Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1694 Henrik Engmark Henricus, Ostrobotniensis 4049. Kotoisin Limingasta. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 8.10.1687 Henricus Engman‹!› [Ostrobothnienses cum testimon. Rectoris Scholæ Ulhe.]. Ylioppilas Turussa sl. 1694 Engmark Henr. Bothn _ 207. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1694] Henricus Engmarck. Ups. dep. | Adjunctus primo, deinde Sacellanus in G:Carleby obiit 1722. Vihitty papiksi Turun hiippakunnan pappeinkokouksen aikana Vaasassa 23.2.1698. — Kokkolan pitäjänapulainen 1698, kappalainen 1708, pysyi virassa isonvihan yli. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Kokkolassa 1706. ‡ Kokkolassa 2.7.1722.

Pso: 1:o Katarina Isaksdotter Falander; 2:o (jo 1718) Sidonia Bruun tämän 2. avioliitossa (elossa 1726).

Appi: Kokkolan kirkkoherra, FM Isak Falander 793 (yo 1650, † 1693).

Poikapuoli(?): apulaispappi, FM Petter Wenander 6636 (yo 1739, † 1790).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 53a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #418; Kimmo Kemppaisen tiedonanto 4.4.2010 (Henrik Engmarkin isän sisar oli Lisa Filipsdotter, lähde Digitaaliarkisto (rr 27) Oulun ja Hailuodon käräjät 25.–26.8.1690 s. 104); KA mf. ES 2037 (rr 27) Oulun ja Hailuodon käräjät 25.–26.8.1690 s. 104 (Studiosen Dn: Hinricus Engmarck tillijka medh sin Faar Syster Lijsa Philipzdotter den nu som åffta tillförene söckt åter winna dhe 45 D:r Km:t som Sahl: Domaren Jören Zadler dömt Lijsa betahla till Erich Wertoj för een af hennes Fader försålde Engh till Wertoj ... Lijsa ty söckiandes sådant nu å Nyå af Olof Kujfwa, såssom Arf hwartill Lijsa eij skiähl kunde Producera, dessuthan befans saaken uhrminnes Gammal, elliest och sedermehra andre Arfskifften i Kuifwala hållen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 226 (XLVIII), 269 (LV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 311; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #418; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #178; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 268 (20.6.1693, Prof. Arrhenius såssom inspector nationis O-Gothicæ beswärar sig, att på stadz Cämners Cammaren en kona blifwit dömd för lönskeläger, och en O-Gothus ben:d Engmarck derföre angifwen; hwar Prof. Arrhenius effterfrågat, och funnet att ingen med detta nampnet finnes i samma landskap, utan att en wed det nampn skal wara O:Bothniensis. Resolverades att h:r Rector låter höra effter denne Engmarck, kunnandes sedan bref afgå till stadz magistraten här om, effter sådan irring jämwl tilförene är förorsakad). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 120, 123; A. Ilmoniemi, Bruuninpoika – Brunou. Genos 5 (1934) s. 90; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #134D, 2336G; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4888; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 169.

Päivitetty 29.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Engmark. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4049>. Luettu 13.8.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Engmark, Henr. Bothn. p. 207 || Ob. 418: 1694, Ups. depos. Sockneadjunkt 1699 och kpl 1708 i G. Karleby. Död 1722.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 269.

Dagman[?], Henr. Ostrob. – Student i Upsala 8.10.1687: cum testim. rectoris scholae Uhl.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 226.

Tallenna tiedot muistiin