Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1690 Magnus Werander Magnus Gabrielis, Cronobyensis 3707. Vht: Kruunupyyn kappalainen Gabriel Wuoronius, myöh. Werander 1128 (yo 1656, † 1706) ja Anna Gabrielsdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1690 Werander Magnus [Cronobyenses _ 189]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1690] Magnus Werander. — Urkuri. Helsingin postimestari 1700. † Helsingissä 12.5.1709.

Pso: Elisabet Sager (Såger?).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #380; KA mf. ES 2039 (rr 33) Kruunupyyn käräjät 12.–14.9.1696 s. 273 (Handelssman Anders Kemppe berättade sigh 1693 d:n 17 augusti lefwererat till H:r Gabriels Werandri Son Mons:r Magnus nu för tijden Studiosus i Åbo, som och sedermera försträckt till honom sielf Sallt och andra wahror, så att Summan blifwer Fembtije dahl:r 14 öre k:mt); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 17.3.1700 s. 73 (Bewilliadest af samptelige Rådhmännerne att organisten Magnus Werander skall niuta på des innewarande Åhrs löön och till des Reesas foortsättiande från Åbo och hijt, 16 d:r Sölf:r m:t), Helsingin RO 12.5.1700 s. 73 (Resolverades att organisten Magnus Werander skall niuta på des löön 50 d:r k:m:t), Helsingin RO 21.4.1700 s. 91, Helsingin RO 15.10.1700 s. 174 (Organisten Magnus Werander Uppwijste twenne Cammarerarens H:r Lars Schragges Bref det eena Daterat d: 29 Septemb: det andra d: 6 hujus uthi hwilka förmähles det bem:te H:r Cammarerare tillförenne honom Werander tillskrifwit, och då tillsändt Fullmacht på den Vacante Påstmestar tiänsten ...), Helsingin RO 1.12.1700 s. 196 (Påst Inspectors Tiänsten hersammastädes), Helsingin RO 14.10.1701 s. 215, Helsingin RO 4.12.1701 s. 241, Helsingin RO 14.11.1702 s. 177, Helsingin RO 6.12.1702 s. 189; KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 14.3.1704 s. 40, Helsingin RO 26.9.1704 s. 117 (Emedan Påstmestarn Magnus Werander will beställa aviser för Bårgmestare och Råd ifrån Stockholm, och förskaffa dem ett wist och billigt accord som sig giöra låter. Altså ähre dee der med nögde, och giöre honom her med helt Försäckrader om betalningh), Helsingin RO 26.9.1704 s. 118 (Orgonisten Wäl:t Magnus Werander som med flijth opwachtat Församblingen uthj Spelande, giöra een ödmiuk ansöckning om sin Innewarande års Löhn); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 6.3.1705 s. 31 (Emoth Cämbnär Rättens i Hellsingfors afsagde dohm af d: 20 decemb: 1704 emellan Organisten härstädes Magnus Werander, och Director Cantus Petrus Felander 4143, angående Speel och Accidens Peningar fallne wijdh någre Bröllåp dhe twistadt om, har Organisten inlagdt sine wedpenningar); KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 20.12.1704 s. 156 (Director Cantus Scholæ Pettrus Felander 4143 fordhradhe fuller 27 D:r 12 ö: kopp:m:t för sitt Spälandhe medh Orgonisten Magnus Werander på åthskillige Bröllop). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 249 (LI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41 (LI); A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #380. — E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 799; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9169; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #304.

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Magnus Werander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3707>. Luettu 8.12.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Werander, Magnus Cronobyensis. p. 189 || Ob. 380: 1690. Hans far eller farbror i XXII? (Terijärvi, kapell under Kronoby).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 249.

Werander, Magn... En Magn. Werander postmästare i Helsingfors 1701–08, enl. Kugelberg.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 41.

Tallenna tiedot muistiin