Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1689 Jakob Brask Jacobus Jacobi, Aboensis 3601. * noin 1671. Vht: turkulainen kultaseppämestari Jakob Brask († 1680) ja Sara Larsdotter Qvist tämän 2. avioliitossa. Visingsön koulun oppilas 22.11.1683 Jacobus Jacobi Brask. Aboensis. Ylioppilas Turussa sl. 1689 [Brask] Jacob Jacobi Aboens _ 183. Stipendianomus 28.4.1692. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1692 – sl. 1693. — Asui kuollessaan Losköld-suvun omistamassa Akaan Konhossa. † ylioppilaana, ‡ Akaassa 12.8.1694.

Serkku: ylioppilas Erik Qvist 3527 (yo 1688, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 29a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (28.4.1692); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 23.9.1648 (Framsteegh Captenen manhafftigh Israell Brask och begärade een sanferdigh witnesbördh af Bårgerskapet här i Staden så wäll som af någre troowärdige, redelige och gamble boofaste bönder af Nykyrckie Sochn, hwilka här och tillstädes woro, som hafua kändt fordom hans föräldrar S:g Jönss Brask en swensk man och H: Lijsbetha Hendrickzdåtter boendes i Palssaby och be:de Nykyrckie Sochn att han är deris Echta barn. Alldenstund be:te Captenen föregifuer att Kyrckeherden ifrå Säxmäki Sochn hederligh och wällärde H:r Thomas Canuti skall hafwa honom defamerat och skällt för oechta barn ...); KA mf. ES 1142 (a 3) Porin RO 27.4.1659 (Företrädde Mattz Knuttsson Hyppignh, Rätten tillkenna gaff, att M:r Dawidh Gullsmedh [jonka pso Sara Qvist] skulle hafwa bekommitt breff aff sin Brodher Wella:t Larss Jönsson (katso 4014) Befalningzman ...); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 28.3.1681 s. 20 (Opstegh Rådman Nilss Larsson och efter sin Systers Sal: Gulsmedens Jacob Brasks Enckias ifrån Åbo dygdesamma Hustru Sara Larssdotters skriftelige begäran af d: 23 hujus fordrade af Grefskaps Gewaldiern Henric Hansson först 8 D:r Kopp:r M:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 239 (L); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 23, 193, 204, 205, 265, 322, 408, 444; [P. Wilstadius (utg.)], Braheskolans på Visingsö matrikel 1636–1816 (1947) s. 46. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 180; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 10; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4205G; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2192, 2432.

Päivitetty 6.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Brask. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3601>. Luettu 29.9.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brask, Jacob. Jacobi Aboens. p. 183 || Stipendiat 1692–27.3.1694 afförd.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 239.

Tallenna tiedot muistiin