Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1688/89 Jakob Insulanus Jacobus Jacobi, Nylandus 3546. Vht: Mäntsälän kirkkoherra Jakob Insulanus (Jacobus Magni, † 1689) ja N.N. Ylioppilas Turussa 1688/89 [Insulanus] Jac. Jac. Nyl _ 178. — Mäntsälän kappalainen 1691. † 1715.

Pso: Anna Törnqvist († 1758).

Veli: Sakkolan kirkkoherra Axel Insulanus 3018 (yo 1682/83).

Poika: Mäntsälän kappalainen Jakob Insulanus 5918 (yo 1732, † 1776).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98b; KA mf. ES 1723 (bb 13) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–7.10.1691 s. 159 (Capelan i Mänsälä H:r Jacobus Iinsulanus gaf Rätten tillkenna, att endoch hans Sahl: Fader Kyrckioheerden der sammestädes H:r Jacobus Insulanus har för någon tijdh sedan utj Hirwihaara by ett Crono hemman på wisse frjheetz åhr optagit att Skatta före ... dy will Capelan sigh ifrån des wijdare Culttur afsagdt hafwa); KA mf. ES 1724 (bb 17) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 14.–17.2.1696 s. 89, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 15.–16.7.1696 s. 240 (Sacellanus i Mänsälä Wällärde H:r Jacobus Insulanus å sine Syskons Benjam Johanssons, Karin, Sophia Johansdottrars wägnar opwiste i Rätten een förteckningh på någre personer som des Sahl: Moder hustru Elin Johansdotter Korp tillstådt och bekendt på des yttersta till sigh skyldige wara), 259 (Capelanen H:r Jacob Insulanus opwiste Cronones Befallningzmans tillåtelsse skrifft af d: 18 Febr: nästledne att få optaga till brukz ett Crono ödes hemman i Hirwihaara, som under Sigfredh Hinderssons nampn i Cronones Jordbook opföres och Räntar 12 D: 26 ö: Sölf:r m:t anhållandes att der om lagl: ransakas måtte ... Capelanens fader Sahl: Kyrckioheerden H:r Jacob Insulanus för een godh tidh sedan på wissa friheetz år optagit och warit i den meeningh att kunna få det till Augument under Prästegården); KA mf. ES 1727 (bb 24) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 17.–19.10.1704 f. 135; KA mf. ES 1728 (bb 26) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 30.–31.1.1706 f. 21; KA mf. ES 1729 (bb 29) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.10.1709 f. 106 (Cappelan i Mänsälä H:r Jacob Insolanus tilltalte Kyrckioherdens sahl: Stickei 1834 Enckia Madam Christina Lupæa, ang:de en lijten Enges Linda, som af gl: skall warit een tillhörigheet af Dragoune stommen i Hara, den han Insolanus innehar, men sahl: Kyrckioherden nu 18 åhr tillbaaka ell:r något mehra hefdat, sökiandes nu han Insolanus att samma hööslag motte under sin förra bohlstad åter läggias); KA mf. ES 1729 (bb 31) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 9.–11.10.1711 f. 70v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235 (XLIX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #212. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 55; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 119.

Päivitetty 13.10.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Insulanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3546>. Luettu 19.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Insulanus, Jac. Jac. Nyl. p. 178 || Hans bror p. 154. Kpl i Mäntsälä 1691. Död 1715.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 235.

Tallenna tiedot muistiin