Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Eurooppalainen huippuyliopisto
 

Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852

Etusivu > Henkilötiedot

Sisältö:

Muut matrikkelit:

Henkilötiedot

1695/96 Alexander Stichaeus Alexander Johannis, Nylandus 4193. Vht: Mäntsälän kirkkoherra Johan Stichaeus 1834 (yo 1665/66, † 1705) ja Kristina Lupaeus. Helsingin triviaalikoulun oppilas (1691). Ylioppilas Turussa 1695/96 Stikæus Alexand. Nyl _ 213. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1703. — Mäntsälän kirkkoherran apulainen. Tuusulan vt. kappalainen isonvihan aikana (1719). † 1722.

Pso: ~1701 Maria Jakobsdotter Crudelius.

Lanko: Ruskon kappalainen Gabriel Kridelius, myöh. Krydell 4750 (yo 1703, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 184b; HYK ms. AKA:5, Konsistorin registratuura 1699–1712 s. 72 (10.1.1701, ... någon Echtenskapz handel med dess ‹borgaren Jacob Mattsson Rajalins› dotter Maria, och under ett löffte der af ... henne häfdat); KA mf. ES 1729 (bb 29) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.10.1709 f. 106v (Coadiutoren Alexander Stichæus infan sig å des Moders wägnar till swars); KA mf. ES 1729 (bb 30) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 14.–15.3.1710 f. 54v (ett original kiöpebreef af d: 2 Febr: innewarande åhr 1710 ... hwilket document Cappellan i Mänsälä Jacob Insolanus och Nådåhrs predjkanten Alexander Stichæus underskrif:t); KA mf. ES 1729 (bb 31) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 9.–11.10.1711 f. 61 (Framkom för Rätta Wyrdige och Wähllärde H:r Alexander Stickæus, och klagel:n androgh huruledes han genom een olyckelig wåådeldh d: 10 nästweckne Junii kommit i mistningen af alle sine huus, anhållandes han Stickæus om någon brandstodz hielp). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 280 (LVI); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 241; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #255; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 2. — A. Oja, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. Genos 38 (1967) s. 22; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6109.

Päivitetty 20.10.2009.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Alexander Stichaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.helsinki.fi/henkilo.php?id=4193>. Luettu 16.8.2022.

Ks. myös viittausohje.

Näytä / piilota lisätiedot

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stikæus [Stichæus], Alexand. Nyl. p. 213 || Hans far p. 87. Enl. Akiander (II, 52) student 1701. Pvgd 1703. Död som pastorsadjunkt 1722. Trol. den stud. Stichæus, som enl. prot. 26.3.1702 var gift och trög i studier.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 280.

Tallenna tiedot muistiin