Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1691/92 Jakob Mainelius Jacobus Thomæ, Aboensis 3807. Kotoisin Turusta. Turun katedraalikoulun oppilas (1684). Ylioppilas Turussa 1691/92 Majvelius‹¿› Jacob Thomæ Ab _ 196. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.12.1699. — "Piispan kappalainen" 1699 (nähtävästi Sauvon palkkapitäjässä). Armovuodensaarnaaja Korppoossa 1701. Mouhijärven kirkkoherran apulainen (1704). Perniön pitäjänapulainen 1706, vt. kappalainen isonvihan aikana 1713. Asui Perniön Haarlassa. Elossa 1719 (Lagus).

Pso: 1701 Märta Sarenius.

Appi: Mouhijärven kirkkoherra Kasper Sarenius 2058 (yo 1669/70, † 1703).

Vertaan: Perniön pitäjänapulainen Matias Manelius 6494 (yo 1738, † 1754).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA mf. ES 1758 (cc 35) Perniön käräjät 22.–24.5.1707 f. 524 (Coadjutoren H:r Jacob Mainelius); KA mf. ES 1891 (ll 25) Tenholan käräjät 18.–20.6.1708 s. 535 (Coadjutor H:r Jacob Mainelius fordrade 18 D:r 10 ö: Kopp: m:t giäld af Rusthållaren Casper von Lund i Läilä effter Mainelii Swärmoders Kyrckoherdens framl. H:r Casper Sarenii Enckas Anna Mattzdotters Fullmacht af den 15 nästl: Maii och den annotation derom finnes uthi bem:te Kyrckoherdens Upwijste gield book); KA mf. ES 1970 (nn 16) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–10.2.1699 f. 64 (Eskell Jacobsson i Muoka ifrån Kåiwuniemiby inlade een af honom och hans Bröder Henrich Jacobsson Sauko if:n Kyro Sochn, Clemeth Jacobsson i Kåkemäensaari och Ulfzby Sochn, Systran Carin Jacobzdåtter j Muotia och Kyro Sochn, sampt å Systrens Augne Jacobzdotters wägnar hennes Man Thomas Hassu i Lawis och Mouhijerfwi, Item å Systrans Britha Jacobzdåtters wägnar hennes Man Lars Bertillsson i Pohiakylä, d: 7 Nestwekne Jan:ii uthi Kyrkioheerdens i Mouhijerfwi Wyrdige och Wällärde H:r Caspari Sarenj, Studentens D:ni Jacobi Mainelij ... såssom wittne Underskrefne skrift); KA mf. ES 1972 (nn 21) Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–6.2.1704 f. 72v (Kyrckioheerdens i Mouhi Jerfwi Sahl: H:r Casper Sarenij Enckia dygdesamma hustro Anna Mattzd:r tillijka medh sin Måg Coadiutoren Wällärde H:r Jacob Mainelius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 253 (LII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 29 (1685, cl. syntact., Jacobus Thomae Ab.), 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #228; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 182 (1684:II), 184 (1685:II), 186 (1686:II), 188 (1687:II), 189 (1688:I), 191 (1689:I), 193 (1690:I), 195 (1691:I), 197 (1692:I, notarius). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 406, 407; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 115; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 190; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 198, 198.

Päivitetty 31.1.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Jakob Mainelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3807>. Luettu 2.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Majvelius [läs Mainelius], Jacob. Thomae Ab. p. 196 || Sockneadjunkt i Bjerno 1706. Kpl der under ryska väldet 1713. Död efter 1719.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 253.

Tallenna tiedot muistiin