Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1694/95 Hans Floor Johannes Johannis, Tavastensis 4079. Vht: Uudenmaan ja Hämeen läänin lääninkamreeri, tilanomistaja Lempäälässä Hans Floor († 1710) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Brandt. Ylioppilas Turussa 1694/95 Floor Johan. [Tavast _ 208].

Veli: ratsumestari Otto Floor 4080 (yo 1694/95, † 1754).

Velipuolen poika: katselmuskirjuri, kornetti Hans Johan Floor 8248 (yo 1760, † 1811).

Lanko: Urjalan kappalainen Lars Lilius 4897 (yo 1706, † 1730).

/ Eräs Hans Floor oli Raahen lukkari, pso: Kristina Forbus († 1760). /

Viittauksia: HYK ms., Index s. 60b; KA valtakunnanregistratuura 16.3.1686 f. 104 (Rustningz breff för Regiements schrifwaren Hans Floor ... Ett hemman uthi Inniläby och Lämpelä Sochn), 17.11.1686 f. 842 (Till Stats Contoiret för Regementz Skrifwaren Hans Flor ... Alldenstund Regementz Skrifwaren wid Nylandz och Tafwastehuus Lähns Cavallerie Regemente Hans Flor haar i förledit åhr hafft stoort arbete, beswär och omkåstnad wid Indehlningz wärkets och Jordebookens sampt Rullornes förfärdigande, för samma Regemente; Dy hafwom Wij till någon hans hugnadt och ergiltzligheet benådat honom uthi ett för alt med Tuhundrade D:r S. M:t); KA mf. ES 2001 (nn 62) Lempäälän käräjät 6.–8.7.1667 f. 1074 (Lieutenampten Ehrlig och Manhafftigh Christopher Daniellson i Innilä); KA mf. ES 1963 (nn 5) Lempäälän käräjät 8.–9.3.1675 f. 79 (Häredzskrifwaren Hans Floor oppå sin faders Lieutnanptens Christopher Danielssons wägna), Vesilahden käräjät 8.–10.11.1675 f. 180v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Lempäälän käräjät 1.–3.2.1679 f. 539; KA mf. ES 1964 (nn 6) Lempäälän käräjät 28.–29.8.1682 s. 717 (Ryttmestaren Christopher Danielsson Floor ifrån Innilä ... opå sin Sons Regementzskrif:s Wälb:de hans Flors wegnar); KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 20.–21.6.1689 s. 1106 (Ryttmestarens Edeel och Manhafftig Christopher Floors på des Ryttare hem:ns i Heponiemi wägnar begiäran); KA mf. ES 1966 (nn 7) Lempäälän käräjät 20.–21.8.1689 s. 1136 (Regementz Skrijfwarens Wälbet: Hans Flors å sitt hemman Leikaris i Achtiala by wegnar begäran); KA mf. ES 1967 (nn 10) Kangasalan käräjät 12.–13.6.1693 f. 245 (Ryttmästarens Edel och Manhaftigh Christopher Floors maka dygdesamma hustru Sophia Claesdotter på Huickola); KA mf. ES 1973 (nn 21) Kangasalan käräjät 22.–23.9.1704 f. 477v; KA mf. ES 1973 (nn 22) Kangasalan käräjät 19.–20.1.1705 f. 29v; KA mf. ES 2038 (rr 29) Saloisten käräjät 21.–23.1.1692 s. 78 (Borgaren Erich Floor). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 269 (LV). — Släktbok II. SSLS 138 (utg. A. Wilskman, 1918–33) sp. 649 (Floor från Tavastland (selvitys ei tunne ylioppilas Hans Flooria) Tab. 3); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3354G; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #8190 (1721, mainitaan muuan lukkari Hans Florin leski Christina Forbus Raahesta).

Päivitetty 26.4.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hans Floor. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4079>. Luettu 3.8.2020.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Floor, Johan. Tavast. p. 208 || En Hans Floor kallas 1701 militiæ eqvestris secretarius och 1707 camerarius per ditiones Helsingforsiensem et Tavastburgensem.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 269.

Tallenna tiedot muistiin