Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

kl. 1695 Henrik Josander Henricus Josephi, Ostrobotniensis 4090. Vht: Siikajoen kappalainen Josef Josander 792 (yo 1650, † 1699) ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 2.11.1693 Henricus Josephi Josander O-Bothniens. Ylioppilas Turussa kl. 1695 [Iosander] Henr. Josephi Osrob _ 208. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Henricus Jos. Josander. Ups. dep. | Sacellanus in Sijkajoki 1699. | Obiit 1743. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Pyhäjoella) 27.1.1698. — Apulaispappi Siikajoella 1698, kappalainen 1699. † Siikajoella 5.1743.

Pso: 1:o Maria Svensdotter Brochius; 2:o 1724 Anna Carling tämän 3. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 98b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #430; KA valtakunnanregistratuura 2.12.1680 f. 800 (Till Carl Falkenberg för Befallningzmannen Sven Månsson Brochium); KA mf. ES 2026 (qq 1) Pietarsaaren pitäjän käräjät 25.–26.2.1678 f. 47v (Befallningzman Wel:t Swen Månsson Brockius); KA mf. ES 2080 (ss 4) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.–23.8.1681 s. 176 (Manthals Commissarien Wälbet:d Suen Månsson Brockius, klageligen tillkänna gaf, sin store ehrlidne brand skada, af een häfftig wådh eldh, oppå sitt hemman Östens öö); KA mf. ES 2081 (ss 5) Mustasaaren käräjät 16.–19.2.1683 s. 41 (Assessorens, Wälb:gh H:r Nicolai Von Preutz Opbördz Man Jacob Beckman); KA mf. ES 2082 (ss 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 9.–11.3.1686 s. 257 (Befallnings Man Swen Månsson Brochius ... föregaf sådant wara des Broder Sal: Bårgmestaren Brochio (katso 1007) lefwererat), Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.8.1686 s. 189 (Cronones Lentzman Swen Månsson Brochius eller des mågh heredzskrifwaren Jacob Beckman), 192; KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.2.1687 s. 82 (Mantals Commissarien Wel:t Swen Månson Brochius, om Letzles hustrus hoos honom innestående Arffzfordran), 92 (Cronones Lentzman Swen Månson Brochius), Pietarsaaren pitäjän käräjät 6.–7.6.1687 s. 52; KA mf. ES 2083 (ss 12) Uudenkaarlepyyn käräjät 4.–6.8.1690 s. 176 (Rådhman i Giöteborgh Ehreborne och Höghwähl:t H: Roloff Lambertsson Scholt ... dess förpantningz opbördzmans Sahl: Swen Månssons Mågh Jacob Beckman); KA mf. ES 2083 (ss 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät utj Östensöö Länsmans gårdh 8.8.1691 s. 163 (Cronones Länssman wällachtat Jacob Bäckman); KA mf. ES 2084 (ss 14) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.2.1692 s. 277 (Cronones Befallningz Man Wählbetrodde Lars Bruun leth Tridie resan opbiuda Commissariens Sahligh Swänn Brochii ägendom, som för dess giäldh till Häradzhöfdingen Wälbördige Erick Tawastierna wärderade, och af honom, till Kongligh Maijestetz afbetalningh anslagne äro ... Sahlig Brochii Enckia ... hännes Måg Länsman Jacob Bäckman förklarade sigh, att Enckian är nu förrester till Åbo, och, att han inga sin Sahligh Swärfaders skriffter fördristar sigh eller will igenom see, förr än hans Swåger kommer tillstädes); KA mf. ES 2084 (ss 16) Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.1.1694 s. 125; KA mf. ES 2086 (ss 18) Pietarsaaren pitäjän käräjät 29.8.1696 s. 103 (Cronones Länssman Jacob Beckman uppå sin Swär Moders hustru Margeta Thelins wegnar kiärde till fölliande af Sochnen effter sin Sahl: Mans Commissariens Swen Månsons Böcker för innestående rest till åhr 1686 och 1687); KA mf. ES 2087 (ss 20) Pietarsaaren pitäjän käräjät 21.–22.2.1698 s. 312; KA mf. ES 2088 (ss 22) Ilmajoen käräjät 22.–23.1.1700 s. 197 (Bookbindaren Isaach Bäckman i Uhleå är dhee Omyndiga barnens äldste Morbroder, Men som han icke allenat är långt afsijds boende uthan befinnes jämwehl wara mycket Siuklig ... Ty blifwer Ländzmannen ifrån Pedersöre Sochn wähl:tt Jacob Beckman nu tillstädes warande, Såsom een habil och waaksam Man, till förwaltandet aff samma förmynderskap förordnad, katso 1467); KA mf. ES 2089 (ss 24) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.–27.2.1702 s. 285 (Fordom Hauptmannen Swen Månson Brochius); KA mf. ES 2093 (ss 31) Pietarsaaren pitäjän käräjät 7.–8.9.1709 s. 693 (Lenssmannen Jacob Bäckman ... hans Sal: Swärfader Mantals Comissarien Swän Månsson Brochius); KA mf. ES 2032 (rr 12) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.–27.2.1671 f. 566 (Befalningzman wehl:t Swen Månson Brochius framstegh och inlade i Rätten sin Sahl: kiäre hustrus Ehreborne och Dygdesamme hustru Maria Rogges på hennes yttersta och wedh det högwärdiga Sacramentets anammelse giorde förordningh och Testamente uthi sin Siähle Sörjares Sahl: H:r Petri Lundini 855 närwaru uprättat d: 22 Junij 1665 uthi hennes kiäre mans frånwaru till Stockholm, hwarutinnan hon wälbetänkt och af egen frij willia för Testamenterar denne sin k: man Swen Månson alt hwad hon ärfd och förwärfdt hafwer, således at hennes Slächt der med icke Skulle hafwa sigh wisare at befatta, hwar uppå han sig till större säkerhet nu anhölt om Rättens Stadfästelse och Confirmation ... sin Sahl: hustrus Modher och Slächt uthi Ingermanneland ... Hopman wehl:dh Erich Tawast intygade at så myckit honom kunnigt ähr, hafwer Swen Månson med sin förrige hustru ringa undfångit, utan sedermehra i warande Echtenskap något kunnat förwärfwa); KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 15.–17.1.1673 f. 332v; KA mf. ES 2043 (rr 40) Saloisten ja Siikajoen käräjät 9.–11.9.1703 s. 746. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 270 (LV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 357; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #430; E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 142 #177. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 175; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #487D; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 210; L. Nyholm, Österbottniska nationens matrikel I, tillägg och rättelser. Genos 59 (1988) s. 62; L. Nyholm, Josander – Jusander. Genos 65 (1994) s. 132.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.12.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Josander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4090>. Luettu 21.3.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Josander, Henr. Josephi Ostrob. p. 208 || Ob. 430: 1695, Ups. depos. [2.11.1693]. Son af kpl i Siikajoki Jos. Josander († 1699). Efterträdde fadren 1699. Död 1743.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 270.

Tallenna tiedot muistiin