Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1689 Johan Cajanus Johannes Erici, Ostrobotniensis 3614. * noin 1670. Vht: Sotkamon kirkkoherra Erik Cajanus 541 (yo 1646, † 1691) ja hänen 2. puolisonsa Brita Samuelsdotter Lithovius. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 8.10.1687 Iohannes Cajanus [Ostrobothnienses cum testimon. Rectoris Scholæ Ulhe.]. Ylioppilas Turussa sl. 1689 [Cajanus] Johannes Ostrob _ 184. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1689] Johannes Cajanus. Ups. dep. | Sacellanus diu Uloensium perindustrius. tandem V. Pastor ibidem defunctus 1734. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1690] Johannes Er. Cajanus. Sacellanus factus Uloensis 1693. Obiit 1733. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Paltamossa) 5.2.1691. Respondentti 1.3.1693, pr. Petter Laurbecchius 914. — Paltamon kappalainen 1691. Oulun kappalainen 1693, vt. kirkkoherra 1713. Pakeni sotaa Ruotsiin (1715), palasi 1722. † Oulussa 1733. ‡ 20.1.1734.

Pso: 1:o Katarina Ulhegius († 1704); 2:o Kristina Hoffrenius tämän 2. avioliitossa († 1727); 3:o 1728 Margareta Pilkar tämän 3. avioliitossa († 1744).

Appi: Iin kirkkoherra Zachris Ulhegius 1850 (yo 1666, † 1695).

Appi: Iin kirkkoherra Pehr Hourenius, myöh. Hoffrenius 543 (yo 1646, † 1686).

Lanko: Kruunupyyn kappalainen, FM Johan Pihlkar 4174 (yo 1695, † 1714).

Vävy: Kemin nimismies Sven Bogman U589 († 1762).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 35a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #375, 379; KA mf. ES 2037 (rr 26) Paltamon käräjät 30.1.–1.2.1689 s. 112 (framledne Capellanen i Såtkamå H:r Anders Cajanus U359 igenom döden afgick förweckne Andræ tijdh ... att någon Nåde Åhret wederbörligen opwachta kunde, hwar till dhe [Nembden och Tingzlaget] förslogo H:r Isaac Sinium, fast än ber:de Capellanen H:r Erich Cajanus lade sigh något här Emot, medh intention och af skeen till Sochnens votum, som skulle hans Broder Johannes Cajanus om 20 Åhr Gammal, wela komma till Sacellanien, Och förhindra hwadh här Åfwanbem:t ähr, Ändoch H:r Erich Cajano förehöltz, fadren nogsampt behöfua i sin Ålderdom och breckligheet siälf någon Medhhiälpare, fast än denne Johannes Cajanus i anledningh af Kyrckio Lagh- och Ordningar icke ännu pröfwes wara till den Ålder kommen som der j uthsettes, hwadh medh tijden förandres i dhe tanckar kunna wara att Capellanen H:r Erich Cajanus blifua Pastor i Fadrens ställe, då är tijdh noga söckia yngre, och än omogne brodren till Caplan, effter som Församblingen i medler tijdh icke som sigh böhr kan warda skiödt och Opwachtadt af een Prästman allenast). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 239 (L), 244 (LI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 11, 54; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 311; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #375, 379; A. Brenner, Oulun kaupungin perunkirjoituksia 1653–1800. SSJ 25 (1963–65) #130, 173, 208, 233; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 138 #10; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 229 (16.10.1689, Johan. Cajanus O-both. begärer testimonium. Bewilliades). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 197; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 252 (Cajanus Taulu 10); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #135D, 2171R, 2350D, 2947D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3584; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 194; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3738 (1715), 4798 (1716), 8938 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2305R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 26.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Cajanus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3614>. Luettu 29.5.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cajanus, Johannes [Erici] Ostrob. p. 184 || Ob. 375: 1689, Ups. depos. [8.10.1687: cum testim. rectoris sch. Uhl.]. Hans bror p. 95. Född 1670. Respondens 1693 u. Laurbecchius. Kpl i Uleåborg 1693. Död 1733 (1734?). Jfr i LI.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 239.

Cajanus, Joh. Er. – Ob. 379: 1690; sacellanus Uloensis 1693, obiit 1733. Jfr p. 184.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 244.

Tallenna tiedot muistiin