Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1692/93 Mikael Cavonius Michael Michaelis, Australis 3919. Vht: Kaukolan Mikolan ratsutilallinen Perttelissä, kirkonisäntä Michel Mattsson († 1672) ja Elin. Turun katedraalikoulun oppilas 20.10.1684 (in cl. syntact., Michael Michaelis Uskel.). Ylioppilas Turussa 1692/93 Cavonius Mich Austr _ 200. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1698. — Finströmin kirkkoherran apulainen 1698–1700. Varuskunnansaarnaaja Tartossa (1701). Turun ja Porin läänin sekä Uudenmaan kolmikasjalkaväkirykmentin rykmentinpastori 1702, palveli Baltiassa. Rõugen (saks. Rauge) kirkkoherra Liivinmaalla 1713, samalla jonkin aikaa Vastseliinan (Neuhausen) kirkkoherrana (1719). † Rõugessa 1728.

Pso: (jo 1707) Helena Elisabet Molofsky († 1743).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 39a; KA mf. ES 1759 (cc 36) Halikon ja Uskelan käräjät 5.–7.2.1708 f. 290 (Regementz Pastorens Ehrewyrdige och Wällärde H:r Michel Cavonij hustro, dygdesamme Helena Elisabetha Molask, i föllie af bem:te dess Mans skrifwelsse och gifne tillstånd, Dat: Mitau den 19. Augusti 1707, kärde till Rusthållaren Matz Michelsson i Kaukola angående arf efter Regementz Pastorens framledne Föräldrar ... Regementz Pastoren, som är Matz Michelssons Broder); KA mf. ES 1971 (nn 18) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–15.10.1701 s. 169 (Guarnisons Predikantens H:r Michaël Cavonii attest, Dat: Dorpat i Ingermanneland d: 13 Febr: nästförwekne); KA mf. ES 1973 (nn 22) Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–25.2.1705 f. 131 (Efter undfången Fullmacht af Skräddaren i Åbo Mester Christer Michelsson Daterad den 4 Junij 1704 som beropar sig på des Broders och Regementz Pastorens H:r Michael Cavonij honom gifne Fullmacht af den 11 Martij samma Åhr fördrade Ombudzmannen på Culliu Gård Wähl:t Gabriel Budde af Bonden Mattz Mattsson Mikola i Wahalax by och Karcku S:n Twå Tunnor Spanmåhl som Tripleringz Solldaten Michel Jöransson Sarkola till bem:te Regementz Pastor blifwit skylldig och efter des utgifne Skrift Dat: Dorpt d: 29 Januarij 1704 skulle af bem:te Mattz Mikola bekomma); KA mf. ES 1974 (nn 25) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 15.–16.10.1706 s. 1393. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 256 (LIII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 26, 29, 33, 37; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #187; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 192 (1689:II, Michael Michaelis), 194 (1690:II), 196 (1691:II), 197 (1692:I), 199 (1693:I). — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) I s. 38, III s. 187; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 124; Y. Blomstedt ja E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1809. SKHST 67:1 (1963) s. 95; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #274 (tämän mukaan isä on talollinen Nils Knuutila); A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 3 #274; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3712.

Päivitetty 11.2.2010.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mikael Cavonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3919>. Luettu 17.1.2018.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Cavonius, Mich. Austr. p. 200.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 256.

Tallenna tiedot muistiin