Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1692 Anders Merthen Andreas Johannis, Aboensis 3870. Vht: turkulainen kauppias Johan Andersson Merthen († 1707) ja hänen 1. puolisonsa Kirstin Pålsdotter tämän 2. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1692 [Mæther]‹¿› Andr. Johannis Ab _ 198. Respondentti 22.12.1694, pr. Matias Svederus U354. Turun hovioikeuden auskultantti (1699). — Turun raastuvan- ja kämnerinoikeuden prokuraattori 1700. † Turussa 1707.

Pso: (jo 1699) Maria Nyman.

Setä: Turun akatemian kirjaston amanuenssi, FM Anders Merthen 1588 (yo 1662/63, † 1690).

Veljenpoika: Karl Merthen 6568 (yo 1739).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 125a; KA mf. ES 1892 (ll 26) Inkoon käräjät 23.10.1709 s. 509 (Uppå Gl: Båtzmannens Oluf Hinderssons wegnar som nu är hoos Capplanen i Ingo Sochn wyrdige och wällärde H:r Jacob Wendalius i Utanåcker, begierte bem: Capplan laga bewijs, att han Oluf wore som Broder med Handelsmannens i Åbo framl: Johan Merthens iembwäl sedermera afledne Encka Margreta Hindersdotter ... intygade, att bem: Handelsman Merthens hustru och sedermera Äncka Maria Hindersdotter, warit ifrån Fagernäs by i benembde Karis S:n och hennes Fader Bonden dersammastädes framl: Hinrich Jönsson, hwilcken effterlembnat sig trenne Barn, förutan merbemelte Merthens Änkia, såssom den ofwannembde Sonen Oluf Hindersson, och twenne döttrar en af nampn Kirstin å andra sijdan Åbo wistande, och den andra Anna, gifft medh Skräddaren Niels Grönborg wid Rassborg, hwilcken Anna nu mera är afleden, men lembnadt Barn effter sig, och hade desse warit sam Syskon, warandes en Yngre half Syster med dem af en Moder, men annan Fader, hwilcken sedermera warit gifft med förbenembde Hinrich Jönssons Änckia och de förra Barnens Moder Annicka Jörensdotter, och är omrörde half Syster af nampn Karin Jacobzdotter i Finbacka). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258 (LIII), 259 (LIII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 497 (mainitaan eräs Merthen); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 124 passim. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 42 (Köpmannasläkter i Åbo, Merthen Tab. 3); V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 124; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 191; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3669R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #965, 2588, 3441, 3514R.

Päivitetty 8.3.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Merthen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3870>. Luettu 17.1.2019.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mæther [Mether], Andr. Johannis Ab. p. 198 || Trol. skriffel i Index i st. f. Merthen, se här nedan. Jfr ock p. 172.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 258.

Merthen, Andr. J. f. – Respondens 1694 u. Svederus. En Merthen nämd för oskick i prot. 31.8.1694. Trol. son af handl. Joh. Merthen i Åbo (1675, 1686). Jfr ofvan Mæther.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 259.

Tallenna tiedot muistiin