Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

sl. 1695 Petter Felander Petrus Nicolai, Aboensis 4143. Vht: ylioppilas Nils Felander 1480 (yo 1661, † ~1685) ja Elisabet Hansdotter. Turun katedraalikoulun oppilas 9.4.1685 (in cl. etymol., Petrus Nicolai Felander Ab.). Ylioppilas Turussa sl. 1695 [Felander] Petr. Nicolai Abo _ 211. — Helsingin triviaalikoulun laulunopettaja (kanttori) 1702. ‡ Helsingissä 27.5.1707.

Pso: 1704 Liskin Henriksdotter Forsteen.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 58b; KA mf. ES 1242 (g 26) Helsingin RO 27.5.1703 s. 140 (Director Cantus Petrus Phelander I H: Bartol Hertzes ställe); KA mf. ES 1242 (g 27) Helsingin RO 11.4.1704 s. 55, Helsingin RO 6.7.1704 s. 89 (Director Cantus Pettrus Felander giorde ödmiuk ansöckning om een Collect som honom blef bewilliat till nästa Böndag i anledning af dess Fullmacht, som lyder att han skall niuta samma willkor som hans antecessor effter hans högw:t H:r Biskåppen Sahl: Doct: Pettrus Bångz Resolution, som ähr 3 Collecter om åhret och finnes i Kyrckbooken bland acta visitationis), Helsingin RO 19.11.1704 s. 135, Helsingin RO 17.12.1704 s. 164; KA mf. ES 1242 (g 28) Helsingin RO 6.3.1705 s. 31 (Emoth Cämbnär Rättens i Hellsingfors afsagde dohm af d: 20 decemb: 1704 emellan Organisten härstädes Magnus Werander 3707, och Director Cantus Petrus Felander, angående Speel och Accidens Peningar fallne wijdh någre Bröllåp dhe twistadt om, har Organisten inlagdt sine wedpenningar); KA mf. ES 1265 (g 113) Helsingin KämnO 20.12.1704 s. 156 (Director Cantus Scholæ Pettrus Felander fordhradhe fuller 27 D:r 12 ö: kopp:m:t för sitt Spälandhe medh Orgonisten Magnus Werander 3707 på åthskillige Bröllop). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 277 (LVI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) s. 28, 30, 34, 38. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 250 ("Erich Felander", vrt. E. Ehrström, Helsingfors stads historia, 1890, s. 109).

Päivitetty 19.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Felander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4143>. Luettu 28.1.2023.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Felander, Petr. Nicolai Abo. p. 211 || Hans far p. 68 (hvars enka nämd i prot. 12.5.1686).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 277.

Tallenna tiedot muistiin