Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1694 Paul Mansnerus Paulus Danielis, Alandus 4017. * noin 1673. Vht: Föglön kirkkoherra Daniel Mansnerus 1297 (yo 1658/59, † 1710) ja Elisabet Mårtensdotter Hulterstadius. Turun katedraalikoulun oppilas 15.10.1691 (in cl. rect. circ. infer., Paulus [Danielis Mansneri Kumling.]). Ylioppilas Turussa kl. 1694 [Mansnerus] Paul Danielis Aland _ 206. Boreaalisen osakunnan jäsen 25.5.1694 [Anno 1694 d: 25 Maji inskrefne:] Paulus Mansnerus. [Alandi] | Pastor in Lemland. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 6.10.1697. — Föglön kirkkoherran (isänsä) apulainen 1697. Korppoon Houtskarin kappalainen 1705. Finströmin Getan kappalainen 1709. Pakeni sotaa Ruotsiin (1715). Lemlandin kirkkoherra 1719. † Lemlandissa 5.8.1738.

Pso: Brita Torpander († 1746).

Appi(?): pehtori Sven Torpander 1710 (yo 1664, † 1682).

Poika: Lemlandin kirkkoherra, FM Daniel Mansnerus 5484 (yo 1725, † 1765).

Poika: apulaispappi Johan Mansnerus 5765 (yo 1730, † 1736).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 126b; HYK ms., Bor. osak. matr. #227; KA valtakunnanregistratuura 17.11.1719 f. 197 (Inrikes civilexpeditionen, Kyrkioherde Fullmakt för Paul Mansnerus på Lemlandz Pastorat på Åhland ... medelst Gabriel Frondelii 3836 transporterande Lemlandz Pastorat på Åland är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1852 (kk 24) Tutkinta Korppoossa 6.3.1706 f. 78v (om den Frijheet som Cappellanen Wyrdige och Wähllärde H:r Paul Mansnerus sööker på ett ödes hemman i Korpo Sochn och Biörcköö by Michels benembdt); KA mf. ES 1853 (kk 25) Korppoon käräjät 25.–26.6.1707 f. 198v; KA mf. ES 1853 (kk 26) Korppoon käräjät 25.–26.6.1708 f. 239v; KA mf. ES 1855 (kk 29) Korppoon käräjät 12.–15.2.1710 f. 41v (Uplästes Cappellanens wid Hotskärs Församling H:r Paul Mansneri hoos Baron och Landzhöfdingen Högwälborne H:r Justus von Palmenberg inlagde Suppliqve, angående Gåsas Hemman i Näsby, som H:r Paul innehaft); KA mf. ES 3238 (Åland 12) Föglön ja Kökarin käräjät 21.–23.8.1701 f. 94v (Ehrewördige och Wällärde H:r Paul Mansnerus gaf Rätten tillkenna huru som han är kummen i ehrfahrenheet att drängen Olof Matsson i Juddöö medh någre flere hafwa Lasteligen i Sochnen spritt och uthfört honom så wähl som dess Swåger Capellan H:r Erich Linneqwist 3865 som skulle dhe skrifwit och componerat een wijsa öfwer Pijgorne Walborg och Anna Månsdöttrar i Juddöö), Föglön ja Kökarin käräjät 18.–19.9.1702 f. 265; KA mf. ES 3239 (Åland 12) Föglön ja Kökarin käräjät 13.–16.8.1704 f. 632; KA mf. ES 3241 (Åland 15) Föglön ja Kökarin käräjät 11.–12.2.1710 s. 275 (Vice Pastoren Ehrewördige och Wähllärde H:r Johan Ståhlbohm, Befullmächtigad af dess Swåger Cappellahn Wördige och Wähllärde H:r Paul Mansnerus ... Biörsboda Hemmanetz Skatträttigheet); KA mf. ES 3241 (Åland 16) Föglön ja Kökarin käräjät 6.–7.3.1711 s. 124; KA mf. ES 3242 (Åland 16) Finströmin ja Getan käräjät 22.–24.1.1712 s. 128; KA mf. ES 3242 (Åland 17) Finströmin ja Getan käräjät 3.–5.2.1713 s. 14. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 265 (LIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 409 (diecknen Paulus Danielis); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 47; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #176; Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 200 (1693:II), 202 (1694:II). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 109; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 6, 16; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #495D, 2942D, s. 585 #3460D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 153; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 148; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3501 (1715), 4642 (1716).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 10.10.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Paul Mansnerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4017>. Luettu 9.6.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mansnerus, Paul. Danielis Aland. p. 206 || Bor. 227: 25.5. Hans far p. 60. Född 1673. Kpl i Houtskär 1705, i Geta 1709. Under flykten utn. kh i Lemland 1719. Död 1738.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 265.

Tallenna tiedot muistiin