudessakaarlepyyssä 1714.

Pso: (jo 1706) Kristina.

Veli: Agunnarydin kirkkoherra Johan Lunde 4937 (yo 1706, † 1743).

Kaima: FM Anders Lundius 3619 (yo 1689/90).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 123a; HYK ms., Smål. osak. matr. #301; HYK ms. AKA:4, Konsistorin registratuura 1690–1699 s. 41 (27.4.1690, Extractum Registrum /:venia verbo:/ Auditorium in ad Lectiones publicas inscriptione d. 5. Nov. 1689. Facult. Med. Nomina: ... Andr. Lundell); KA mf. ES 2087 (ss 19) Uudenkaarlepyyn käräjät 14.9.1697 s. 263 (tagit uthaf Rectore Scholæ, wällärde H:r Anders Lundell 4 D: 16 ö: K: m:); KA mf. ES 2090 (ss 25) Lapuan käräjät 23.–25.2.1703 s. 255 (Det uplästes Scholmestarens wid Nycarleby Schola Hederlige och Wällärde H:r Andreæ Lundels breef, hwar medelst han klagar att han af een deehl mootwillige intet kan fåå sine dieknepenningar här i Sochnen, ty uplästes Kongl: förordningen af d: 7 Aprilis 1624); KA mf. ES 2091 (ss 26) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.3.1704 s. 440 (Scholmestaren hederlige och wällärde h:r Andreas Lundell ... hafwer sigh tillhandlat twenne uhrgambla bodrum); KA mf. ES 2092 (ss 28) Uudenkaarlepyyn käräjät 6.–7.9.1706 s. 695 (katso 2085); KA mf. ES 2092 (ss 29) Uudenkaarlepyyn käräjät 23.–25.2.1707 s. 317 (Scholmästaren wid NieCarlby Stadz Schola, Wällärde H: Andreas Lundell), Uudenkaarlepyyn käräjät 7.–10.9.1707 s. 612 (med Coadjutore ministerii H: Andreas Lundell); KA mf. ES 2093 (ss 30) Uudenkaarlepyyn käräjät 26.3.1708 s. 572 (Scholmestaren H:r Anders Lundell); KA mf. ES 2094 (ss 32) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.3.1710 s. 446 (förordningen at Capell boarna wid Munsala skola alle högtijdz- Sön- och Helge dagar niuta Gudstienst wid deras Capell ... Ty förestälte han [Kyrckioheerden H: Samuel Alanus] Capellboarne, at han med Capellanerne, som nu begge siuke och frånwarande äro, sampt Coadjutore H: Anders Lundell, hafwer således öfwerens kommet, at de skola lijkmätigt högbem: förordn: per vices reesa hijt till Capellet och hålla Gudz tiensten ... Capellboarne som nu till största dehlen woro tillstädes, förklarade sig een hälligt der med wara aldeles nögde och int: begära någon Präst el:r Capellan); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kokkolan ja Kälviän käräjät 21.–22.8.1694 s. 251. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX), 258 (LIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 56, 143, 205, 263, 264, 312, 322, 408, 444; Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 24; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 16, 20; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 140 #99; P. Wilstadius (†), Smålands nation i Åbo 1640–1798 II (utg. S. Carlsson, 1985) #301. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 90; G. Virdestam, Växjö stifts herdaminne VIII (1934) s. 113; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1442G, 1443R; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 221; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 147; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1788R.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 18.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Lundell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3508>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Lundelius, And. Vex. Smol. – Respondens 1693 u. Hahn. Sockneadjunkt och pedagog 1696, samt kpl 1710 i Vasa. Död 1714.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258.

Lund [äfven Lundius och Lundell], Andr. Smol. p. 177 || Sm. 301: 23.7.1688.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235.

Lundelius, Andr... Kpl i Vasa läs i Nykarleby.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 42.

Tallenna tiedot muistiin