Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

(1693) Anders Chydenius Andreas G., Austro-Finlandus 3935. Kotoisin Varsinais-Suomen eteläosasta, mutta Chydenius-nimen kerrotaan olevan muodostettu Boreaalisen osakunnan piiriin kuuluneen Kalannin Kytämäen mukaan. Äiti oli nimeltään Elin Henriksdotter († Rymättylässä 1725). On kirjoittanut gratulaation Turun akatemian väitöskirjaan 28.6.1693, joten oli todennäköisesti tällöin jo ylioppilas. Respondentti 3.1696, pr. Petter Laurbecchius 914. Respondentti 27.1.1697, pr. Torsten Rudeen U385. Respondentti 10.12.1697 pro gradu, pr. Petter Hahn 2187. FM 14.12.1697. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1700. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1701 – sl. 1702. — Turun katedraalikoulun kollehtori 1699. Rymättylän kirkkoherra 1703. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1703. † Rymättylässä 11.4.1711.

Pso: 1:o (jo 1703) Maria Flachsenius († 1709); 2:o 1710 Maria Fellbom tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Euran kirkkoherra Olof Lauraeus 5111 (yo 1709, † 1729).

Appi: teologian professori, tuomiorovasti, FM ja TT Jakob Flachsenius 787 (yo 1650, † 1694).

Poika: Kokkolan kirkkoherra Jakob Chydenius 5441 (yo 1724, † 1766).

Vävy: Merimaskun kappalainen Johan Sandelius 5679 (yo 1729, † 1752).

Vävy: Merimaskun kappalainen Johan Lindsten 6198 (yo 1735, † 1772).

Viittauksia: HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 135 (7.10.1701, ... d: 22 nästledne Septembris med hugg och slag på gatan blifwit öfwerfallen ...), 138 (15.10.1701), 139 (21.10.1701), 142 (20.11.1701); KA valtakunnanregistratuura 13.7.1703 f. 263 ([Kyrckioherde fullmackt] för Lector Scholæ uti Åbo Mag. Anders Chydenius att wara Kyrkioherde uti Rimitto Pastorat i Åbo Stift, uti Abraham Thuronii 2439 ställe som är blefwen transporterat til Cangasala); KA mf. ES 1850 (kk 17) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 16.–17.2.1700 f. 29 (Emedan Sahl: Regementz Qwartermestaren Edel och Manhaftig Alexander Felbom för någon tijd sedan ähr genom döden afgången ... sine 4: Barn, som ähro Sönerne Alexander och Berendt-Johan, sampt döttrarne Anna-Chatarina och Maria Felbomar); KA mf. ES 1852 (kk 21) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 26.–27.2.1704 f. 78 (Sedan producerade Ländzman Studenten Johan Wanochium 4464 till Wittne emot hwilken Lantmätaren [Magnus Bergman] exciperade, efter som H:r Kyrkioheerden Chydenius äger bemälte Wanochii Sahl: Stiuf Moders Syster till echta, des uthan föregaf han att Wanochius hafwer hoos Kyrkioheerden Chydenio sitt Uppehälle, wahrandes Kyrkioheerden denne Saaksens angifware, Altså wille Landtmätaren intet tillstädia att Wanochius skulle Wittna, hwilket jäf öfwerlades); KA mf. ES 1852 (kk 24) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 26.–27.2.1706 f. 43 (H:r Pastor Ehrewyrdig och Högwähllärde Magist: Andreas Kydenius); KA mf. ES 1853 (kk 25) Naantalin ylim. RO 21.2.1707 f. 491v–494v (emellan Ryttmästaren Edell och Manhafftig Mathias Hessling, såsom sin Fruus Anna Maja Petræas Måhlsman, och Kyrckioherden i Rimitto Ehrewyrdig och högwällärde H:r Mag: And: Chydenius å sin Kiärestes wägnar, Ang:de det den seenares Kiäreste skall betagit den förres Fruu dess tillhörige Rang, sampt dessmedelst oliud och förargelsse i Kyrckian förorsakat); KA mf. ES 1855 (kk 31) Rymättylän ja Merimaskun käräjät 5.–7.7.1711 s. 454 (framl. Kyrkioheerden Sahl: H:r Anders Cydenius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 262 (LIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 93, 127, 174, 175, 180, 182, 185, 188, 190, 191, 192, 244, 247, 285, 294, 406, 422, 429; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 289; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 144 #243. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 155; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 264; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 319 (Chydenius Taulu 1); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1443 (Oikaisuja ja lisäyksiä); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #111G, 115G, 1463R, 2174R, 3351R, 4016G, 4034G, 4044G; A. Ilmoniemi, Chydenius-suvun alkuperä. Genos 37 (1966) s. 81; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 157; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1680 (1714, leski), 2861 (1715, leski), 4099 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #969H (prom. 1697), 971, 1046, 1353H (prom. 1697), 1784R, 2308R, 2782, 3244R.

Doria respondentti
Doria gratulantti

Päivitetty 2.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Chydenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=3935>. Luettu 31.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Chydenius, Andreas. – Austr. Fen. Bondeson från Nykyrka, ättens stamfar. Respondens 1696 u. Laurbecchius, 27.1.1697 („Theses nonnullæ de mente humana“, hvilka i k:m föranledde en löjlig tvist om filosofisk irrlärighet; se J. J. Tengströms Gezel. d. y. p. 96 f.) u. Rudeen, 10.12.1697 pro gradu u. Hahn. Magister 14.12.1697. Stipendiat 1700–14.2.1703 afgår. Kollektor i Åbo skola 1699. Kh i Rimito 1702. Död 1711.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 262.

Chydenius, Andr... Bondeson från Kytiniemi gård i Nykyrka.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 43.

Tallenna tiedot muistiin