Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1692/93 Johan Törnbusk Johannes Martini, Aboensis 3912. Vht: turkulainen kankuri Mårten Törnbusk ja Elin Jöransdotter Lähteenkorva. Ylioppilas Turussa 1692/93 Törnebuske Joh. Ab _ 200. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 19.5.1696. — Apulaispappi Halikossa 1696. Maarian pitäjänapulainen. Paattisten kappalainen 1698, erotettu 1710 aviorikoksen takia. Tuomittu kuolemaan lapsenmurhasta ja aviorikoksesta. † teloitettu elokuussa 1711.

Pso: 1694 Kristina Eriksdotter († 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 196b; KA mf. ES 1852 (kk 21) Pöytyän käräjät 16.–17.5.1704 f. 186v (Adjunctus Ministerii i Wårfrukyrk Sochn Wällärde Johan Törnbusch), Pöytyän käräjät 6.–7.10.1704 f. 238 (Adjunctus Ministerii wed Patis Cappell Wällärde H:r Johan Törnbusch); KA mf. ES 1854 (kk 26) Pöytyän käräjät 22.–23.9.1708 f. 482 (Cappellan Wällärde H:r Johan Törnbusch beklagade högel:n öfwer det Allmänne roop och rychte som Bonden Michel Bertillsson Påsso och hans hustru så wähl kring Sochnen som i Staden honom bracht uti, som skulle han förl: Winter hoos honom wed Barn Christningen stulit Brenwijn if:n een i Sängen lagd läckare); KA mf. ES 1855 (kk 31) Pöytyän käräjät 16.–19.10.1711 s. 712–723 (Den Högl: Kongl: Håff Rättz ankomne Bref af den 11 sidstl:ne Julij oplästes, som innehåller att förr detta Prestmannens Johan Törnbuschz Hustru Chirstin Erichzd:r, Länsman i S:t Mårtens Sochn Gustaf Gladman, Crono Befallningzmans Johan Nyholms förre Skrifware Erich ben:d och en hos den för Barne mord aflijfwade Enckian Lasticka Johansd:r den tijden Barnemordet skedde tienande dreng Sigfred wid namn, skohla lagföras och dömmas, den första för det hon af bem:te Lasticka på hennes Yttersta blifwit nembder, att hafwa medelst Brenwin och elliest på ett och annat sätt sökt förgöra både Lasticka och förrber:de hennes senare Foster och de 2:ne senare för Lägersmåhl med Lasticka indragne, sampt den sidsta för det han skall efteråth wetat af Barnemordet, men sådant för någon af Lasticka tillsagd wedergällning ingen uppenbarat ... Ransakningen hållen wid 1710 Åhrs Höst Ting). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261 (LIII); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 116; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #146. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 124, 126 (afrättad den 19 Augusti 1711); A. M. Tallgren, Maarian pitäjän paimenmuisto 1500- ja 1600-luvuilla. HArk 44 (1938) s. 57; P. Schäfer (toim. M. Piispa), Minä Pietar ja minä Anna: päiväkirja vuosilta 1707–1714 (2000) s. 77 (17.8.1711, Johan Törnebuske vietiin pois: piti steeglattaman Ruskon kapellin tykönä. 9.10.1710 hän tuli sisälle tänne. 23.8. hänet lopetettiin).

Päivitetty 8.2.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Törnbusk. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3912>. Luettu 5.6.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Törnebuske [Törnbusk], Joh. Ab. p. 200 || Sockneadjunkt i S:t Marie 1695. Kpl i Paattis 1698. Afrättad 1711 för hor och barnamord.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 261.

Tallenna tiedot muistiin