Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1691/92 Conrad Quensel Conradus, Alandus 3805. Kastettu Tukholmassa (Jak. o. Joh.) 18.4.1676. Vht: Turun hovioikeuden asessori Vilhelm Johan Quensel (yo Uppsalassa 1.1659, † 1727) ja hänen 1. puolisonsa Maria Olofsdotter Bröms. Ylioppilas Uppsalassa 3.3.1686 *Conradus Quensell [Sub præc.]. Ylioppilas Turussa 1691/92 Qvensel Conrad. Aland _ 195. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1691/92] | Mag. | Conradus Quensell Alandus, Upsaliæ depositus. | Prof. Math. in Lund. + 1732. Respondentti 31.10.1694 pro exercitio, pr. Krister Alander 2026. Respondentti 11.1694 pro gradu (Marklin), pr. Petter Hahn 2187. FM 26.11.1694. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1697 (samalla keskimmäisen luokan stipendiaatti, kl. 1699 alkaen duplex ylin stipendi) – kl. 1705. — Stipendinotaari (1699), ero 1705. Boreaalisen osakunnan kuraattori. — Turun akatemian 2. filosofian apulainen 1702. Pärnun yliopiston matematiikan professori 1704, samalla rahastonhoitaja 1706, yliopiston rehtori 1708. Pakeni sotaa Ruotsiin 1710. Lundin yliopiston matematiikan professori 1712. Etevä matemaatikko ja tähtitieteilijä. † Lundissa 13.1.1732.

Pso: 1:o 1706 Anna Wallwik († 1711); 2:o 1714 Ingeborg Tholin († 1719); 3:o 1720 Anna Petronella Svågersdotter († 1734).

Appi: Svean hovioikeuden asessori Johan Aeribergius, myöh. Wallwijk 433 (yo 1644, † 1691).

Veli: lääninkamreeri Otto Vilhelm Quensel 4294 (yo 1697/98, † 1765).

Veli: kapteeni Magnus Gabriel Quensel 4349 (yo 1698, † 1714).

Lanko(?): Hammarlandin kirkkoherra Nils Grubb 1371 (yo 1659/60, † 1708).

Lanko: Lommarydin kirkkoherra, FM Samuel Flodin 4822 (yo 1704, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; HYK ms., Bor. osak. matr. #217; KA valtakunnanregistratuura 28.11.1682 f. 769 (Fullmackt för Secreteraren Wilhelm Quenzell att wara Häradzhöfdinge på Ålandh), 6.4.1683 f. 191 (Til Cammaren för Häradzhöfdingen Qwentzel at inrymma honom til boställe et hemman på Åhlandh Markusböhle benämdt ... uthi Finströhms Sockn beläget, til bruk och besittning på det han såsom fremmande och nyligen dit på ohrten ankommen må hafwa något hemwist och boställe för sigh och de sine), 5.9.1705 f. 277 (Adjuncts fullmacht för Daniel Juslenius 3745 ... medelst Conrad Quensells befordring till Professionem Matheseos wid wår Academie i Pernau, des förrträdde Adjunctur wid wår Academie i Åbo är kommen att blifwa ledig). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254 (LII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 13, 43, 44, 54, 93, 127, 192, 242–243, 244, 247, 250, 260, 262, 263, 283, 285, 294, 295, 309, 350, 375, 387, 393–397, 467, 481, 509, 513, 543; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 7, 10; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 301; A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 377 (isä), 414 passim. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum II. Disp. Lundenses (1779) p. 129–130; G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 48 V#1449; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 186; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 329; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #95G, 97R, 100G, 105G, 121G, 130G, 1449R; A. Quensel, Conrad Quensel. Karolinska bilder från akademierna i Pernau och Lund. PHT 71 (1975) s. 11–37; H. Piirimäe, Tartu ülikooli ajalugu I 1632–1798 (1982) s. 283; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 151; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #178R, 614H (prom. 1694), 947H (prom. 1694), 970, 980, 1549H (prom. 1694), 1757R, 2262, 2508, 3121.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 12.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Conrad Quensel. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3805>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Qvensel, Conrad. Aland. p. 195 || Bor. 217: Son af häradsh. på Åland (1683), sedan ass. och sist hofrättsr. i Åbo hofrätt Vilh. Johan Qvensel († 1727). Född 1676 i Stockholm. Student i Upsala 1686, sedan i Åbo. Respondens 30.10.1694 u. Alander, 1694 pro gradu u. Hahn. Magister 25.11.1694. Stipendiat och notar. stip. 1698–1705. Kurator för Boreal. nation. Matem. professor i Pernau 1705. Flyktade vid stadens fall till Sverige 1710. Matem. professor i Lund 1712. Död 1732. Skrifter, se Napiersky III, 457; adde: Stjernm. p. 135 et Elmgr. I, 99.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 254.

Tallenna tiedot muistiin