Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1691 Erik Finelius Ericus Caroli, Ostrobotniensis 3728. Vht: uusikaarlepyyläinen kauppias, raatimies Karl Jönsson ja N.N. Mattsdotter. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 17.6.1685 *Ericus Caroli Finelius O-Bothn. e Schola Carlburg. Ylioppilas Turussa kl. 1691 Finelius Eric Ostrob. _ 190. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Ericus Finelius. Ups. depositus.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 59a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #383. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 245 (LI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 296; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #383; Akademiska konsistoriets protokoll XIX 1688–1690 (Uppsala 1976) s. 404 (14.6.1690, Hwarföre h. [Christoph. Andersson] Westenhielm effter giord wittneseed med hand å bok refererade: En O-Bothn. Ericus Finnerius [Felskrivning för Finelius] war för en tijd wijd pas för 6 weckor eller 2 månader sedan, hoos mig i min cammar, så föll wårt tal om Mag. [Johan] Munster 2581 och [Magnus] Block, då sade Finnerius: Jag hörde här om dagen af en min landsman Helsing[i]us 3557, att han skall hördt af andra det Mag:r Munster skall sagt i Åbo, att han will resa till Upsala och göra ett meckeligit prof, så att dhe sku kunna förundra sigh der öfwer), 450 (17.9.1690, Ericus Finelius OBothn. begärer och testimonium. Bewiljades effter h:r Lagerlööf gaf honom godt witnesbörd). — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1971, 4244.

Päivitetty 25.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Finelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3728>. Luettu 13.7.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Finelius, Eric. [Caroli] Ostrob. p. 190 || Ob. 383: 1691, Ups. depositus [17.6.1685: e schola Carleburg.]

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 245.

Tallenna tiedot muistiin