Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1691 Daniel Anglenius Daniel Danielis, Ostrobotniensis 3792. * noin 1662. Vht: Pudasjärven kirkkoherra Daniel Nurckerus, myöh. Anglenius 329 (yo 1643, † 1685) ja Karin Mattsdotter Eneqvist. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 24.9.1685 Daniel Danielis Anglenius O. Both. [cum testim Rect. Schol. uhlensis.]. Ylioppilas Turussa sl. 1691 [Anglenius] Daniel Ostrob _ 195. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1691] Daniel Anglenius. Upsaliæ accessit. Sacellanus in Pudasjärvi 1691. Obiit 1725. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1691. — Pudasjärven kappalainen 1691, pysyi virassa isonvihan yli. † Pudasjärvellä 12.6.1725.

Pso: 1689 Anna Samuelsdotter Lithovius († 1746).

Appi: Iin kirkkoherra Samuel Limingius, myöh. Lithovius 929 (yo 1652, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 8b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #394; KA mf. ES 2038 (rr 29) Iin ja Pudasjärven käräjät 17.–19.2.1692 s. 229, Iin käräjät 11.–12.7.1692 s. 14 (Hendrich Hinderssons Pietiläs 1/4 Mant: hemman); KA mf. ES 2039 (rr 34) Iin ja Pudasjärven käräjät 22.–23.2.1697 s. 363 (Cappellanen ifrån Pudasiärfwi wyrdigh och wällärde H:r Daniel Anglenius kärde till Josep Mursu och dess Consorter angående någre Änges stycken, nembl:n Kurienranda, Kåiwusari och Lämpsänsuo hwilcka för någon tijdh skolla blifwit dess besittiande Skattehemman Pietarila undankombne), Iin ja Pudasjärven käräjät 23.–24.7.1697 s. 65; KA mf. ES 2040 (rr 35) Iin ja Pudasjärven käräjät 26.–28.2.1698 s. 360 (Fiskewattn); KA mf. ES 2041 (rr 36) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.–29.7.1699 s. 675 (Emedan Nembden eenhälleligen opå tillfrågan intygade och bekände, att ingen wedh Kurienkåski i Pelldokarinniemi och Pudasjärfwi Sochn uthsatt någon Pata, och att den af Cappellanen der sammastädes H:r Daniel Anglenium nyligen opsatte Patan eij ähr någondera af Grannarne till præjudice eller förfång, hwilcket dhe nu närwarande sielfwe tillstodo, Alltså effterlåtes H:r Daniel på förber:de ställe att opsättia een Pata); KA mf. ES 2042 (rr 39) Iin ja Pudasjärven käräjät 27.2.–1.3.1702 s. 408. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 250 (LII); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 297; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #394; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 139 #39; Akademiska konsistoriets protokoll XVIII 1686–1687 (Uppsala 1975) s. 414 (7.9.1687, Studiosus Dominus Paulus Kimingius 3415 begär att få testimonium och Daniel Anglenius viaticum. Inspector nationis för tijden warande Rector contesterade dhet han intet förnumit om dhem annat, än dhet förswarligit är, hwarföre bewilliades dhem dheras begäran). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 213; A. Ekman, Genealogiska strönotiser... SSV 33–34 (1949–50) s. 8; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #674; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 202.

Päivitetty 6.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Anglenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3792>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Anglenius, Daniel [Danielis] Ostrob. p. 195 || Ob. 394: 1691, Upsalia accessit. Hans far p. 19 (Nurckerus). Student i Upsala 24.9.1685: cum testim. rect. sch. Uhlensis. Kpl i Pudasjärvi 1691. Död 1725.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 250.

Tallenna tiedot muistiin