Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1694/95 Hemming Raaf Hemmingius Petri, Tavastensis 4082. Vht: Tyrvännön Lusin kylän Jaakkolan talollinen, vouti Per Larsson Raaf ja Margareta. Turun katedraalikoulun oppilas 4.3.1687 (in cl. infim., Hemming. Petri Raaff Hattulensis). Ylioppilas Turussa 1694/95 Raaf Hemming Petri Tav _ 208. — Sotapalvelukseen Tallinnassa 1695. Korpraali (1696).

Pso: 1696 Liskin Andersdotter Fabricius.

Appi: Sääksmäen kappalainen Anders Fabricius 1012 (yo 1653/54, † 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 155a; Esko Karisalmen tiedonanto 19.3.2007 (korjaus vanhempien ja puolison tietoihin, lähteenä Tyrvännön rippikirja 1695–98 Lusi ja Sääksmäen vihityt 22.12.1696 sekä 29.9.1693), 2.1.2008 (täydennys isän tietoihin, lähteenä Janakkalan käräjät 14.–15.2.1681: Befallningsman Peer Larsson Raaf, Janakkalan käräjät 24.–25.7.1681: ryttmästare sahl Arvid Burai [Beurraeus] ombudsman Peer Larsson Raaf, Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 22.–24.10.1679: Sahl. Arwed Boreijs enckiafru, välbörne fru Christina Horns ombudsman, fullmachtig, förståndig Peer Larsson); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät 24.–27.10.1696 f. 255 (Corporalen Raaf opwiste för sig Cappellanens H:r Andreæ Fabricij och des Sons Coadjutorens H:r Johannis Fabricij 3222 underskrefne cautions skrift); KA mf. ES 1721 (bb 10) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 23.–24.9.1678 f. 21v (Uplystes tridie reesan Nurmis Ryttarehemman som Jören Sigfredsson till Peer Larsson Raaf d: 22 Octobr: 1677 försåldt hwar emot ingen klandrade); KA mf. ES 1724 (bb 16) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 4.–5.3.1695 s. 120 (Emedan Hendrich Mattzon i Kernala har försutit Jacob Eskilssons i Wirala Stembning att Comparera och swara Skoledieknen Hendrich Petri Raaf angående 1 T: 15 Cap:r Sädh som hoos honom i fiohl insatt blef, altså förplichtes han sådant medh 2 D:r Kopp:r m:tz expenser betala); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 23.1.1660 (Uplystes första gången M:r Mathias Raaffz gårdh som Anthonius Paap will försälija), Helsingin RO 26.10.1661 (Af Herman Raafz rest hafuer Borgmästaren tillförne i Rächning upfördt 131 D:r 27 öre, som han upburit haffuer, dhe öfrige som innestå, sökia rådhet siellfua uthaff Rafuens Arfuingar); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 19.5.1675 (Sahl: Feltskiärens Ravens Gårdh, katso 1904), Helsingin RO 28.9.1678 (Hans Raaf); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 22.10.1683 (Jacobus Christianj begierte blifwa immitteradt uthj sin Swermodhers Brita Olofzdotters Gårdh som han weelat försellia till Hans Raff); KA mf. ES 1241 (g 15) Helsingin RO 12.11.1690 (Rafwen [Hans Raaf] som samma gårdh besuttit, katso 4400); KA mf. ES 1241 (g 16) Helsingin RO 30.3.1691 (ombudzmannen Pehr Larson Raaf); KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 6.10.1702 s. 152 (Borgaren Hans Raffz Gårdh, katso 3891); KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 12.4.1705 s. 54 (Dedh Beklagel:a Mordet som Bårgaren Hans Raf i förledn afftons begåth oppå sitt eget Barn en lijten gåsse, hwar på han och Strax blef gripen, och sitter utj Stadzens hächte), Helsingin RO 17.4.1705 s. 58 (dess egen lilla Sohn Allexander bem:, om ett åhrs ållder); KA mf. ES 1242 (g 30) Helsingin RO 20.4.1707 s. 55 (afledne Bårgaren Hans Raaf ... dess Änckia Anna Greta Johans dåtter om Påsk affton som war den 13 nästledne Aprill, tagit sig lijka orådh före, och skurit strupen af sin egen wärdz Skomakaren Jacob Pährsons Barn en lijten flicka om 4 åhr); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 22.7.1667; KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 8.2.1655 (Krigzfiskalen Edell och welb: Jochim Von Liebstorff beswerade sigh opå sin Swägerskas Hustru Dorothea Klickz (katso 1292) wegna, öfwer Kyrckioherden M:r Hendrich Carstenium, som henne oskäligen skall hafwa förolempatt och tillagdt wara förwållande till framledne Herman Rawes dödh), Porvoon RO 9.2.1659 (Sahl: Petter Detringz Enkia H: Elizabeta Rawe); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 8.1.1673 (Sal: Herman Rafwes änkia, hustru Beata Jöns dotter). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 272 (LV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 31; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 39, 40.

Päivitetty 6.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Hemming Raaf. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4082>. Luettu 2.2.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Raaf, Hemming. Petri Tav. p. 208 || Nämd i prot. 20.3.1700 att redan 1695 gifvit sig till militären.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 272.

Tallenna tiedot muistiin